Regionális együttműködések fejlettséget kiegyenlítő hatásai

Szabó Barna

Kulcsszavak: regionális gazdasági integrációk, hatások, regressziószámítás, mágikus háromszög mutatói

Az alkalmazott regressziószámítás korrigált-agregált variációs koefficiensek segítségével és az adatok pontossága mellett megállapítható, hogy a regionalizáció hatására a nemzetgazdaságok közötti gazdasági fejlettségkülönbségek kiegyenlítődnek, és a kiegyenlítődés annál jelentékenyebb, minél szorosabb a regionális együttműködés.
Számításaim kapcsán kiderült, hogy a NAFTA tagállamai számára 1984–2000 között ismeretlen volt az az általánosan elfogadott nézet, miszerint a mágikus háromszög mutatói (GDP, inflációs ráta, munkanélküliségi ráta) egyszerre nem javíthatók.

Teljes cikk