Archívum » 2015 » 2015. 01. szám

TARTALOM

TANULMÁNY

Burgerné Gimes Anna: A kis (családi) gazdaságok helyzete az Európai Unióban , 3. oldal

Kozák János: A világ hústermelésének, kereskedelmének és fogyasztásának tendenciái, 20. oldal

Nógrádi Judit: Az uniós intervenciós árszabályozás vizsgálata a hazai gabonapiacon, 35. oldal

VITA

Csizmásné Tóth Judit – Hollósy Zsolt – Túróczi Imre: Hatékonyság és integráció a magyar mezőgazdaságban – Gondolatok Mészáros Sándor – Szabó Gábor vitaírásához, 47. oldal

Kalmár Sándor: Gondolatok a termőföldről, 62. oldal

KRÓNIKA

Csete László: Romány Pál köszöntése, 69. oldal

Csete László: A tudásátadás és gyarapítás szolgája: Nemessályi Zsolt, 72. oldal

SZEMLE

Hegyi Judit: Könyv a „nemzet agrármérnökéről”: Izinger Pál életútja. Az uradalmak világából a XXI. századba, 75. oldal

Szabó Gábor: Burgerné Gimes Anna: Előadásaim, 80. oldal

A GAZDÁLKODÁS 2014. ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE, VALAMINT SZERZŐINEK ÉS LEKTORAINAK NÉVSORA, 83. oldal


Tájékoztató a formai követelmények módosításáról! 19. oldal
Helyesbítés! 34. oldal
Tudnivalók a Gazdálkodásban megjelentetésre készülő kéziratokról, 82. oldal
Tisztelt leendő Szerzőtársak! 96. oldal
Előfizetési felhívás, 97. oldal
Summary, 91. oldal
Contents, 95. oldal

A BORÍTÓ: