Archívum » 2006 » 2006 03. szám

TARTALOM

TANULMÁNY

Lengyel Lajos: Az AVOP pályázatok vizsgálatának néhány tapasztalata, 1. oldal

Magda Sándor – Gergely Sándor: A magyarországi termőföld hasznosí­tás átalakítási lehetőségei, 13. oldal

Kalmárné Hollósi Erika: Konvergencia vagy divergencia a kibővült Európai Unióban?, 27. oldal

Hekliné Herbály Katalin: A mezőgazdasági szaktanácsadás helyzete Jász-Nagykun-Szolnok megyében, 33. oldal

Rácz Péter – Szüle Zsolt: Talajművelési módszerek műszaki-ökonómiai értékelése, 42. oldal

Hajdu Emese – Kovács Tamás – Lentner Csaba: A hazai regionális garanciaszövetkezetek szerepe a vállalkozások finanszírozásában, 48. oldal

VITA

Forgács Csaba: Az agrárágazat jövőjének kulcsa a jó agrárstratégia, 58. oldal

Csepregi István: A magyar mezőgazdaság szerkezetváltási kényszere és lehetőségei, 63. oldal

SZEMLE

Dinnyés J. – Illés B. Cs. – Lehota J. – Molnár J. – Szabó L. – Villányi L. – Zsarnóczai J. S.: A Szent István Egyetem közgazdász – gazdálkodási szakán folyó képzés, 67. oldal

KRÓNIKA

Magda, Sándor: Agroeconomic Sciences Conventions in Gyöngyös, 1988-2006, 77. oldal

Szerdahelyi Péter: Ötvenedik évfolyamába lépett a Gazdálkodás, 83. oldal

Fehér Alajos – Takácsné György Katalin: Tájékoztató a Gazdálkodás Baráti Kör munkájáról, 87. oldal

Menyhárt Csaba: A VAHAVA zárókonferencia, 88. oldal

NEKROLÓG

Nagy Frigyes: Emlékezés Kettinger Gyuláékra, 89. oldal

Felhívás, 91.oldal
Summary, 92.oldal
Contents, 95.oldal

A BORÍTÓ: