A Nemzeti Vidékstratégiáról és a Darányi Ignác Tervről

Viski József – Czene Zsolt

Kulcsszavak: agrárpolitika, nemzeti vidékstratégia, vidékfejlesztés, fenntartható gazdálkodás

A magyar vidék, a vidéki élet minőségének javítása, a vidék népességmegtartó és foglalkoztatási ereje, a vidéki gazdaság, kiemelten az agrár- és élelmiszer-gazdaság helyzete, az élelmiszer mennyisége, minősége, tájaink, gazdálkodási kultúránk sokszínűsége nemzetstratégiai jelentőségű területek. Magyarország kormánya kiemelt hangsúlyt helyez ezekre a feladatokra. A 21. századi kihívásoknak megfelelni tudó, élhető vidék megteremtéséhez átfogó vidék- és agrárpolitikai fordulatra van szükség. A vidékfejlesztés során kiemelt szerepet kell, hogy kapjon a fenntarthatóságra való törekvés, az ezen elveket tiszteletben tartó mezőgazdaság, a környezet- és tájgazdálkodás, a vidéki élet lehetőségeinek biztosítása. A Vidékfejlesztési Minisztérium e közös célokat a Nemzeti Vidékstratégia, illetve annak nemzeti stratégiai programjai megvalósításával kívánja elérni.
A 2010–2011 között kidolgozott, 2012 márciusában a kormányzat által elfogadott Nemzeti Vidékstratégia a vidék átfogó fejlesztését tűzi ki célul, beleértve a táji, természeti értékek megőrzését és az erőforrások fenntartható hasznosítását, a vidéki települések fejlesztését, a vidéken élők életminőségének javítását a foglalkoztatás, az elérhető szolgáltatások, képzési lehetőségek biztosításával, központi helyen a mező- és élelmiszer-gazdaság minőségi fejlesztésével, piaci szerepünk jelentős növelésével. A Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásának átfogó programja az uniós vidékfejlesztési forrásokhoz kapcsolódó intézkedések mellett a nemzeti költségvetésből megvalósuló programokat (pl. Tanyafejlesztési Program), a jogi szabályozás korszerűsítését, az intézményi működés megújítását és a szemléletformálás feladatait is magában foglalja. Ez az átfogó program kapta a Darányi Ignác Terv nevet.

Teljes cikk