Archívum » 2010 » 2010 24. különszám

TARTALOM

TANULMÁNY

Mohamed Zsuzsanna – Takács Szabolcs – Szűcs István – Bedéné Szőke Éva: A mezőgazdasági kutatás és fejlesztés hatása az EU-tagállamok GDP-jére, 2. oldal

Herneczky Andrea – Varga Erika – Marselek Sándor: A készségek és képességek szerepe a magyarországi felsőoktatásban és a munkaerőpiacon, 16. oldal

Gergely Sándor: Magyar megújuló energiastratégia és a vidék felemelkedése, 26. oldal

Lakner Zoltán – Szabó-Burcsi Dóra – Magó László: A magyar bioüzemanyag-programok néhány gazdasági összefüggése, 39. oldal

Bozsik Norbert – Magda Róbert: A földhasználat gazdasági szempontjai, 58. oldal

Szendrő Gábor: Fenntartható bioüzemanyag-termelés Magyarországon és Európában – önvédelmi támogatásokkal?, 71. oldal

Lehota József – Szabó Zoltán – Lehota Zsuzsanna: Az integrált növényvédelem és az integrált termesztési technikák alkalmazásának elterjedtsége a gyümölcs (alma) termelésben Magyarországon, 79. oldal

Farkas Ágnes: A fiatalok borfogyasztási szokásainak vizsgálata a Budapesti Corvinus Egyetem példáján keresztül, 91. oldal

Kettinger Anita – Gombkötő Nóra – Csatai Rózsa – Salamon Lajos: Ártéri legeltetésre alapozott húsmarhatartás a Szigetközben, 98. oldal

Schneller Krisztián – Kohlheb Norbert – Skutai Julianna – Podmaniczky László: A földhasználat-váltás gazdasági modellezése a bodrogközi tájgazdálkodási mintaterületen , 108. oldal

Dávid Lóránt – Szűcs Csaba: Fenntartható vidékfejlesztés és turizmus-ökológia, 118. oldal

Csete Mária: Turizmusfejlesztés mint fenntartható vidéki tevékenység, 126. oldal

Hohl Ferenc: A munkaerő szerepe a teleházak működtetésében, 135. oldal

Mérai Györgyi – Szűcs Csaba – Marselek Sándor: Innováció és környezettudatosság a voestalpine-konszern példája alapján – A sikeres vállalatvezetés titkai, 143. oldal

Összefoglalók, 154.oldal
Tartalom, 160. oldal

A BORÍTÓ: