Archívum » 2011 » 2011. 07. szám

TARTALOM

Tenk Antal: Karácsonyi fohász, 603. oldal

Popp József – Székely Csaba: Az Agrárgazdasági Tanács állásfoglalása az agrárgazdaság 2010 évi helyzetéről, 604. oldal

TANULMÁNY

Kapronczai István: A magyar agrárgazdaság napjainkban, 615. oldal

Hegedűsné Baranyai Nóra: A kukorica és a vágósertés felvásárlási árának és mennyiségének ciklikussága, 629. oldal

Mészáros Kornélia – Béres Dániel: A magyar marhahús versenyesélyei az EU-ban, 635. oldal

Györe Dániel: Közvetlen értékesítés az egri borászatokban, 642. oldal

Pupos Tibor – Kis-Simon Tünde – Pintér Gábor – Kovács Zoltán: A készletgazdálkodás optimalizálási módszereinek gyakorlati alkalmazása, 648. oldal

Ábel Ildikó: Üszőellések elkülönített elszámolásának hatása az eredményre és a vagyonra, 657. oldal

Deák Zsuzsanna – Hajdu Istvánné: Az élelmiszer-ipari vállalkozások környezeti teljesítménye és a pénzügyi eredmények, 662. oldal

VITA

Alvincz József: Válaszúton a kormányzati agrárpolitika, 668. oldal

Buday-Sántha Attila: A közvetlen termelői értékesítés szerepe, jellemzői, 680. oldal

SZEMLE

Széles Gyula: Buday-Sántha Attila „Agrár- és vidékpolitika” című könyvének bemutatása, 688. oldal

Szűcs István: Megjelent Takácsné György Katalin „A precíziós növénytermelés közgazdasági összefüggései” című könyve, 692. oldal

KRÓNIKA

Tenk Antal: A huszonöt éves VEAB Agrárökonómiai Munkabizottsága és a Gazdálkodás, 694. oldal

Csete László: A 90 éves Kovács Ferenc akadémikus köszöntése, 698. oldal

Csete László: Láng István akadémikus köszöntése, 701. oldal

Csete László: Elköszön a főszerkesztő! 705. oldal
Summary, 707. oldal
Contents, 713. oldal

A BORÍTÓ: