A német keleti tartományok és Magyarország mezőgazdasági jövedelemhelyzetének összehasonlító elemzése

Baráth Lajos – Szabó Gábor

Kulcsszavak: mezőgazdasági jövedelem, magyar mezőgazdaság, Németország keleti tartományai, összehasonlító elemzés, 2013

A cikkben hazánk és a német keleti tartományok mezőgazdasági jövedelemhelyzetének összehasonlítását tűztük ki célul, az egy hektár mezőgazdasági területre jutó jövedelemkategóriák alapján. A jövedelmek összehasonlítása arra szolgált, hogy a jelenlegi helyzet ismeretében hogyan alakulna a várható jövedelmi helyzet, ha a támogatások megszűnnének 2013-at követően, a vizsgált két térség közül melyik járna rosszabbul. Az összehasonlításhoz a Mezőgazdasági Számlarendszer (MSZR) és a Tesztüzemi Rendszer (TR) adatait használtuk. A jövedelem összehasonlítása során a támogatások és a nem fizetett munkaerő feltételezett munkabérigényének szerepére külön kitértünk. Megállapítható volt, hogy a bruttó és nettó hozzáadott érték a keleti tartományokban támogatások nélkül is minden esetben magasabb. A végső jövedelemkategóriák (nettó vállalkozói jövedelem, illetve üzemi eredmény) értékét a támogatások és a nem fizetett munkaerő feltételezett munkabérigénye a két mezőgazdaságban egyaránt lényegesen befolyásolták. Az előbbi tényező a keleti tartományok, míg az utóbbi a magyar mezőgazdaság jövedelmének alakulására gyakorolt nagyobb hatást. Amennyiben a támogatásoktól eltekintünk, a nem fizetett munkaerő bérigényét viszont figyelembe vesszük, úgy az MSZR adatai alapján a keleti tartományok, míg a TR-adatok alapján a hazai mezőgazdaság bizonyul eredményesebbnek. Az eredmények ugyanakkor azt is jelzik, hogy a támogatások megszűnése esetén hazánk és a keleti tartományok mezőgazdasága is veszteséges lenne, de a támogatások elvesztése az utóbbit jóval súlyosabban érintené. Ennek alapján megkockáztatjuk azt a következtetést, hogy 2013 után az agrártámogatások sokak által feltételezett drasztikus csökkentésére nem fog sor kerülni. Érdemes megemlíteni továbbá, hogy az MSZR-adatok alapján számított területegységre jutó hazai nettó vállalkozói jövedelem alapváltozata – lassú felzárkózást követően – a csatlakozás utáni időszakban kevesebb mint 10%-kal maradt el a keleti tartományok azonos tartalmú mutatójától.

Teljes cikk