Támogatások Békés megyében

Kelle Veronika – Takács István

Kulcsszavak: agrárfinanszírozás, nemzeti és Európai Uniós támogatások, Bruttó hazai termék

Békés megye agrárjellege a gazdasági fejlettséget is determinálja. A megye agrárszektorában megtermelt 1 főre jutó bruttó hozzáadott érték jelentősen meghaladja az országos átlagot, de a megye gazdasági teljesítményének növekedése elmarad az országosétól, az egy főre jutó GDP értékében nő a rés. A térség lemaradása azonban megfelelő aktivitással és pályázati szakszerűséggel megállítható. A megye pályázati forrásokból való részesedése és az egy pályázaton elnyert támogatás összege növekedett. A megye pályázati aktivitása magas, a megyék felső harmadában van. A támogatások odaítélésében a bírálók a nagyobb bekerülési összegű (komplexebb) pályázatokat részesítették előnyben. Ugyanakkor kedvezőtlen, hogy az egy projektre jutó támogatás összege, az AVOP-ból finanszírozott fejlesztések esetén, alacsonyabb, mint az országos, ami kisebb volumenű egyedi fejlesztéseket jelez.

A pályázatok jelzik, hogy a megye felkészült az uniós pályázatokon való eredményes részvételre, ami a 2007-2013 időszakában meghozhatja a hasznát: segíti a megye gazdasági felzárkózását, benne az agrártermelés és az arra ráépülő feldolgozóipar, illetve szolgáltató ágazatok fejlődését.