Gondolatok egy üzemszabályozási törvény indokoltságáról

Kurucz Mihály

Kulcsszavak: agrárüzem, agrártermelő, üzemi élő és holt felszerelés

Az agrárüzemek elemeinek, alapításának és forgalmának önálló szabályozása nemcsak a magántermelői és családi gazdaságok személyi és vagyoni viszonyainak szabályozását teszi lehetővé, de elkerülhetetlenül előtérbe kerül a jogi személyek által hasznosított magántulajdonú földek, élő és holt felszerelés forgalmi helyzeteinek szabályozásában, sőt felhasználható a jogi személyek által alapított üzemek vagyoni viszonyai szabályozásában is.
Az üzemtörvény objektív, egyértelmű és világos képet nyújt a mezőgazdasági termelők technikai-gazdasági állapotáról, kapacitásáról, az agrár hardware-ről. Ezt a rendszert az üzemi eszközök: termőföld, gépek, berendezések, állatállomány, támogatások, pénzügyi kedvezmények forgalmába történő állami beavatkozás esetén a szabályozás alapjaként és a beavatkozások viszonyítási pontjaként lehet alkalmazni. Az üzem maga is a forgalom tárgyává válik mind az élők között (átruházások, biztosítékul adás), mind halál esetére.

Teljes cikk