A szerzők névjegyzéke

Alvincz József, az Agárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet tudományos osztályvezetője, Budapest. 2. sz. 1-16. o.

Amin, Aschraf, Suez Canal University, Ismailia, Depaertment of Animal Production, egyetemi docens, PhD, Egyiptom. 2. különszám, 54-68. o.

Berde Csaba, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Vezetési és Munkatudományi Tanszék egyetemi docense, Debrecen 1. sz. 32-41. o.

Cruse, R. M., Depertment of Agronomy, Iowa State University, c. főiskolai tanár, PhD, Ames, USA. 2. különszám, 39-53. o.

Cser János, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet osztályvezetője, Mosonmagyaróvár.5. sz. 54-62. o.

Csete László, az „AGRO-21” Kutatási Programiroda vezetője, c. egyetemi tanár, Budapest. 2. sz. 83-84. o., 2. sz. 84. o., 2. sz. 89. o., 3. sz. 87-89. o.

Csillag Péter, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Agrárközgazdasági Tanszék PhD hallgatója, Budapest. 5. sz. 37-46. o.

Dorgai László, az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet tudományos osztályvezetője, Budapest. 5. sz. 63-68. o.

Eck Kálmán, ny. egyetemi tanár, Budapest. 6. sz. 81-85. o.

Erdős László, ny. erdőmérnök, Budapest. 4. sz. 20-29. o.

Ernyei György, a SZIE Élelmiszeripari Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék egyetemi docense, Budapest. 3. sz. 21-30. o.

Fehér Alajos, a SZIE „Fleischmann Rudolf” Mezőgazdasági Kutatóintézet főigazgatója, Kompolt. 1. sz. 68-78. o.

Fehér István, a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Agrárgazdaságtani Tanszék egyetemi docense, tanszékvezető, Gödöllő. 4. sz. 77-85. o.

Fertő Imre, az MTA Közgazdaságtudományi Kutató Központ főmunkatársa, Budapest. 5. sz. 19-26. o.

Fodor László, a SZIER Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Növénytermesztési és Agrárkörnyezetgazdálkodási Tanszék egyetemi tanársegéde, Gyöngyös 2. különszám, 33-38. o.

Gere Tibor, a SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Állattenyésztéstani és Takarmányozástani Tanszék, egyetemi tanára, tanszékvezető, Gyöngyös. 2. különszám, 54-68. o.

Gergely Sándor, a Dr. Gergely és Fia Kft. ügyvezető igazgatója, Jászkisér-Szellőhát. 6. sz. 1-10. o. 1. különszám, 33-42. o.

Goda Mátyás, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Agrárökonómiai és Társadalomtudományi Intézet Agrárgazdaságtani és Marketing Tanszék egyetemi adjunktusa, Mosonmagyaróvár. 3. sz. 47-56. o., 6. sz. 19-24. o.

Györök Balázs, a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági Intézet Üzemtani Tanszék egyetemi tanársegéde, Gödöllő. 1. különszám, 56-65. o.

Hajdú Istvánné, a SZIE Élelmiszeripari Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék egyetemi docense, tanszékvezető, Budapest. 1. sz. 59-67. o.

Hagyó Miklós, a SZIE Élelmiszeripari Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék PhD hallgatója, Budapest. 1. sz. 59-67. o.

Harbur. M. M., Depertment of agronomy, Iowa State University, Ames, USA. 2. különszám, 39-53. o.

Harza Lajos, az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet tudományos tanácsadója, Budapest. 4. sz. 63-67. o., 5. sz. 11-18. o.

Helyes Lajos, a SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Kertészeti Technológiai Tanszék egyetemi docense, Gödöllő. 3. sz. 57-66. o.

Hollósy Zsolt, a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Vállalatökonómiai Intézet Üzemtani Tanszék tanszéki mérnöke, PhD hallgató, Keszthely. 4. sz. 37-43. o., 1. különszám, 83-89. o.

Iváncsics János, a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hálózat igazgatója, Győr, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Agrárökonómiai és Társadalomtudományi Intézet Agrárgazdaságtani és Marketing Tanszék PhD hallgatója, Mosonmagyaróvár. 3. sz. 81-86. o.

Jávor András, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Állattenyésztés- és Takarmányozási Tanszék egyetemi docense, dékánhelyettes, Debrecen. 6. sz. 11-18. o.

Kalmár Sándor, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Vezetés és Munkatudományi Intézet intézeti mérnöke, Mosonmagyaróvár. 6. sz. 43-50. o.

Kalmárné Hollósi Erika, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Agrárökonómiai és Társadalomtudományi Intézet Agrárgazdaságtani és Marketing Tanszék PhD hallgatója, Mosonmagyaróvár. 6. sz. 43-50. o.

Karalyos Zsolt, a Hajdú-Bihar megyei Mezőgazdasági Termelők Szövetsége titkára, Debrecen. 4. sz. 86-87. o., 6. sz. 70-72. o.

Kádár Imre, az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete Agrokémiai és Növénytáplálkozási Osztály tudományos osztályvezető-helyettese, c. egyetemi tanár, Budapest. 2. különszám, 21-32. o.

Kenéz Győzőné, ny. tudományos főmunkatárs, Budapest. 6. sz. 89-91. o.

Kettinger Gyula, a LAJTAMAG Kft. ügyvezető igazgatója, Mosonmagyaróvár. 2. sz. 68-81. o., 4. sz. 77-85. o., 6. sz. 73-77. o.

Klenczner András, ny. vezérigazgató, Budapest. 4. sz. 20-29. o.

Kocsisné Andrásik Ágota, a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hálózat igazgatója, Győr, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Agrárökonómiai és Társadalomtudományi Intézet Agrárgazdaságtani és Marketing Tanszék PhD hallgatója, Mosonmagyaróvár. 3. sz. 81-86. o.

Kovács Attila, a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági Intézet Üzemtani Tanszék egyetemi tanársegéde, Gödöllő. 3. sz. 41-46. o., 5. sz. 1-10. o., 1. különszám, 56-65. o.

Kovács István, a SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Gazdasági Matematika Tanszék egyetemi docense, PhD hallgató, Gyöngyös. 2. különszám, 79-82. o.

Kovács Teréz, az MTA Regionális Kutatások Központja dunántúli Tudományos Intézete tudományos főmunkatársa, Pécs. 3. sz. 11-20. o.

Kralovánszky U. Pál, c. egyetemi tanár, Budapest. 5. sz. 27-36. o., 1. különszám, 43-55. o.

Krausz Mariann, az Állattenyésztő Kft. telepvezetője, agrármérnök, Felsőcikola, 2. különszám, 69-78. o.

Kukovics Sándor, az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet tudományos osztályvezetője, Herceghalom. 6. sz. 11-18. o.

Lakner Zoltán, a SZIE Élelmiszeripari Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék egyetemi docense, Budapest. 1. sz. 59-67. o.

Madarász Imre, a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Intézet Szociológiai Tanszék egyetemi adjunktusa, mb. tanszékvezető, Gödöllő. 5. sz. 81-88. o., 6. sz. 66-69. o.

Magda Sándor, a SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar egyetemi tanára, főigazgató, rektorhelyettes, Gyöngyös. 1. sz. 79-85. o., 2. sz. 60-67. o., 1. különszám, 26-32. o., 2. különszám, 1-10. o.

Magó László, a SZIE Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar Műszaki Gazdaságtani Tanszék PhD hallgatója, Gödöllő. 1. sz. 42-52. o., 1. különszám, 66-75. o.

Marselek Sándor, a SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Szervezéselméleti Tanszék egyetemi docense, Gyöngyös. 2. különszám, 1-10. o.

Miller György, a SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Szervezéselméleti Tanszék egyetemi docense, Gyöngyös. 2. különszám, 1-10. o.

Mizik Tamás, a Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem Agrárközgazdasági Tanszék PhD hallgatója, Budapest. 4. sz. 13-18. o.

Mokry Tamás, a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtani Tanszék PhD hallgatója, Gödöllő. 4. sz. 56-62. o.

Molnár Györgyi, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Állattenyésztés- és Takarmányozási Tanszék tanszéki mérnöke, Debrecen. 6. sz. 11-18. o.

