Archívum » 2006 » 2006. 20. különszám

TARTALOM

TANULMÁNY

Udovecz Gábor: Az európai agrárpolitika eszményei és realitásai

Markovszky György: Átalakuló piacok a globalizációban

Gergely Sándor: Zöldenergia és vidékfejlesztés

Huzdik Katalin: Az EU támogatáspolitikájának várható hatásai a munka­erőpiac fejlődésére a 2007-2013-as időszakban

Balogh Sándor – Baló Tünde: Globális és európai táplálkozási trendek

Nemessályi Zsolt: A szerkezeti és ágazati kapcsolattorzulások a mezőgazdaságban

Koltai Judit Petra – Mazán Márió: Az ökológiai gazdaságok eredményei

Gyarmati Gábor: Az ökológiai termékek kiskereskedelmi piacainak jellemzői

Takácsné György Katalin – Kis Sándor: Kemikáliacsökkentés és a fenntarthatóság összefüggése – választható gazdálkodási stratégiák

Hoffmann András – Somogyi Tamás: A Nitrát Rendelet végrehajtása mezőgazdasági vállalkozásokban

Molnár Barna – Goda Mátyás: Társas vállalkozások adózási környezete és adóterhelése az élelmiszergazdaságban

Németh Anett – Vincze Judit – Falusi Bálint: A hazai tojótelepek műszaki és állatvédelmi állapota

Vincze Judit – Tenk Antal – Németh Anett – Falusi Bálint: Juhászatra specializált telepek nyeresége

Kovács Anikó: A nagyüzemi szarvasmarhatelepek fizikai munkaerő utánpótlása

Baranyai Zsolt – Takács István: Családi gazdaságok versenyképessége Békésben

Vágány Judit: A kistermelői tejtermelés helyzete

Karácsony Péter: Egy szövetkezet búzatermelésének eredményessége

Fodor Attila: Az integrált ültetvény célprogramban folyó almatermelés jövedelmezősége

Bakos István: Az almatermelés versenyképességéről

Dávid Lóránt – Molnár Ferenc – Bujdosó Zoltán – Dereskey Anna: Biztonság, terrorizmus, turizmus

Játékos Edit: Az Észak-Magyarország Régió történeti kertjei és a turizmus

Kelle Veronika – Takács István: Támogatások Békés megyében

Benke Hedvig: Világcég a hazai takarmányozási eszközök piacán

Végh Katalin: Fogyasztási szövetkezet a Dunaszerdahelyi járás élelmiszerkereskedelmében

Kiss Árpád: Számviteli információk növekvő fontossága

Panyor Ágota: A földrajzi árujelzős termékek a vidékfejlesztésben

Falusi Bálint – Németh Anett – Vincze Judit: Repcetermelés és a biodízel felhasználás

Pályázat
Summary
Contents

A BORÍTÓ: