Archívum » 2010 » 2010. 07. szám

TARTALOM

Erdei Ferenc (1910–1971), 691. oldal

Boldog karácsonyt!, 693. oldal

Csete László: Erdei Ferenc a parasztok és a vidék politikusa, 694. oldal

Tenk Antal: Erdei Ferenc írásai a „Gazdálkodás” folyóiratban, 705. oldal

TANULMÁNY

Udovecz Gábor: A Közös Agrárpolitika reformja magyar (kutatói) szempontból, 717. oldal

Székely Csaba: Az Agrárgazdasági Tanács állásfoglalása az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről készült jelentéshez, 731. oldal

Takács István – Baranyai Zsolt: A bizalom és függőség szerepe a családi gazdaságok együttműködésében végzett gépi munkákban, 740. oldal

Szecsei Tímea – Salamon Lajos: Az energetikai célú növénytermelés megítélése, 750. oldal

DOKTORANDUSZOK ÉS DOKTOROK II. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA

Réder Orsolya – Csatai Rózsa – Salamon Lajos: Az őszi búza réz-mikroelem trágyás kezelésének gazdasági vizsgálata, 757. oldal

Pongráczné Barancsi Ágnes – Tarján Zsuzsanna: Őszi búza lisztek extenzográfos követelményei, 761. oldal

Pongráczné Barancsi Ágnes: Alveográfos mérések az őszi búza minőségvizsgálatában, 765. oldal

Hlaszny Edit – Ladányi Márta: A szőlő rügyfakadási idejének becslése, 768. oldal

Szűcs Róbert Sándor: A gyermekkori elhízás és az élelmiszercímke összefüggéseinek marketing szempontú vizsgálata, 773. oldal

VITA

Nagy Frigyes: Gondolatok a birtokpolitikáról, 778. oldal

Buday-Sántha Attila: Doktori iskolák „Félidőben”, 788. oldal

Buday-Sántha Attila: Környezetvédelem – Környezetgazdálkodás, 789. oldal

Buday-Sántha Attila: Vidékfejlesztés, 792. oldal

Faragó László: Településfejlesztés, 798. oldal

Horváth Gyula: A paradigmaváltás szükségessége a magyar területpolitikában, 801. oldal

Pálné Kovács Ilona: A regionális fejlesztéspolitika és a területi irányítás, 804. oldal

Hodossi Sándor – Dudás László – Fári Miklós Gábor: A hazai zöldségtermelés megújítása, 806. oldal

Biró Szabolcs: Latifundiumok Magyarországon?, 812. oldal

SZEMLE

Solymos Rezső: Néhány gondolat a 2010. évi időjárási szélsőségek nyomán a fenntartható erdőgazdálkodásról, 815. oldal

KRÓNIKA

Forgács Csaba: Csáki Csaba 70 éves, 823. oldal

Summary 825. oldal
Contents 831. oldal

A BORÍTÓ: