Számviteli információk növekvő fontossága

Kiss Árpád

Kulcsszavak: információszolgáltatás, információ felhasználás, számviteli oktatás

Az agrárszakemberek számviteli ismereteinek fogyatékosságai sok nehézséget okoztak már a döntések megalapozásában, a kapcsolattartásban, kommunikációban, a pályázatok előkészítésében és az azokkal kapcsolatos igények kielégítésében és így tovább. Ezért szükséges a lineárisa képzés kezdetekor mérlegelni, vitatkozni a számviteli oktatás kívánatos és lehetséges megoldásairól. Nem szükséges bizonyítani, hogy az agrármérnökök megfelelő számviteli ismeretek híján eleve versenyhátrányban lesznek a 207-2013. évi, majd ezt követő változásokban, a globalizálódó piacokon, a versenyképesség fokozására irányuló – kihívásokkal számoló – stratégiák kidolgozásában. Ebben fontos a számviteli információk felhasználásának, a számviteli munka kereteinek, eszközeinek, területeinek a megismerése.