Molnár József ,a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtani Tanszék egyetemi tanára, tanszékvezető, dékán, Gödöllő. 4. sz. 30-36. o., 4. sz. 56-62. o.

Molnár Tamás, a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Vállalatökonómiai Intézet Gazdaságmatematika- és Statisztika Tanszék egyetemi adjunktusa, Keszthely. 6. sz. 25-35. o.

Nagy Frigyes, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Agrárökonómiai és Társadalomtudományi Intézet Agrárközgazdaságtani és Marketing Tanszék c. egyetemi tanára, Mosonmagyaróvár. 4. sz. 77-85. o.

Nagy Zoltán, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Agrárökonómiai és Társadalomtudományi Intézet Agrárközgazdaságtani és Marketing Tanszék PhD hallgatója, Mosonmagyaróvár. 3. sz. 21-30. o.

Nábrádi András, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági ésVidékfejlesztési Intézet Vállalatgazdaságtani Tanszék egyetemi tanára, tanszékvezető, intézetigazgató, Debrecen. 6. sz. 11-18. o.

Németh Ákos, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Agrárközgazdasági Tanszék PhD hallgatója, Budapest. 5. sz. 37-46. o.

Novák Zalán, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Agrárközgazdasági Tanszék PhD hallgatója, Budapest. 1. sz. 53-58. o.

Ördög Vince, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Növénytermesztési Intézet Növényélettan és Növényi Biotechnológia Tanszék egyetemi tanára, tanszékvezető, intézetigazgató, dékán, Mosonmagyaróvár. 2. sz. 68-81. o.

Pettner Krisztián, a SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar főiskolai hallgatója, Gyöngyös. 2. különszám, 54-68. o.

Petz Rajmund, a Gazdaságkutató Rt. Közgazdász kutatásvezetője, Budapest. 3. sz. 1-10. o.

Pénzes Éva, a KAISER FOOD Élelmiszeripari Kft. ügyvezető igazgatója, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Agrárgazdaságtani és Marketing Tanszék PhD hallgatója, Mosonmagyaróvár. 2. sz. 54-59. o.

Podruzsik Szilárd, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Agrárközgazdasági Tanszék PhD hallgatója, Budapest. 5. sz. 47-53. o.

Pogonyi Tibor, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar, Agrárökonómiai és Társadalomtudományi Intézet Agrárközgazdaságtani és Marketing Tanszék egyetemi hallgatója, Mosonmagyaróvár. 3. sz. 47-56. o.

Popp József, az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet Kutatási igazgató-helyettese, Budapest, 2. sz. 48-53. o., 4. sz. 1-12. o., 1. különszám 1-8. o.

Posztor Imre, a SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Közgazdasági Tanszék egyetemi adjunktusa, Gyöngyös. 2. különszám, 17-20. o.

Reisinger Péter, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet igazgatója, Mosonmagyaróvár. 5. sz. 54-62. o.

Réti Attila, a KAISER FOOD Élelmiszeripari Kft. ügyvezető igazgatója, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Agrárgazdaságtani és Marketing Tanszék PhD hallgatója, Mosonmagyaróvár. 2. sz. 54-59. o.

Romány Pál, ny. egyetemi tanár, Budapest. 1. sz. 20-31. o., 1. sz. 86-88. o., 2. sz. 87-89. o., 5. sz. 69-73. o., 6. sz. 85. o., 6. sz. 86-88. o.,

Sántha Tamás, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Agrárökonómiai és Társadalomtudományi Intézet Agrárgazdaságtani és Marketing Tanszék egyetemi docense, Mosonmagyaróvár. 4. sz. 68-76. o.

Seiwerth Gábor, a LAJTAMAG Kft. ügyvezetője, Mosonmagyaróvár. 2. sz. 68-81. o., 4. sz. 77-85. o.

Soltész Miklós, a Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar Gyümölcstermesztési Tanszék főiskolai tanára, tanszékvezető, Kecskemét. 1. sz. 8-19. o., 2. sz. 17-30. o.

Solti Gábor, a Biokultúra Egyesület elnöke, Budapest. 5. sz. 89. o.

Szabó Ferenc, a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Állattenyésztési és Takarmányozási Intézet Állattenyésztési Tanszék egyetemi tanára, tanszékvezető, dékán, Keszthely. 2. sz. 89. o.

Szabó Gábor, a Debreceni Egyetem Agráripari Centrum Gazdaság- és Vidékfejlesztési Intézet Agrárgazdaságtani és Közgazdaságtani Tanszék egyetemi tanára, Debrecen. 5. sz. 74-80. o., 6. sz. 78-80. o.

Szabó Lajos, a SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Növénytermesztéstani és Agrárkörnyezetgazdálkodási Tanszék egyetemi tanára, tanszékvezető, Gyöngyös. 2. különszám, 21-32. o.

Szabóné Wuillin Erzsébet, a SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Állattenyésztéstani Tanszék egyetemi docense, Gyöngyös. 2. különszám, 69-78. o.

Székely Csaba, a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági Intézet Üzemtani Tanszék egyetemi tanára, tanszékvezető, Gödöllő. 2. sz. 31-47. o., 3. sz. 41-46. o., 5. sz. 1-10. o., 1. különszám, 56-65. o.

Szunai Gábor, az „AGRO-21” Kutatási Programiroda munkatársa, Budapest. 2. sz. 82-83. o., 3. sz. 10. o.

Szűcs István, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdaság és Vidékfejlesztési Intézet Agrárgazdaságtani és Közgazdaságtani Tanszék egyetemi adjunktusa, Debrecen. 6. sz. 11-18. o.

Takács István, A SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Számviteli és Pénzügyi Tanszék egyetemi docense, Gödöllő. 4. sz. 44-55. o.

Takácsné dr. György Katalin, a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági Intézet Üzemtani Tanszék egyetemi docense, Gödöllő. 3. sz. 41-46. o., 6. sz. 36-42. o.

Tenk Antal, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Agrárökonómiai és Társadalomtudományi Intézet Agrárgazdaságtani és Marketing Tanszék egyetemi tanára, tanszékvezető, intézetigazgató, Mosonmagyaróvár. 2. sz. 84-85., 3. sz. 19-24. o., 3. sz. 21-30. o., 3. sz. 47-56. o., 5. sz. 54-62. o., 6. sz. 19-24. o.

Tímár Imre, a Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem Agrárközgazdasági Tanszék PhD hallgatója, Budapest. 1. sz. 53-58. o.

Tóth Sándor, a SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Állattenyésztési és Takarmányozási Tanszék c. főiskolai tanára, Gyöngyös. 2. különszám, 54-68. o.

Tömpe Ferenc, a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtani Tanszék PhD hallgatója, Gödöllő. 3. sz. 31-40. o., 1. különszám, 76-82. o.

Udovecz Gábor, az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet főigazgatója, Budapest. 1. sz. 1-7. o., 1. különszám, 9-16. o.

Urfi Péter, a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Vállalatökonómiai Intézet Számviteli és Controlling Tanszék egyetemi docense, Keszthely. 6. sz. 61-65. o.

Varga Gyula, az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet tudományos tanácsadója, Budapest. 6. sz. 51-60. o., 1. különszám, 17-25. o.

Varga Péter, a PÓLUSZ Holding Rt. értékesítési üzletágvezetője, a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Agrárgazdaságtani Tanszék PhD hallgatója, Gödöllő. 3. sz. 74-80. o.

Wachtler István, a SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Állattenyésztési és Takarmányozási Tanszék egyetemi tanára, oktatási főigazgató-helyettes, Gyöngyös. 2. különszám. 11-16. o.

Zacher László, a Gazdaságkutató Rt. közgazdász-mérnök kutatásvezetője, Budapest. 3. sz. 1-10. o.

Zsarnóczai J. Sándor, a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Agrár- és Regionális Gazdaságtani Intézet Gazdasági Integrációs Tanszék tudományos munkatársa, Gödöllő. 3. sz. 20. o., 3. sz. 67-73. o.

Zerényi Endre, a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar József-majori Kísérleti és Tangazdaság ügyvezető igazgatója, Gödöllő. 5. sz.