Repcetermelés és a biodízel felhasználás

Falusi Bálint – Németh Anett – Vincze Judit

Kulcsszavak: világ energia igény, repce, növényi olaj, biodízel

Megállapítható, hogy ha a hidegen préselt növényolaj megfelelne a szabványoknak, annak használatát semmi nem akadályozhatná, a mezőgazdaságot megillető jövedékiadó-visszatérítés sem volna megtagadható. A Magyarországon előállított hidegen préselt növényi olaj megfelel a DIN 51 605 szabvány előírásainak, így például Németországban törvényileg elismert és alkalmazható. Könnyű felismerni, hogy a repceolaj említett szabványának honosításával jelentős gázolajmennyiség kiváltható lenne. Ez nemcsak a környezettudatos gazdálkodás feltételeinek felelne meg, de Magyarország energiafüggőségén is sokat javítana.