Archívum » 2017 » 2017. 06. szám

TARTALOM

TANULMÁNY

Gaál Márta – Sipos Nikoletta – Molnár András: A gyephozamok vizsgálatának jelentősége és problémái, 478. oldal

Popp József – Hollósi Dávid – Fazakas Péter – Oláh Judit: A versenyképes mezőgazdaság, a földár és a föld jövedelemtermelő képességének összefüggései, 491. oldal

Csótó Mihály: Informatikai eszközök elterjedtsége és használata a kisgazdaságok irányítóinak információs környezetében, 505. oldal

Temesi Ágoston – Palotás Péter – Plasek Brigitta: Kik a fogyasztói a különféle halfajoknak Magyarországon?, 524. oldal

KRÓNIKA

Oláh Judit – Kőmíves Péter Miklós – Harangi-Rákos Mónika: Az Európai Agrárközgazdasági Társaság XV. kongresszusának tapasztalatai, 542. oldal

SZEMLE

Biró Szabolcs: Új könyv a szövetkezés-együttműködés akadályairól, feltételeiről és fejlesztési lehetőségeiről, 549. oldal

Papp István: Székelység, szakértelem, politika – Dimény Imre visszaemlékezéseiről, 551. oldal

NEKROLÓG

Udovecz Gábor: Szerdahelyi Péter (1941–2017), 554. oldal

Helyesbítés! 504. oldal
Előfizetési felhívás, 561. oldal
Summary, 557. oldal
Contents, 560. oldal

A BORÍTÓ: