Archívum » 2011 » 2011. 01. szám

TARTALOM

Kardeván Endre: Gondolatok a magyar élelmiszerlánc kibontakozási lehetőségeiről, 2. oldal

TANULMÁNY

Popp József – Juhász Anikó: Az élelmiszerlánc szereplői közötti kapcsolatok hazánkban, 8. oldal

Kis Krisztián – Szekeresné Köteles Rita: A helyi akciócsoportok működése egy országos felmérés tükrében, 19. oldal

Urfi Péter – Kormosné Koch Krisztina: Az ökológiai gazdálkodás költség-jövedelem viszonyai, 28. oldal

Beke Judit – Forgács Anna – Tarján Tamás: Európai uniós országcsoportok mezőgazdasági teljesítményének összehasonlító vizsgálata, 39. oldal

VITA

Kapronczai István: A földbirtok-politika lehetséges irányai (Az eddigi vita összefoglalása), 52. oldal

Tanka Endre: Hogyan érvényesítheti az alkotmány a föld közfunkcióit?, 70. oldal

Magda Sándor – Marselek Sándor: Nemzeti kincsünk a vidék! , 76. oldal

Horváth Gábor – Paragi Márton: Az egykulcsos személyi jövedelemadó várható hatásai az agrárfoglalkoztatásra, 87. oldal

Fertő Imre: Van-e jövője az agrárgazdaságtannak mint önálló tudománynak?, 97. oldal

SZEMLE

Széles Gyula: Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán (könyvismertetés), 104. oldal

KRÓNIKA

Varga Gyula: Szolgálat és szabadság – Erdei Ferenc centenáriumi emlékülése a Magyar Tudományos Akadémián , 107. oldal

Romány Pál: Miniszterek közös vacsorája a Vajdahunyadvárban , 119. oldal

Tisztelt Olvasónk! 52. oldal
Felhívás angol nyelvű különkiadásra! 103. oldal

Summary, 122. oldal
Contents, 128. oldal

A BORÍTÓ: