Archívum » 2014 » 2014. 05. szám

TARTALOM

TANULMÁNY

Káposzta József: Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései, 399. oldal

Husti István – Antos Gábor – Lőrincz László – Bak Árpád: A magyar mezőgazdasági gépgyártás helyzete és kilátásai, 413. oldal

Szőllősi László: A hatékonyság szerepe a magyar étkezési tojástermelés jövedelmezőségében, 427. oldal

Kovács Attila: Az Európai Parlament szerepe a Közös Agrárpolitika 2007 és 2013 közötti többéves pénzügyi keretre vonatkozó jogszabályainak megalkotásában, 442. oldal

Szente Viktória – Jasák Helga – Szűcs Andrea – Kalmár Sándor: Helyi élelmiszerek fogyasztói megítélése, 452. oldal

Gonda Cecília: Szőlővenyige felhasználásának lehetséges szerepe a lokális közösségi hőenergia-ellátásban beruházásgazdaságossági vizsgálat alapján, 461. oldal

VITA

Laczka Éva: Az agrárstatisztikai rendszer adatbázisának felhasználási lehetőségei a hatékonyságvizsgálatokban, 472. oldal

Udovecz Gábor: Gondolatok a „Hatékonyság és foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban” című vitacikkhez, 481. oldal

KRÓNIKA

Jámbor Attila – Kovács Attila: Innováció az élelmiszer-gazdaságban és a vidékfejlesztésben: Az Európai Agrárközgazdasági Társaság 14. Kongresszusának tapasztalatai, 488. oldal

Tudnivalók a Gazdálkodásban megjelentetésre készülő kéziratokról 441. oldal
Tisztelt leendő szerzőtársak! 498. oldal
Előfizetési felhívás 499. oldal
Summary 492. oldal
Contents 497. oldal

A BORÍTÓ: