Archívum » 2013 » 2013. 04. szám

TARTALOM

TANULMÁNY

Potori Norbert – Kovács Máté – Vásáry Viktória: A közvetlen támogatások új rendszere Magyarországon 2014–2020 között: kötelező elemek és a döntéshozók mozgástere, 323. oldal

Fehér István – Kiss István: Változások az európai gabonatermelésben 2000 és 2010 között, 333. oldal

Vásáry Miklós: A moduláció magyarországi alkalmazásának várható hatása a közvetlen támogatásokra – Modellszámítások a 2012. támogatási év értékei alapján, 344. oldal

Erdeiné Késmárki-Gally Szilvia – Fenyvesi László – Mondovics János: A magyarországi agrártermelés versenyképességének növelése termelési rendszeren keresztül, 356. oldal

Sebesy Zsanett – Tenk Antal – Sántha Tamás: A funkcionális tejtermékek fogyasztói megítélése regionális összehasonlítás tükrében, 366. oldal

Benedek Andrea: Egy speciális védjegy, a Nemzeti Parki Termék védjegy lehetséges szerepe fogyasztói felmérés eredményei alapján, 376. oldal

VITA

Fehér András – Szabó G. Gábor – Szakály Zoltán: Online kérdőíves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerzőinek körében, 389. oldal

KRÓNIKA

Tenk Antal: „Hensch Árpád nyomdokain” – A Gazdálkodásban publikált PhD-hallgatók és kutatók III. konferenciája, 400. oldal

Jámbor Attila: A Magyar Agrárközgazdaságtudományi Egyesület (MAKE) második konferenciájának összefoglalója, 402. oldal

Fehér István: Emlékezés Alain Pouliquen francia agrárközgazdászra, az INRA kutató igazgatójára és professzorára, 406. oldal

Tisztelt leendő Szerzőtársak! 332. oldal
Előfizetési felhívás, 415. oldal
Summary, 409. oldal
Contents, 414. oldal

A BORÍTÓ: