Archívum » 2005 » 2005 12. különszám

TARTALOM

Farkasné Fekete Mária – Sági Judit: A devizaárfolyam-politika hatásai az agrárszektor versenyképességére

Csete László: Az agrár- és vidékfejlesztés fenntartható rendszere

Szlávik János – Csete Mária: A fenntartható vidék és a versenyképesség

Neszmélyi Athéné: A tagállamok és az Európai Bizottság kapcsolatrendszere – az új tagállamok támogatás-felhasználásának áttekintése

Szigeti Cecília: Környezeti adóbevételek és környezeti tudatosság kapcsolata az Európai Unióban

Pusztainé Káldi Judit – Németh Anett: A jelenleg Magyarországon érvényben lévő mezőgazdasági támogatási rendszer áttekintése

Lakner Zoltán – Réti Attila: Versenystratégiák a húsipari termékek piacán

Földes Fruzsina – Goda Mátyás – Molnár Barna: Ökotermékek piaci lehetőségei a magyar állattenyésztésben

Tóásó Szilvia – Birkás Endre – Vincze Judit: A hazai lúdágazat helyzete és perspektívája az EU csatlakozás után

Bozsik Norbert: A magyar borok árverseny-képességének vizsgálata az Európai Unió piacán

Molnár Barna – Goda Mátyás – Kocsisné Andrásik Ágota: Adópolitikai fejlemények – a mezőgazdasági tevékenység adóztatása Magyarországon

Horváth Ágnes – Lajos Attila – Szira Zoltán – Varga Erika: Az egészségtudatosság megnyilvánulása a fiatal korosztály élelmiszerreferenciájában és fogyasztásában egy empirikus kutatás lapaján

Tégla Imre: Faktorint, mint a kereskedelem finanszírozás egyik eszköze

Walter Virág: Turizmus mint a gazdaságfejlesztés eszköze

Összefoglalások magyarul
Tartalom magyarul

A BORÍTÓ: