Az ökológiai termékek kiskereskedelmi piacainak jellemzői

Gyarmati Gábor

Kulcsszavak: ökológiai gazdálkodás, ökológiai termékek piaca, fogyasztói jellemzők, a világ ökológiai piacai, globalizáció

Az ökológiai termékek piaca a ’90-es években Nyugat-Európában lezajlott látványos felfutás ellenére szűk piaci szegmenst képez az élelmiszerek piacán. Az utóbbi években a felfutás mértéke csökkent, sőt egyes piacokon megtorpanás következett be. Az ökológiai termékek fogyasztói az ökológiai termékek iránt elkötelezettekből, az egészségtudatos luxusfogyasztókból és az egészségügyi problémák miatti kényszerfogyasztókból (pl. Gerson diétát vagy Breuss kúrát végzők) áll, de jelentős felár és a szűk értékesítési lehetőségek miatt a világ összes élelmiszerfogyasztásában nem haladja meg a 0,1%-ot. Hazánkban ennél is kisebb arányt (0,05%) ért el az utóbbi években, annak is köszönhetően, hogy az ökológiai felárak mértéke többszöröse a nyugat-európai piacokon tapasztaltaknak. A világban az észak-amerikai és a nyugat-európai területek jelentik a nagy fogyasztói piacokat, ahol az ökológiai termékek aránya elérheti a 2%-ot, míg Európa, Dél-Amerika és Ausztrália a legnagyobb előállítók. A globalizációs kihívásoknak az ökológiai termékkör szereplői is érdekszövetségek létrehozásával, a nagyobb értékesítési csatornákban való megjelenéssel és a magas minőségi követelmények maradéktalan betartásával képesek megfelelni.