A sertéshústermelés színvonala és jövedelmezősége dunántúli gazdaságokban

Pogány Éva – Tenk Antal – Troján Szabolcs – Varga Rudolf

Kulcsszavak: tartási és takarmányozási körülmények, termelési színvonal, költség-ár-jövedelem viszonyok

Az országos adatok alapján a sertéságazat helyzete válságos, a 11 dunántúli gazdaságra kiterjedő, 2006–2008. évek közötti felmérésünkből viszont megállapítható, hogy megfelelő színvonalú, szervezettségű vágóalapanyag-termelés mellett tisztes jövedelmet lehet elérni. A vizsgálatba vont állomány (több mint 6 ezer koca és éves átlagban 100 ezer hízósertés) adatai alapján folyamatosan növekvő termelési költségek mellett számottevő különbség mutatkozott az integráción kívüli, illetve az iparszerű termelési rendszerhez (integrációhoz) tartozó gazdaságok eredményei között. A kocák reprodukciós teljesítménye és a takarmányértékesülés fajlagos mutatói közötti különbségek jelentősen differenciálták a két csoporthoz tartozó gazdaságok jövedelmét tekintve, az iparszerű rendszerhez tartozók javára.

Teljes cikk