Merre tart a világ mezőgazdasága? Változó prioritások a világ agrártermelésében

Csáki Csaba

Kulcsszavak: globális agrárfejlődés, tendenciák, kihívások

A globális agrárpiacok számos változáson mentek keresztül az utóbbi évtizedekben. Napjaink legfontosabb tendenciái a növekvő globális agrártermelés, a növekvő jövedelem és fogyasztás és a bővülő nemzetközi agrárkereskedelem, amelyek mögött azonban jelentős regionális és országok közötti különbségek rejlenek. Napjaink legfőbb kihívásai a növekvő ármozgások, a globális élelmiszer-ellátás biztonsága, a növekvő éhezés és tartós vidéki szegénység, a szélesedő vidék-város jövedelemkülönbségek, valamint a klímaváltozás. A fenti kihívásoknak való megfeleléshez fokozottabb nemzetközi együttműködés, a mezőgazdaság és az ahhoz kapcsolódó intézményi infrastruktúra fejlesztése, vidéki munkahelyteremtés, az agrárkutatások kiemelt támogatása, integrált területi és vidékfejlesztési stratégiák kidolgozása és a klímaváltozásra való globális felkészülés szükséges.

Teljes cikk