Családi gazdaságok versenyképessége Békésben

Baranyai Zsolt – Takács István

Kulcsszavak: családi gazdaság, fenntarthatóság, hatékonyság, versenyképesség

Vizsgálataink rávilágítottak a mezőgazdasági termelés hatékonysági problémáira. Egyértelmű, hogy az üzemméret növekedésével javul a gazdálkodás hatékonysága. Két megoldást találunk reálisan megvalósíthatónak. Az egyik a gazdálkodók együttműködésére, kooperációjára alapoz, „virtuális” nagyüzemi formációkkal biztosítva a mezőgazdaság versenyképességét. A másik lehetőség az élet- és versenyképes családi gazdaságokra alapozott üzemstruktúra, ami koránt sem tekinthető új keletűnek. Véleményünk szerint hazai viszonyok között – termelési szerkezettől függően – a szántóföldi növénytermesztésben a 2-300 hektáros üzemméret tekinthető annak a méretnek, amely mellett remélhető a versenyképes termelés. Ugyanakkor be kell látnunk, hogy ilyen szintű üzemi koncentráció esetén sem mellőzhető a gazdálkodók közötti kooperáció, együttműködés, amely, ha nem is a szűkebben vett termelési folyamatok szintjén jelenik meg, de a vertikumok egyes pontjain (pl. feldolgozás) biztos tetten érhető lesz.