Biztonság, terrorizmus, turizmus

Dávid Lóránt – Molnár Ferenc – Bujdosó Zoltán – Dereskey Anna

Kulcsszavak: terrorizmus, turizmus jövője, fenyegetettség, merényletek

A biztonság a turizmus egyik alapvető problémájává vált. A 2001 óta tartó időszakban a korábban ritkán jelentkező terrorcselekmények számának gyakoribbá válásával, a csapások helyszíneinek kiszámíthatatlanságával a turizmus szektorban új helyzet formálódott. Magyarországon a 2007-2013-as időszakban a turizmus erőteljes továbbfejlődését irányozzák elő. Remélhető, hogy hazánk felkészültsége, a nemzetközi tapasztalatok hasznosítása mind a potenciális fenyegetettség mérséklésében, mind a helyszínek biztonságos voltának erősítésében képes ellensúlyozni a terrorizmus okozta kockázatokat.