Világcég a hazai takarmányozási eszközök piacán

Benke Hedvig

Kulcsszavak: takarmányozási eszközök, marketingstratégia, termékpozicionálás, piaci vonzerő

A cégek sajátos stratégiát, marketing politikát alkalmaznak a maximális profit elérése érdekében.

A vizsgált technológiai berendezéseket forgalmazó cég hazai és nemzetközi eredményessége számos tényező függvénye, melyben fontos a marketingpolitika. A fogyasztói igények, termékkel kapcsolatos elvárások beható vizsgálatával alapozzák meg a termékfejlesztést, termékgyártást, a forgalmazást, a tervezést és a szervezést. A piac alapos ismerete, a termelők sertés- és baromfitenyésztésének, az alkalmazott tartástechnológiai módszereknek, a tartott állatokról szerzett információ lehet az eredményesség kulcsa.