Magyarország a virtuális vízpiacon

Ijjas Flóra

Kulcsszavak: virtuális víz, koncepció, piac, gazdálkodás, krízisek

A virtuális vízszemléletre épülő vízkészlet-gazdálkodási döntésekhez szükséges minimális információk egy ország szintjén a következők (Európai Regionális Jelentés, 2009): hol, mikor, mekkora és milyen minőségű hasznosítható vízkészlet áll rendelkezésre, ezeket a vízkészleteket hol és mire használják, mi történik az elhasznált vízzel, mennyi virtuális víz hagyja el az országot az exportált termékek révén, illetve mennyi virtuális víz érkezik az országba az importált termékekkel? Amennyiben ezek az információk hozzáférhetők, úgy további fontos következtetéseket lehet levonni a jövőbeni cselekvési irányokat tekintve, segítve az ország döntéshozóit a fenntarthatóbb vízkészlet-gazdálkodás kialakításában. Ezen túl bizonyos kereskedelempolitikai megfontolások révén – melyek virtuális vízkereskedelmi stratégián alapulnak – nemzeti vagy akár globális szintű vízmegtakarítások is elérhetők a vízhatékonyabb eljárásokat alkalmazó országok termékexportja révén.
Mindezeket összevetve látható, hogy a virtuális víz koncepció nagy segítség lehet a nagy krízisek (energia- és élelmiszerválság, éghajlatváltozás) megértésében, összefüggéseik felismerésében, a feloldásukra tett és azoktól független politikai, gazdasági intézkedések előkészítésében. Ezen felül ötletekkel szolgálhat alternatív megoldási javaslatok kidolgozásához és végrehajtásához. A virtuális víz koncepció felhívhatja továbbá a figyelmet az indokolatlan, pazarló, telhetetlen fogyasztás veszélyeire és az okozott súlyos környezeti károkra. Erős érzelmi hatásokat is kiválthat a mindennapi életben felhasznált virtuális vízmennyiségek nagyságának érzékeltetésével, például annak bemutatásával, hogy egy csésze reggeli kávé biztosításához fürdőkádnyi vízre van szükség. A környezettudatosság erősítéséhez például jó eszköz lehet valamiféle – ökocímkéhez hasonlatos – vízcímke alkalmazása is.
Napjaink egyik legfontosabb és legsürgetőbb problémája a hozzáférhető vízkészletek megőrzése, jó állapotban tartása (VKI), a folyamatos ivóvízellátás biztosítása. A továbbiakban ezért minden vízzel kapcsolatos kutatásnak – és így a virtuális víz elképzelésekkel kapcsolatos kutatásoknak is – óriási szerepe lesz és lehet utóbbi problémák megoldásában. Azt is meg kell említeni azonban, hogy olyan megoldási javaslatok felbukkanása is lehetséges, melyek nemhogy előrevinnék a társadalmat és segítenék a bioszféra megóvását, de egyenesen nagy károkat is okozhatnak. Fontos ezért minden ilyen törekvés körültekintő és rendszerszemléletű mérlegelése.
A társadalomnak komoly kérdésekben kell irányt választania. Általánosságban elmondható, hogy a megszokott struktúrák (a pénzügyi rendszer, az energiapiac, a jogrendszer, a társadalmi intézmények) fenntarthatósága – legalábbis jelenlegi formájukban – erősen megkérdőjeleződött. Fordulóponthoz közeledünk, ahol ha merünk változtatni, akkor egy magasabb fejlettségi szintre lépünk. Amennyiben továbbra is ragaszkodunk majd bizonyos „rossz” és berögzült szokásainkhoz, preferenciáinkhoz és az azok fenntartását szolgáló, általunk létrehozott rendszerekhez, illetve megmaradunk az elméletek, ideák szintjén, melyeket tett nem követ, úgy a nagyobb rendszer (Föld) valószínűleg ki fogja vetni magából a diszfunkcionális alrendszert (emberiség).

Teljes cikk