A mezőgazdasági vállalkozások vagyon- és tőkestruktúrájának tendenciái, a kapcsolódó sajátosságok kezelésének szükségessége

Spilákné Kertész Márta

Kulcsszavak: agrárberuházások, hitelállomány, jelzáloglevél-alapú finanszírozás, tőkeszerkezet, tőkeellátottság, tőkeerősség

Az agrárgazdaság versenyképessége, piacorientált működése feltételezi az ágazat megfelelő tőkeellátását is. A mezőgazdaság finanszírozása köztudottan számos ágazati és nemzeti sajátosságot hordoz. Ennek megfelelően a kapcsolódó stratégiák kidolgozása is csak e specifikumok szem előtt tartásával történhet. Életképes stratégiák megvalósításának elengedhetetlen feltétele a fejlesztés, melynek alapját a beruházások adják. Jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy az elmúlt évtizedben hogyan alakult a mezőgazdaság beruházásainak volumene, tőkeellátottsága és forrásstruktúrája, továbbá hogy a kapcsolódó sajátosságok kezelésére milyen megoldások jelenthetnek reális alternatívákat.
A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy az agrárszektorban a versenyképesség növeléséhez szükséges fejlesztés a jövőt illetően a korábbi évekét meghaladó beruházási aktivitást igényel, s ez minden eddiginél nagyobb tőkebevonást feltételez. A szükséges tőke biztosítása kizárólag saját erőből nem megoldható, nélkülözhetetlen a külső kölcsönforrás igénybevétele is. Ennek bevonása azonban az ágazati sajátosságok miatt a pénzügyi piacon csak speciális megoldásokkal és konstrukciókkal lehetséges. A mezőgazdasági vállalkozások potenciális hiteligénye által indukált kereslet jelentős lendületet adhat mind a pénzügyi, mind az agrárszektor fejlődésének.

Teljes cikk