Rovatonkénti tartalomjegyzék

TANULMÁNYOK

Alvincz József: Az állami támogatások és elvonások alakulása a magyar élelmiszergazdaságban. 2. sz. 1-16. o.

Berde Csaba: Minőségmenedzsment a mezőgazdaságban. 1. sz. 32-41. o.

Csillag Péter – Németh Ákos: Cégstratégiák az Európai Unió tejiparában. 5. sz. 37-46. o.

Erdős László – Klenczner András: A fatermelés szerepe és lehetőségei a távlati földhasználatban. 4. sz. 20-29. o.

Ernyei György – Nagy Zoltán – Tenk Antal: A termékpálya-menedzsment szerepe a tejtermelésben és – feldolgozásban. 3. sz. 21-30. o.

Fertő Imre: Hogyan alakulnak a mezőgazdasági árak hosszú távon? 5. sz. 19-26. o.

Fodor László: A napraforgó toxikus elem akkumulációja terhelési tartamkísérletekben. 2. különszám, 33-38. o.

Gere Tibor – Pettner Krisztián – Tóth Sándor – Amin Ashraf: A szomatikus sejtszám vizsgálata a nyerstejben. 2. különszám, 54-68. o.

Gergely, Sándor: Feasibility of an energy forest project in the Northern Hungarian Region, and is limitations. 1. különszám, 33-42. o.

Gergely Sándor: Az Észak-Magyarországi Régió energiaerdő programjának lehetőségei és korlátai I. 6. sz. 1-10. o.

Goda Mátyás – Tenk Antal – Pogonyi Tibor: A marhahús címkézés rendszere az EU-ban. 3. sz. 47-56. o.

Goda Mátyás – Tenk Antal: Minőségügyi rendszerek és a gazdasági koordináció I. 6. sz. 19-24. o.

Harza Lajos: A nemzeti támogatásokról – az Európai Unió gyakorlata alapján. 5. sz. 11-18. o.

Harbur M. M. – Cruse R. M.: Az állomány-sűrűség és az ikersoros elrendezés hatása a kukorica termelésre sávos termesztési mód esetében. 2. különszám 39-53. o.

Helyes Lajos: A paradicsom termelésének fejlődési irányai. 3. sz. 57-66. o.

Hollósy, Zsolt: Cost and income relations throughout the wheat/flour/bread chain. 1. különszám, 83-89. o.

Hollósy Zsolt: Költség- és jövedelemviszonyok a búza-liszt-kenyér termékpályán. 4. sz. 37-43. o.

Kalmárné Hollósi Erika – Kalmár Sándor: Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. 6. sz. 43-50. o.

Kádár Imre – Szabó Lajos: Talaj-nehézfém tápláléklánc kapcsolatok. 2. különszám, 21-32. o.

Kovács Teréz: Vidék, vidékfejlesztés, vidékpolitika: 3. sz. 11-20. o.

Kralovánszky U. Pál: „Gordiuszi-csomó” a hazai takarmánymérleg? 5. sz. 27-36. o.

Kralovánszky, U. Pál: Is feed balance a „gordian knot” in Hungary. 1. különszám, 43-55. o.

Krausz Marianna – Szabóné Villin Erzsébet: A szürke landi lúdfajta folyamatos tojástermelsének vizsgálata. 2. különszám, 69-78. o.

Lakner Zoltán – Hajdu Istvánné – Hagyó Miklós: Óriások között – közelkép a magyar élelmiszer-kiskereskedőkről. 1. sz. 59-67. o.

Magda, Sándor: The agricultural and rural development of the regions. 1. különszám, 26-32. o.

Magda Sándor – Marselek Sándor – Miller György: A változó agrárgazdasági feltételek hatása a vidékfejlesztésre és népességmegtartásra. 2. különszám, 1-10. o.

Magó László: Erőgéprendszer összetételének elvi összefüggései az üzemi méret tükrében. 1. sz. 42-52. o.

Magó, László: Relationship between farm machine requirement and farm size. 1. különszám, 66-75. o.

Mizik Tamás: A gazdaságok pénzügyi helyzete az Európai Unióban. 4. sz. 13-18. o.

Molnár József: A földtulajdon és földhasználat. 4. sz. 30-36. o.

Holnár József – Mokry Tamás: Az ökológiai gazdálkodás fejlődése és perspektívái Magyarországon. 4. sz. 56-62. o.

Molnár Tamás: Kistérségek és települések fejlettségének elemzése a Nyugat-Dunántúli Régióban. 6. sz. 25-35. o.

Nábrádi András – Jávor András - Molnár Györgyi – Szűcs István – Kukovics Sándor : A juhászat helyzete és fejlesztésének lehetőségei a Bihari térségben I. 6. sz. 11-18. o.

Novák Zalán – Tímár Imre: Négy évtized borpiaci tendenciái. 1. sz. 53-58. o.

Petz Raymund – Zacher László: A mezőgazdasági társaságok törekvései, stratégiái és kilátásai. 3. sz. 1-10. o.

Pénzes Éva – Réti Attila: Húsfélék és húskészítmények fogyasztásának várható alakulása Magyarországon. 2. sz. 54-59. o.

Podruzsik Szilárd: Magyar búza a világpiacon a kilencvenes években. 5. sz. 47-53. o.

Popp József: A liberalizálódó agrárkereskedelem. 2. sz. 48-53. o.

Popp József: A főbb mezőgazdasági ágazatok fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel az EU csatlakozásra. 4. sz. 1-12. o.

Popp József: Chances for the development of major agricultural sectors in Hungary with regard to the EU accession. 1. különszám, 1-8. o.

Posztor Imre: Vírusmentes szőlőszaporító alapanyag előállítása meddőhányón. 2. különszám, 17-20. o.

Romány Pál: A földkérdés kísértete. 1. sz. 20-31. o.

Soltész Miklós: Szaktanácsadás az agrárgazdaságban. I. 1. sz. 8-19.o. II. 2. sz. 17-30. o.

Székely Csaba: Gondolatok az agrárvállalkozások stratégiai tervezéséről. 2. sz. 31-47. o.

Székely, Csaba – Kovács, Attila – Györök, Balázs: The practice of precious farming from an economic point of wiew. 1. különszám, 56-65. o.

Székely Csaba – Kovács Attila – Zerényi Endre: A precíziós gazdálkodás ökonómiai értékelése. 5. sz. 1-10. o.

Takács István: Gépkör – jó alternatíva? 4. sz. 44-55. o.

Takácsné dr. György Katalin: A gyümölcstermelő vállalkozások jellemzői. 6. sz. 36-42. o.

Takácsné dr. György Katalin – Székely Csaba – Kovács Attila: Gépbeszerzési stratégiai döntések közepes méretű gazdaságokban. 3. sz. 41-46. o.

Tenk Antal – Reisinger Péter – Cser János: Mintagazdaságok szerepe a mezőgazdasági szaktanácsadásban. 5. sz. 54-62. o.

Tömpe Ferenc: Egy felmérés tanulságai a baromfi termékpályáról. 3. sz. 31-40. o.

Tömpe, Ferenc: Observations from a survey of the vertical relations in the poultry sector. 1. különszám, 76-82. o.

Udovecz Gábor: Jövedelemhiány és versenykényszer a mezőgazdaságban. 1. sz. 1-7. o.

Udovecz, Gábor: Shortage of income and pressure of competition in Hungarian agriculture. 1. különszám, 9-16. o.

Varga,Gyula: Delicate agricultural issues of negotiations preceding EU accession. 1. különszám, 17-25. o.

Varga Péter: Agrár-környezetvédelem az Európai Unióban. 3. sz. 74-80. o.

Wachtler István: Foglalkozási megbetegedések alakulása a 90-es évtizedekben. 2. különszám, 11-16. o.

Zsarnóczai J. Sándor: Jövedelemviszonyok és támogatási rendszer a finn mezőgazdaságban. 3. sz. 67-73. o.


RÉGIÓ- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

Fehér Alajos: A halmozottan hátrányos helyzetű térségekről. 1. sz. 68-78. o.

Kettinger Gyula – Ördög Vince – Seiwerth Gábor: A hazai fűvetőmag termelés és Magyaróvár a két világháború között. 2. sz. 68-81. o.

Magda Sándor: A régiók mezőgazdaság- és vidékfejlesztése. 2. sz. 60-67. o.


VITA

Dorgai László: Feladataink a vidékpolitika alkalmazásában. 5. sz. 63-68. o.

Harza Lajos: Mennyi támogatás járna a mezőgazdaságnak? 4. sz. 63-67. o.

Kovács István: Egy Bolyai Hír nyomában. 2. különszám, 79-82. o.

Magda Sándor: Agrár kutatás-oktatás. 1. sz. 79-85. o.

Romány Pál: Új agrártársadalom született? 5. sz. 69-73. o.

Sántha Tamás: A hazai mezőgazdasági szaktanácsadás és a termékértékesítés. 4. sz. 68-76. o.

Szabó Gábor: Gondolatok az agrárökonómia oktatásának jelenéről és jövőjéről. 5. sz. 74-80. o.

Urfi Péter: Létezik-e a magyar agrárökonómia, és ha igen, akkor miért nem? 6. sz. 61-65. o.

Varga Gyula: Az agrárkérdés kényes pontjai a csatlakozási tárgyalásokon. 6. sz. 51-60. o.


SZEMLE

Csete László: Az agrárágazatokat érintő szabadalmak kritikai értékelése. 3. sz. 87-89. o.

Eck Kálmán: Frederick Winslow Taylor. 6. sz. 81-85. o.

Fehér István – Nagy Frigyes – Kettinger Gyula – Seiwerth Gábor: EU-konform megoldás: a biodízel termelés. 4. sz. 77-85. o.

Karalyos Zsolt: A négy fő érdekcsoport. 4. sz. 86-87. o.

Karalyos Zsolt: A mezőgazdasági termelői érdekek intézményes garanciái. 6. sz. 70-72. o.

Kenéz Győzőné: A németországi komplex szaktanácsadás egyik modellje. 6. sz. 89-91. o.

Kettinger Gyula: Magyaróvár szerepe a hazai búza termelésben. I. 6. sz. 73-77. o.

Kocsisné Andrásik Ágota – Iváncsics János: A mezőgazdaság részesedése az MVA mikrohiteléből. 3. sz. 81-86. o.

Madarász Imre: Térségfejlesztési ismeretek felsőfokon. I. 5. sz. 81-88. o., II. 6. sz. 66-69. o.

Romány Pál: Magyar gondok – angol könyvben. 1. sz. 86-88. o.

Romány Pál: Széljegyzetek egy világnaphoz. 6. sz. 86-88. o.

Szabó Gábor: Az agrárpolitika modelljeiről. 6. sz. 78-80. o.


KRÓNIKA

A Szent István Egyetem (Szunai Gábor) 2. sz. 82-83. o.

Az érdeklődés övezte gyöngyösi rendezvény (Cs.L.) 2. sz. 83-84. o.

„Béke és biztonság”. (Szerkesztőség) 3. sz. 90. o.

Csete László Doctor honoris causa. (A Gazdálkodás Szerkesztőbizottsága) 1. sz. 89-90. o.

Emlékezés Erdei Ferencre (1910-1971) (R.P.) 6. sz. 85. o.

Enese László Doctor honoris causa. (A Gazdálkodás Szerkesztőbizottsága) 4. sz. 88-89. o.

Haladjunk a korral: (Cs.L.) 2. sz. 84. o.

Hogyan írjunk? Milyen a jó kézirat? 5. sz. 26. o.

Lőkös László Doctor honoris causa. (A Gazdálkodás Szerkesztőbizottsága) 4. sz. 90. o.

Nemzetközi konferencia a fejlesztési lehetőségekről (T.A.) 2. sz. 84-85. o.

Szent István Egyetem, Pályázat doktori képzésre. 2. sz. 85-86. o.


NEKROLÓG

Sárkány Pál (1921-2000) - Romány Pál. 2. sz. 87-89. o.

Bartos Attila (1938-2000) - Csete László – Szabó Ferenc. 2. sz. 89. o.

Sárközy Péter (1919-2000) - Solti Gábor. 5. sz. 89. o.

Terjesztési felhívás. 2. sz. 47. o.

Kedves Szerzőtársunk! 2. sz. 53. o.

Küldjön egy arcképet! 2. sz. 67. o.

A „Szövetkezés” tartalmából! 2. sz. 81. o.

Pályázat doktori képzésre. 2. sz. 85-86. o.

Gazdasági karrier előtt a tönkölybúza (Szunai Gábor) 3. sz. 10. o.

VISION-2000 (Zs.J.S.) 3. sz. 20. o.

Hogyan írjunk? 4. sz. 19. o.

Küldjön egy fényképet! 4. sz. 89. o.

XLII. Georgikon Napok. 4. sz. 76. o.

Kedves Szerzőtársunk! 5. sz. 46. o.

Tisztelt Megrendelőnk! 5. sz. 53. o.

Kedves Szerzőtársunk! 5. sz. 62. o.

Kedves Szerzőtársunk! 6. sz. 60. o.

Összefoglalások magyarul. 1. különszám, 90-94. o.

Tartalom magyarul. 1. különszám, 95. o.

Tass-puszta központi épülete, 2. különszám, 16. o.

A főiskolai Kar könyvtárának olvasója. 2. különszám, 38. o.

A Főiskola új oktatási épületének kertjében a szünetben pihenő hallgatók. 2. különszám, 87. o.

A Főiskola Kertészeti Tanszékének épületei a tanüzemben. 2. különszám, 88. o.

A borlovag-avatás ceremónia mesterei. 2. különszám, 88. o.