Agrárcenzusok szerepe az agrárinformációs rendszerben (1895-2010)

Laczka Éva

Kulcsszavak: statisztika, összeírás, információs rendszer, üzemszerkezet, agrártörténet

A rendszeres mezőgazdasági adatgyűjtések közel kétszáz éves múltra tekintenek vissza. Az 1828-tól végrehajtott felmérések a földhasználatra, növénytermelésre és az állattartásra terjedtek ki, az első „földhasználati regisztert” – az ideiglenes földkatasztert – 1853-ban állították fel. A szőlőterületekre, borászatra vonatkozó első statisztikát Magyarország – nemzetközi felkérésre – 1873-ban dolgozta ki, illetve hajtotta végre. A 19. század végére már Európa-szerte egyre nagyobb igény merült fel a mezőgazdasági tevékenység, a mezőgazdasági termelés részletesebb megismerésére. Az első magyar – általános – mezőgazdasági cenzus rendszerét Keleti Károly, az önálló magyar statisztikai hivatal első elnöke személyes vezetésével dolgozták ki. A nagy volumenű munka végrehajtására csak Keleti Károly halála után – 1895-ben – kerülhetett sor, mert a cenzus végrehajtása forrásainak megteremtése nagy nehézségekbe ütközött.

Teljes cikk