Archívum » 2018 » 2018. 03. szám

TARTALOM

TANULMÁNY

Nábrádi András: Vállalati-vállalkozási kapcsolatok és együttműködések az élelmiszer-gazdaságban (elméleti megközelítés, fogalmi tisztázás), 197. oldal

Szabó Barna: A XXI. század világgazdasági eseményeinek hatása az Európai Unió integrációs folyamataira és a mezőgazdasági munkamegosztásra, 228. oldal

Hamza Eszter – Rácz Katalin – Szabó Dorottya – Vásáry Viktória: Szociális szövetkezetek szerepe a vidéki gazdaságban, avagy a Fókusz támogatási program megvalósításának eddigi tapasztalatai, 245. oldal

Ványi Noémi: A gyümölcstermelők üzleti kapcsolatainak értékelése a kapcsolati minőség tényezői alapján, 261. oldal

KRÓNIKA

Vásáry Miklós: Agrártermékek kereskedelme és a Brexit – ahogy a britek látják – Az AES és a DEFRA közös konferenciájának tapasztalatai, 273. oldal

Jámbor Attila – Balogh Péter – Vásáry Miklós: A Közös Agrárpolitika múltja és jövője: A Magyar Agrárközgazdasági Egyesület (MAKE) konferenciájának tapasztalatai, 279. oldal

Előfizetési felhívás, 287. oldal
Summary, 283. oldal
Contents, 286. oldal

A BORÍTÓ: