Rovatonkénti tartalomjegyzék

TANULMÁNYOKBirkás Endre – Tenk Antal – Szigeti Jenő – Turcsán Zsolt: A magyarországi hízott libamáj

export jelene és jövője. 4. sz. 33-42. o.


Borbély Csaba – Geszti Szilárd: A magyarországi tejtermelés nemzetközi versenyképessége a

költségszerkezet tükrében. 3. sz. 37-44. o.Borsos János: A hazai dohánytermelés stabilizálásának esélyei. 3. sz. 58-66. o.Csete László: Politika, stratégia, projekt. 2. sz. 64-74. o.Csillag Péter – Elek Sándor – Németh Ákos: A családi gazdasággal rendelkező háztartások

jövedelmi helyzete. 3. sz. 16-24. o.Czárl Adrienn: A SAPARD pályázatok eltérései az EU-ban és Magyarországon.

4. sz. 69-74. o.Dávid Csaba: A termőföld használata és védelme Franciaországban. 4. sz. 15 - 24. o.Erdész, Ferencné – Laczkó, András – Popp, József – Potori, Norbert – Radóczné Kocsis, Teréz: The evaluation and development of the Hungarian agricultural policy with regard to

the EU accession. 3. különszám 13-19. o.Erdész Ferencné - Radóczné Kocsis Teréz: Mezőgazdasági támogatások a kertészeti

ágazatokban. 5. sz. 8-19. o.Fehér Alajos – Hanyecz Vince – Nagy Géza: A mező- és erdőgazdaság fejlesztési lehetőségei

a Tisza vidéken 2. sz. 21-27. o.Felföldi János: Vezetési összefüggések vizsgálata szarvasmarhatartó gazdaságokban.

3. sz. 45-57. o.Fehér István – Pete Nándor: A hazai agrárgazdaság EU harmonizációja. 2. sz. 1-9. o.Fertő Imre: A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek ágazaton belüli kereskedelme.

5. sz. 37-47. o.Fülöp Zsuzsanna – Szentirmay Zoltán: Az agrárágazatok felkészülése az EU strukturális

alapjainak fogadására. 6. sz. 25-34. o.Gábor, Judit – Juhász, Anikó Kartali, János – Kürthy, Gyöngyi – Orbánné dr. Nagy, Mária: The impact of the WTO agreement on the present, the future and the agenda of

Hungarian agricultural poéocy. 3. különszám 25-33. o.Gergely Sándor: Az Észak-Magyarországi Régió energiaerdő eddig elkészült programjának

lehetőségei és korlátai II. 1. sz. 1-12. o.Goda Mátyás – Tenk Antal: Minőségügyi rendszerek és a gazdasági koordináció II.

1. sz. 18-24. o.Gyenge Balázs: A döntéstámogató rendszerek fejlesztésének kulcstényezői a

mezőgazdaságban. 1. sz. 57-68. o.Gyenge Balázs: A lineáris programozási modell és a szimuláció integrált alkalmazása a

nitrogénveszteségi vizsgálatokban. 5. sz. 48-57. o.Gyenge, Balázs: Possibilities of the integrated application of the linear programming modell

and the simulation in nitrogen loss examinations. 3. különszám 89-98. o.Hajós László – Dolmány Ferenc: A munkaerő mennyiségi növelésének lehetőségei

Magyarországon. 3. sz. 1-15. o.Hajós László –Tillack, Peter: A németországi keleti tartományok mezőgazdasági

vállalkozásainak fejlődése. 4. sz. 25-32. o.Jankuné dr. Kürthy, Gyöngyi – Popp, József - Potori, Norbert: Agricultural support in the

OECD member countries calculated according to the new methodology – with a focus

on Hungary. 3. különszám 34-42. o.Kalmár Sándor – Keszi Andrea: A szarvasmarha ágazat gazdasági szerepe. 4. sz. 43-48. o.Karalyos Zsolt: A termőföld piaci jellemzői Hajdú-Bihar megyében. 5. sz. 20-23. o.Karalyos Zsolt: Az átalakuló mezőgazdaság integrációs pólusai. 3. sz. 33-36. o.Kassay László – Ferenczy Antal: A termelési függvény mint vektor-vektor függvény.

5. sz. 58-66. o.Kiss Judit: Az EU Közös Agrárpolitikájának várható változásáról. 6. sz. 14-24. o.Laczkó András: A hazai olajnövény termelés ökológiai, tőkeellátottsági és a piaci helyzete.

4. sz. 55-63. o.Magda, Robert: The question of arable lands approaching Hungar¢s EU accession.

3. különszám 52-57. o.Molnár Attila: A húsipari vállalkozások versenystratégiái. 2. sz. 51-56. o.Módos Gyula – Francsovics István: Az átalakulás rögös útjai a Felsőszentiváni

Szövetkezetben. 5. sz. 24-29. o.Nábrádi András – Jávor András – Molnár Györgyi – Szűcs István – Kukovics Sándor:

A juhászat helyzete és fejlesztésének lehetőségei a bihari térségben II. 1. sz. 13-17. o.Nemessályi, Zsolt – Szabó, Bernadett: Measuring development of rural settlements.

3. különszám 43-51. o.Pénzes, Éva – Lakner, Zoltán: Meat consumer behaviour in eye of food retailers.

3. különszám 76- 87. o.Orbánné Nagy Mária – Szabó Márton: Az agrárpiaci elemzés és előrejelzés módszerei

néhány fejlett országban. 2. sz. 37-42. o.Popp József: Agrárszabályozási feladatok és az EU csatlakozás. 5. sz. 1-7. o.Réti Attila – Pénzes Éva: A világ sertéshús termelésének várható alakulása. 2. sz. 43-50. o.Romány Pál: Az agrárpolitika tizenkét pontja. 2. sz. 15-20. o.Simon Sándor: Beszerzési-, értékesítési- és feldolgozó szövetkezetek az Európai Unió

mezőgazdaságában. 4. sz. 64-68. o.Solymos Rezső: Gondolatok az erdőprogramról - erdőstratégiáról. 2. sz. 8-14. o.Szabó Jenő – Kósa Gábor: Multilateriális kereskedelmi forduló az évezredváltás árnyékában.

1. sz. 48-56. o.Szabó Jenő – Kósa Gábor: Az EU részletes és átfogó javaslatrendszere a GATT-porondon.

2. sz. 10-14. o.Szabó, Márton – Juhász, Anikó: The effects of the agricultural trade liberalisation process

between Hungary and the European Union. 3. különszám 20-24. o.Szathmári László – Tenk Antal: Haltermelés és értékesítés Magyarországon. 6. sz. 35-43. o.Szathmári, László – Tenk, Antal: Fish production and marketing in Hungary. 3. különszám

58-67. o.Székely, Csaba – Szakál, Ferenc – Dunay Anna: European integration – a new challenge for

Hungarian agriculture. 3. különszám 1-12. o.Székely Csaba – Szakál Ferenc – Törőné Dunay Anna: Az EU csatlakozás: új kihívások a

mezőgazdaságban. 6. sz. 1-13. o.Szűcs István – Tóthné Lőkös Klára – Gábrielné Tőzsér Györgyi: A kedvezőtlen adottságú

területek EU-konform lehatárolása. 3. sz. 67-76. o.Takácsné György Katalin: Az alma ágazat helyzete és a fejlesztés változatai. 4. sz. 49-54. o.Tenk, Antal – Kalmárné Hollósi, Erika – Kalmár, Sándor: Role and importance of fruit and

vetetable wholeasale markets in Hungary. 3. különszám 68-75. o.Tillack, Peter, a Kelet- és Közép-Európai Agrárfejlődést Kutató Intézet Üzemgazdaságtani Osztály egyetemi tanára, osztályvezető, Halle/Saale, NSZK 4.sz. 25-32.o.


Tóthné dr. Lőkös Klára, a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési Módszertani Intézet Statisztikai Tanszék egyetemi docense, Gödöllő. 3.sz. 67-76.o.Törőné Dunay Anna, a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági Intézet Üzemtani Tanszék egyetemi tanársegéde, Gödöllő. 6.sz. 1-13.o., 3. különszám 1-12.o.Turcsán Zsolt, a NyME Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar Élelmiszertudományi Intézet Élelmiszertechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék PhD hallgatója, Mosonmagyaróvár. 4sz. 33-42.o.Udovecz Gábor: Az agrárgazdaság nemzetgazdasági súlya és fejlesztése. 4. sz. 1-7. o.Vajna Istvánné Tangl Anita: A mezőgazdasági számviteli információs hálózat főbb elemei.

5. sz. 30-36. o.Varga Anita – Tenk Antal – Farkas László: A beszállítók minősítése az élelmiszeripari

minőségbiztosítási rendszerben. 2. sz. 57-63. o.Varga Gyula: Árváltozások a 90-es évtized magyarországi mezőgazdaságában.

1. sz. 33-47. o.Varga Tibor: A 90-es évek búzatermelésének jellemző ágazati költségfüggvénye. 1. sz.

69-76. o.Véry Zoltán: A mezőgazdasági üzemek korszerű irányítása. I. 1. sz. 25-32. o.Véry Zoltán: A mezőgazdasági üzemek korszerű irányítása. II. 2. sz. 28-36. o.Vizdák Károly – Lakatos Vilmos –Király János: Mezőgazdasági családi vállalkozások Jász-

Nagykun-Szolnok megyében 3. sz. 25-32. o.
VITAFertő Imre: A hazai agrárgazdaságtan helyzetéről. 2. sz. 75-82. o.Forgács Csaba: A Magyar Agrárközgazdasági Egyesület tanácskozásának fontosabb

megállapításai és javaslatai. 6. sz. 69-72. o.Harza Lajos: A vidéki pénzintézeti hálózat fejlesztése. 4. sz. 75-78. o.Kovács Gábor: Adatszolgáltató mezőgazdasági üzemek az EU információs rendszerében

(FADN). 6. sz. 63-66. o.Kovács Teréz: A mezőgazdaság üzemi szerkezete tíz évvel a rendszerváltás után.

6. sz. 44-58. o.Laczka Éva: A "gazdaság" fogalma a statisztikában. 6. sz. 67-68. o.Mészáros Sándor: Az agrárökonómia helyzete egy kutató szemével. 1. sz. 77-80. o.Novák Zalán: A földbérlet szabályozása. 5. sz. 70-77. o.Romány Pál: Napirenden a földtulajdon; 5. sz. 67-69. o.Szilágyi Zsolt: Mezőgazdasági üzemek nagysága és támogatási lehetőségük az EU-ban és

Magyarországon. 6. sz. 59-62. o.Takács István: Széljegyzetek Szabó Gábor és Urfi Péter írásához. 1. sz. 81-84. o.Takács János: A verseny társadalmi költsége. 2. sz. 83-89. o.Vasas Joachim: Csatlakozásra várva. 3. sz. 77-81. o.
SZEMLEBuday-Sántha Attila: Regionális ismeretek a felsőoktatásban 1. sz. 89-90. o.Csonka Szilvia: Az elvonások mértéke a különböző mezőgazdasági vállalkozásokban.

4. sz. 84-87. o.Forgó Mónika: Program monitoring és értékelés a SAPARD Programban. 5. sz. 85-88 o.Hanyecz Lajos: Buday-Sántha Attila: AGRÁRPOLITIKA – VIDÉKPOLITIKA A magyar agrárgazdaság és az Európai Unió. 3. sz. 84-86. o.Homonnay Emese: Új típusú uborkatermelő szervezet Szabolcs-Szatmár megyében.

4. sz. 82-83. o.Karalyos Zsolt: A mezőgazdasági termelés új szervezeti formái. 6. sz. 78-80. o.Kettinger Gyula: Gabonakereskedelem, malom- és söripar Moson vármegyében.

5. sz. 78-84. o.Kettinger Gyula: Magyaróvár szerepe a hazai búzatermelésben. II. 1. sz. 85-88. o.Kettinger Gyula: A globalizáció okai és kihatásai, valamint szükségszerű következményei

Európában. 6. sz. 73-77. o.Kralovánszky U. Pál: Biotechnológia az állattenyésztés, -nemesítés XXI. századi hajtóereje

(Dohy János akadémikus székfoglaló előadása ürügyén) 3. sz. 82-83. o.

Kralovánszky U. Pál: Hová tűnt el a "növényolajipar"? 3. sz. 87. o.Molnár József: Romány Pál Doctor honoris causa. 4. sz. 88-89. o.Uzonyi Györgyné: A kockázatos élelmiszerek bejelentési rendszere az Európai Unióban.

4. sz. 79-81. o.Uzonyi Györgyné: Az elővigyázatossági elv és az EU-USA marhahúsháború. 6. sz. 81-85. o.
KRÓNIKAAz MTA Agrártudományok Osztályának és a Gazdálkodás Szerkesztőbizottságának

együttes ülése (Cs.L.) 2. sz. 90-91. o.Az agrárértelmiség helyzete és feladatai (Cs.L.) 5. sz. 89. o.Csete László: Regionális tudományos tanácskozás és konferencia Debrecenben.

6. sz. 86-91. o.
NEKROLÓGDr. Dr. h. c. Dobos Károly (1921-2001)


Székely Csaba. 3. sz. 88-90. o.

Kedves Szerzőtársunk! 1. sz. 31. o.

Kedves Szerzőtársunk! 1. sz. 36. o.

Megjelent a GAZDÁLKODÁS 2000. 1. és 2. különszáma. 1. sz. 90. o.

A gabona világpiaci árának várható alakulása. 2. sz. 27. o.

Pályázat doktori (PhD) képzésre. 2. sz. 74. o.

A hús világpiaci árának várható alakulása. 2. sz. 91. o.

VIII. Nemzetközi Agrárökonómiai Napok, Gyöngyös. 3. sz. 15. o.

XLIII. GEORGIKON NAPOK, Keszthely. 3. sz. 44. o.

Híradás a debreceni Doktori Iskoláról. 3. sz. 86. o.

VIII. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös, 4. sz. 32. o.

Kedves Szerzőtársunk! 4. sz. 42. o.

Küldjön egy arcképet! 4. sz. 63. o.

Üzemtani tanszékek oktatóinak találkozója. (Cs.L.) 5. sz. 47. o.

Zöld oldalak. (Cs.L.) 5. sz. 88. o.

"Minőség és élelmiszerbiztonság" tudományos konferencia Bábolnán. (Cs.L.) 5. sz. 90.o.

Kedves Szerzőtársunk! 6. sz. 66. o.

Kellemes ünnepeket! 6. sz. 68. o.

Kedves Szerzőtársunk! 6. sz. 72. o.

Előfizetői felhívás! 6. sz. 77. o.