Archívum » 2012 » 2012. 05. szám

TARTALOM

TANULMÁNY

Udovecz Gábor – Pesti Csaba – Keszthelyi Szilárd: Nyertes és vesztes gazdaságok Magyarországon, 387. oldal

Spilákné Kertész Márta: A mezőgazdasági vállalkozások vagyon- és tőkestruktúrájának tendenciái, a kapcsolódó sajátosságok kezelésének szükségessége, 398. oldal

Dombi Mihály – Kuti István – Balogh Péter: Adalékok a megújuló energiaforrásokra alapozott projektek fenntarthatósági értékeléséhez, 410. oldal

Szathmári László – Sebesy Zsanett – Palkó Csaba: A kiskereskedelmi árak elemzése néhány édesvízi haltermék hazai piacán, 426. oldal

Stummer Ildikó – Isépy Anett – Mándi-Nagy Dániel – Németh Noémi: Az uniós iskolatej- és iskolagyümölcs-program tapasztalatai Magyarországon, 434. oldal

VITA

Csete László: A Wekerle Tervről földhözragadt agrárnézőpontból, 444. oldal

Sipos Nikoletta: A CO2-adó bevezetésének várható hatása Magyarországon, 450. oldal

SZEMLE

Mészáros Sándor: A zöldség-gyümölcs kisárutermelők, a TÉSZ-ek és a nagy kereskedelmi láncok kapcsolatai – könyvismertető, 458. oldal

KRÓNIKA

Romány Pál: Egyenes út – meredek pálya: Dimény Imre akadémikust köszöntötte az MTA Agrártudományok Osztálya, 461. oldal

Jámbor Attila – Török Áron: Az agrár-közgazdaságtan és a bioökonómia: a 28. Nemzetközi Agrárközgazdasági Konferencia tapasztalatai, 465. oldal

Takácsné György Katalin – Forgács Csaba – Takács István: A lengyel agrárközgazdászok (SERiA) XIX. éves találkozója és konferenciája, 471. oldal

BEMUTATKOZIK A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG II., 473. oldal

Előfizetési felhívás, 483. oldal
Summary, 478. oldal
Contents, 482. oldal

A BORÍTÓ: