Archívum » 1957 » 1957. éves tartalom

 

TARTALOM

Bagaméri István: Az állami gazdaságok jövedelmezőségének üzemi feltételeiről, I. évfolyam, 3. szám, 4-7.

Bánházi Gyula: Figyelő, Birtokmegoszlás hatása a traktorállomány traktortípusonkénti összetételére a Német Szövetségi Köztársaságban, I. évfolyam, 4. szám, 104-106.

Bátori Béláné - Molnár László: Új jelenségek a paraszti árukeresletben, I. évfolyam, 4. szám, 45-55.

Bene István Az érdekeltek írják
Ceglédi földművesszövetkezet termelési tevékenysége I. évfolyam, 4. szám, 100-101.

Birtalan Árpád- Bálint György Az állami gazdaságok jövedelmezőségének üzemi feltételeiről I. évfolyam, 3. szám, 9-12.

Bógyik György Termelőszövetkezeti elnökök írják
A munkaegységről és jövedelemelosztásról I. évfolyam, 1. szám, 103-105.

Bukta Benjámin Figyelő
A magyar mezőgazdaság szakember ellátottsága a számok tükrében I. évfolyam, 1. szám, 112-113.

Burján Ambrus Figyelő
Az ország fogat- és erőgépparkjának alakulása az 1935. és 1955. években I. évfolyam, 1. szám, 111.

Csete László A kolhoztulajdonban levő traktorok üzemeltetésének néhány tapasztalata I. évfolyam, 1. szám, 41-49.

Csete László Előzetes adalékok a termelőszövetkezeti tulajdonban üzemeltetett traktorok témájához I. évfolyam, 2. szám, 55-64.

Csete László Néhány módszer a mezőgazdasági üzemek és termelési brigádok traktorállományával kapcsolatos számítások elvégzésére I. évfolyam, 4. szám, 11-21.

Dobos Károly Önköltségszámítás módjai a leggazdaságosabban üzemeltethető traktortípus és a legolcsóbb gépi munka kiválasztására I. évfolyam, 3. szám, 23-31.

Dobos Károlyné Figyelő
A Német Szövetségi Köztársaság gyümölcs importjának alakulása 1956-ban I. évfolyam, 4. szám, 106.

Drótos Jánosné- Lantay Gyula Tokajhegyaljai szőlő műveleti munkabérköltségei, különös tekintettel a tőkehiány és pótlás mértékére I. évfolyam, 4. szám, 57-68.

Erdei Ferenc Figyelő
A Német Mezőgazdasági Tudományos Akadémia harmadik ünnepi ülése és tudományos ülésszaka I. évfolyam, 4. szám, 102-103.

Erdei Ferenc A belterjes gazdálkodás fejlesztésének kérdései a Nagykunságban I. évfolyam, 3. szám, 3-13.

Erős György Termelőszövetkezeti elnökök írják I. évfolyam, 1. szám, 108.

Füzes Iván Figyelő
A földművesszövetkezetek és a szakcsoportok (társulások) fejlődése 1956-ban I. évfolyam, 1. szám, 109-110.

Füzes Iván Figyelő
Egyénileg gazdálkodó termelők szövetkezetei Nagybritanniában I. évfolyam, 3. szám, 57.

Füzes Iván Figyelő
Milyen módszerekkel érhetők el a legnagyobb sikerek az állandó munkatársulásokban? I. évfolyam, 4. szám, 103-104.

Füzes Iván Figyelő
Szakosított mezőgazdasági szövetkezetek Jugoszláviában I. évfolyam, 4. szám, 106-107.

Füzes Iván Figyelő
Konyhakertészeti szövetkezetek Lengyelországban I. évfolyam, 4. szám, 107.

Füzes Iván- Kuttner Alfréd Figyelő
A földművesszövetkezetek és szövetkezeti vállalatok 1956. évi működése és 1957. évi terve I. évfolyam, 2. szám, 80-81.

Ganczner Miklós Figyelő
Önálló gazdasági elszámolás a kolhozok komplex brigádjaiban I. évfolyam, 1. szám, 112.

Ganczner Miklós Figyelő
Az ukrán állattenyésztés fejlődése számokban I. évfolyam, 2. szám, 73.

Ganczner Miklós Figyelő
A tehenek kétszeri fejésének előnye I. évfolyam, 2. szám, 74-75.

Ganczner Miklós Figyelő
A kolhoztermékek önköltsége I. évfolyam, 3. szám, 57-59.

Ganczner Miklós Figyelő
Az önetető gazdasági jelentősége I. évfolyam, 3. szám, 61-62.

Ganczner Miklós Figyelő
A kolhozok munkaszervezése és bérezése I. évfolyam, 3. szám, 62-63.

Gönczi László A mezőgazdasági termelőszövetkezetek 1957. évi terve I. évfolyam, 2. szám, 45-54.

Hankó Mihály- Sólyom Lajos A korai burgonyatermesztés jövedelmezőségi kérdései I. évfolyam, 4. szám, 69-82.

Hellei András A gépi kendervágás munkatani kérdései I. évfolyam, 2. szám, 33-44.

Hellei András Félmechanikus cukorrépaegyelés I. évfolyam, 4. szám, 23-32.

Hodek József Az érdekeltek írják
Gépállomásaink önállóságáról…. I. évfolyam, 2. szám, 65-67.

Joó István A nyilvántartások megszervezésének néhány tapasztalata termelőszövetkezetünkben I. évfolyam, 4. szám, 83-94.

Keresztes István Figyelő
A sertéstartás alakulása az európai népi-demokratikus országokban I. évfolyam, 2. szám, 76-78.

Kernács Sándor Figyelő
Svájc tejgazdasága I. évfolyam, 2. szám, 75-76.

Latkovics György
A szocialista mezőgazdasági üzemszervezés (Üzemtan) néhány kérdéséről I. évfolyam, 1. szám, 1-5.o.

Maár András Az állami gazdaságok jövedelmezőségének üzemi feltételeiről I. évfolyam, 3. szám, 1-4.

Majoros József Szállítás a mezőgazdaságban (Bethlendy György-Heiezmann János-Kertai Dénes) I. évfolyam, 2. szám, 86-87.

Majoros József Milyen traktorokkal lássuk el a gépállomások traktoros brigádjait? I. évfolyam, 3. szám, 15-22.

Marosi Béla Az érdekeltek írják I. évfolyam, 2. szám, 69-71.

Musitz József Termelőszövetkezeti elnökök írják I. évfolyam, 1. szám, 106-108.

Nagy István A mezőgazdaság vízellátása és az öntözés I. évfolyam, A sz. melléklete,
3-16.

Nagy István Termelőszövetkezeti elnökök írják I. évfolyam, 1. szám, 105-106.

Nagy Lóránd Az állami gazdaságok jövedelmezőségének üzemi feltételeiről I. évfolyam, 3. szám, 12-31.

Németh József Az érdekeltek írják
A földművesszövetkezetek termelésszervező tevékenysége Somogy megyében I. évfolyam, 4. szám, 95-97.

Oblátt Gábor Az őszi búza termesztése és a talajhasználat összefüggései az Annamajori Gazdaságban I. évfolyam, 1. szám, 29-39.

Pálinkás István Könyvismertetés
A napi munkateljesítmények kialakítása a mezőgazdaságban I. évfolyam, 2. szám, 87-88.

Palotai Simon Az érdekeltek írják I. évfolyam, 2. szám, 68-69.

Pálovics Béláné A kukorica és a hízott sertés áralakulása I. évfolyam, 1. szám, 71-83.

Pataky Ernő Figyelő
A helyes mezőgazdasági bérezés I. évfolyam, 2. szám, 73-74.

Pataky Ernő Figyelő
Szövetkezeti gazdaságok Kelet-Európában I. évfolyam, 2. szám, 79.

Peregi Sándor Figyelő
Adatok a franciaországi társas géphasználatra I. évfolyam, 1. szám, 110-111.

Peregi Sándor Figyelő
A technikai fejlődés várható hatása a világ gazdasági életére I. évfolyam, 4. szám, 108-109.

Peregi Sándor Mezőgazdasági szaktanácsadás egyes külföldi államokban I. évfolyam, 1. szám, 85-101.

Stenczinger László Figyelő
A mezőgazdasági munkák és a terményfelvásárlás időszerű kérdései I. évfolyam, 2. szám, 82-83.

Sájer Ferenc Az érdekeltek írják I. évfolyam, 2. szám, 68.

Sin István A talajerő növeléséhez szükséges szervestrágya termelés üzemszervezési kérdései I. évfolyam, 4. szám, 33-44.

Stenczinger László A mellékszakaszok rendszeres váltása a vetésforgókban I. évfolyam, 1. szám, 7-28.

Stenczinger László- Tóth Tibor A mezőgazdasági termelőszövetkezetek alapszabályairól I. évfolyam, 3. szám, 33-44.

Suri János Termelőszövetkezeti elnökök írják I. évfolyam, 1. szám, 106.

Sz. G. Kolesznyev A munkafolyamatok ésszerű szervezésének tudományos alapjai a szocialista mezőgazdaságban I. évfolyam, 2. szám, 1-16.

Szabó Ferenc A csicsóka termesztése és felhasználása I. évfolyam, 3. szám, 45-56.

Szabó János Az érdekeltek írják
Földművesszövetkezetünk szerepe a hagymatermelés fejlesztésében I. évfolyam, 4. szám, 99-100.

Szemes Lajos Figyelő
Egy munkaszervezési próbálkozás I. évfolyam, 2. szám, 78-79.

Takáts Sándor Figyelő
A mezőgazdaságban foglalkoztatott gépesítési dolgozók szakmai ismereteinek gyarapítása I. évfolyam, 3. szám, 59-61.

Tomcsányi Pál Gyümölcstermelésünk távlati fejlesztésének kérdései I. évfolyam, 1. szám, 61-70.

Tóth Mihály Az öntözés közgazdasági és üzemszervezési kérdései, különös tekintettel a kutatási feladatokra I. évfolyam, 4. szám, 1-10.

Tóth Mihály Az öntözővíz korlátozásának üzemi kérdései (Változások év közben a vízhasználati tervben) I. évfolyam, 1. szám, 51-59.

Tóth Mihály Figyelő
Öntözőcsatornák burkolásának jelentősége I. évfolyam, 1. szám, 109.

Tóth Mihály Figyelő
A permetező öntözésről I. évfolyam, 2. szám, 78.

Tóth Tibor Könyvbírálat
A silózás és a silógazdálkodás (Kovátsits László) I. évfolyam, 2. szám, 86.

Tóth Tibor Szakirodalom

Bíró Gyula: Gyakorlati takarmányozás I. évfolyam, 4. szám, 114-116.

Truma József Az érdekeltek írják
Földművesszövetkezetünk főbb tapasztalatai a kereskedelemben és a termelésben I. évfolyam, 4. szám, 97-99.

Unk János Figyelő
A mezőgazdasági szakemberek továbbképzéséről I. évfolyam, 4. szám, 107-108.

Vágsellyei István- Deák Gábor A sertés és a szarvasmarha hústermelésének összehasonlító vizsgálata I. évfolyam, 2. szám, 17-32.

Vincze László Az érdekeltek írják I. évfolyam, 2. szám, 67.

Zimits Miklós Az állami gazdaságok jövedelmezőségének üzemi feltételeiről I. évfolyam, 3. szám, 7-9.