Séta a fák tetején

Thomas Müller

Kulcsszavak: helyi kezdeményezés, alulról építkezés, turizmus

Az ausztriai tapasztalatok bizonyítják, hogy az alulról indult kezdeményezés hosszú távon úgy válhat életképessé, ha találkozik a fentről is támogatott építkezési szándékkal. Az egymáshoz kapcsolódó és egymást kiegészítő megoldások szinergikus hatást generálnak. A LEADER akciók fontos eredménye az identitás erősítése, a folyamatos és megújulni képes helyi kezdeményezés, az alulról építkező folyamat napirenden tartása.