Juhászatra specializált telepek nyeresége

Vincze Judit – Tenk Antal – Németh Anett – Falusi Bálint

Kulcsszavak: nyereséget befolyásoló tényezők, termelési érték, termelési költség, ágazati eredmény, támogatások hatása a jövedelemre

A vizsgált telepek a 2001-2005 közötti időszakban három évben (2001, 2004, 2005) veszteségesek voltak. A 2004-ben bekövetkezett csatlakozást követően az Európai Uniótól jelentős mértékű támogatást élvezhetnek a gyepre alapozott állattenyésztő ágazatok. Különösen érvényes ez az olyan hátrányos helyzetű térségekre, mint amilyen az Észak-Magyarország Régió. A hazai juhászatokban a ráfordítások csökkentésére és ezen keresztül a költségcsökkentésre két lehetőség kínálkozik: a legelőterületek kihasználása, valamint az állategészségügyi költségek csökkentése. Egyúttal javulhat a környezet minősége és a takarmányozás színvonala is. Az árbevétel növelésének egyik lehetősége az értékesítési árak növekedése, de ez független a gazdálkodó döntésétől, illetve az arra gyakorolt befolyása igen csekély. Az árbevétel növelésének viszont másik lehetősége a hozam növelése, míg a harmadik lehetőség a támogatások maximális kihasználása. A kalkulációs modell alapján megállapítható, hogy az igénybe vehető különböző támogatásformákkal kalkulált bevételeket figyelembe véve az ágazat nyereséges lehet. A vizsgált telepeken az anyánkénti támogatás 4103 Ft-tal, a hektáronkénti támogatás pedig 5802 Ft-tal növelné a nyereséget.