A bizalom és függőség szerepe a családi gazdaságok együttműködésében végzett gépi munkákban

Takács István – Baranyai Zsolt

Kulcsszavak: bizalom, függőség, versenyképesség, hatékonyság, géphasználat

A tanulmány a családi gazdálkodók együttműködési hajlandóságát befolyásoló tényezőket vizsgálja – Békés megye egy tradicionálisan mezőgazdasági termelő térségében készült – kérdőíves felmérés és mélyinterjúk tapasztalataira alapozva. A gazdálkodói bizalom és az együttműködési hajlandóság összefüggését elemezve megállapítható, hogy az alacsony függőséget, egyben alacsony bizalmi szintet is igénylő (valójában csak tágabban annak értelmezhető) együttműködési formák (jellemzően a gépi bérszolgáltatás) elfogadottsága a jellemző. Ugyanakkor a fiatalabb generációknál az erősebb függelmi kapcsolatokkal jellemezhető (a hagyományos értelemben vett) együttműködések elfogadottsága nagyobb, amely az agrárgeneráció-váltás bekövetkeztével esélyt teremt az együttműködési formák megerősödésére, megerősítve a családi gazdálkodást, a vidéki közösségeket. Nemzetközi tapasztalatok, illetve a vizsgálatokban készített mélyinterjúk alapján megállapítható az is, hogy a kormányzatnak a közvetlen és közvetett orientációs eszközök alkalmazásával fontos a szerepe az együttműködési hajlandóság alakulásában, illetve ösztönzésében.

Teljes cikk