Környezetterhelés és környezetvédelem a mezőgazdaságban

Somogyi Tamás – Hoffmann András

Kulcsszavak: direkt és indirekt szabályozóeszközök, hulladékkezelés, környezetvédelmi költség

A szerzők vizsgálataiban a direkt és az indirekt környezetpolitikai eszközök hatását számszerűsítették két mezőgazdasági vállalkozásra. Ennek alapján megállapították, hogy – a tapasztalt hiányosságok ellenére – a vállalatok tevékenysége a korábbi időszakokhoz képest környezettudatosabbá vált. Ez elsősorban a direkt környezetpolitikai eszközöknek köszönhető; megvalósult a veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése. A jelenlegi szabályozás (Nitrát Rendelet) a hígtrágyakezelő berendezések létesítési és működtetési költségei miatt versenyhátrányba sodorja azokat az állattartó vállalkozásokat, amelyek nitrátérzékeny területen helyezkednek el. Az indirekt környezetpolitikai eszközök egyre növekvő számuk és mértékük ellenére sem gyakoroltak nyomást a vállalati vezetésre, nem ösztönöztek a környezetre káros inputtényezők felhasználásának mérséklésére. Forrásteremtő szerepük azonban érvényesült, a vállalkozásoktól elvont összegek a vizsgálat éveiben növekedtek, ami a mezőgazdasági vállalatok amúgy sem magas jövedelemtermelő képességének további csökkenését okozta.

Teljes cikk