Archívum » 2004 » 2004 08. különszám

 

TARTALOM

Magda Sándor: A magyar mezőgazdaság az Európai Uniós csatlakozás küszöbén

Czárl Adrienn – Gyenge Balázs: Fejlesztési lehetőségek a csatlakozni kívánó országok számára – SAPARD mint tanulóprogram

Obádovics Csilla – Kulcsár László: Az emberi fejlődés indexe a vidék Magyarországán: területi egyenlőtlenségek

Varga Tibor: A termelési támogatások hatásának mérhetősége

Lakner Zoltán – Sarudi Csaba: Utak és zsákutcák a magyar élelmiszerlánc stratégiai fejlesztésében

Ferenczi Tibor – Forgács Csaba: Területi különbségek és a vidékfejlesztés néhány szempontja Magyarországon

Pesti Csaba – Keszthelyi Krisztián – Tóth Tamás: Agrárvállalkozások regionális összehasonlítása a tesztüzemi adatbázis alapján

Fehér Alajos: Az agrársturktúraváltás várható konfliktusai Észak-Magyarországon az EU-csatlakozás után

Kalmár Sándor – Salamon Lajos – Reisinger Péter – Nagy Sándor: A precíziós gyomszabályozás üzemi alkalmazhatósága

Magda Sándor – Gergely Sándor: A szőlő-bor vertikum stratégiájának tudományos alapjai, különös tekintettel a Mátraaljai borvidékre

Mikáczó Andrea – Hajós László: Minőségbiztosítási rendszerek bevezetésének hatásai a baromfi-feldolgozóipari vállalkozások munkaszervezetére

Németh Anett – Varga Anita: Sertés- és baromfihús fogyasztás átalakulása Magyarországon

Tenk Antal – Kalmárné Hollósi Erika – Káldi Judit: A zöldség-gyümölcstermelés és értékesítés koordinálásának tapasztalatai Magyarországon

Illés B. Csaba – Markó Olga: A hazai mustártermesztés lehetőségei a nemzetközi piacon

Hajós László: A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kockázatfelmérésen alapuló megelőzésének kilátásai Magyarországon

Összefoglalások magyarul
Tartalom magyarul