Archívum » 1999 » 1999. éves tartalom

 

TARTALOM

Kettinger Gyula Tudáspróba Európáról XLIII. évfolyam, 6. szám, 89-90.o.

Antal Zoltán Szemle
A Fertődi Állami gazdaság piacgazdasgái átalakulása XLIII. évfolyam, 5. szám, 84-90.o.

Balogh Ádám Tanulmány
A hazai állattenyésztés versenyképessége az EU-val összehasonlítva XLIII. évfolyam, 4. szám, 13-18.

Bartos Attila Tanulmány
Befektetések optimalizálása játékelmélettel XLIII. évfolyam, 3. szám, 22-26.o.

Bercsényi László Szemle
AMC az agrártárca marketing stratégiájának megvalósításáért XLIII. évfolyam, 6. szám, 73-75.o.

Borbély Csaba- Csorbai Attila- Hemme Torsten Szemle
Regionális temelési potenciálok feltárása üzemgazdasgái hálózat segítségével (IFCN) XLIII. évfolyam, 2. szám, 82-88.o.

Borsos János- Biacs Péter- Magyar József Vita
Gondolatok az agrárgazdasgá innovációs stratégiájának kialakításához XLIII. évfolyam, 1. szám, 72-75.o.

Burgerné Gimes Anna- Kovács Csaba- Tóth Krisztina Tanulmány
Az 1998 évi gazdálkodás felmérésének eredményei XLIII. évfolyam, 3. szám, 1-13.o.

Csáki Csaba Mezőgazdasági kutatások az átalakuló Közép- és Kelet-Európában XLIII. évfolyam, 4. szám, 55-64.

Csete László Szemle
Az EU reformcsomagja: AGENDA 2000. XLIII. évfolyam, 3. szám, 76-77.o.

Csete László Vita
A „Magyar modlel” margójára XLIII. évfolyam, 3. szám, 72-75.o.

Csete László- Láng István Tanulmány
Minőségi fordulat szükségessége és lehetőségei a magyarországi agrárágazatokban XLIII. évfolyam, 1. szám, 1-21.o.

Dobos Károly Tanulmány
Állattenyésztésünk helyzete és fejlesztése XLIII. évfolyam, 4. szám, 8-12.

Dohy János Tanulmány
Ajánlások a magyarországi állattenyésztés fejlesztéséhez XLIII. évfolyam, 6. szám, 19-24.o.

Ernyei György- Nagy Zoltán Tanulmány
Termékpálya menedzsment az élelmiszergazdaságban XLIII. évfolyam, 2. szám, 20-27.o.

Farkasné Fekete Mária- Eric Audsley Tanulmány
Az 1992-es CAP reform és az AGENDA 2000. XLIII. évfolyam, 2. szám,45-54.o.

Fehér Alajos- Misik Sándor Tanulmány
Agrárstruktúra-váltási program és vidékfejlesztés Eger város környékén XLIII. évfolyam, 1. szám, 32-41.o.

Fehér István Szemle
Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája 2000-ben XLIII. évfolyam, 6. szám, 60-72.o.

Fertő Imre Vita
Az agrárpolitika célok konzisztenciájának problémájáról XLIII. évfolyam, 4. szám, 65-74.

Fertő Imre Vita
Az agrárpolitika célok konzisztenciájának problémájáról XLIII. évfolyam, 4. szám, 65-74.o.

Fodor Lóránt Tanulmány
Tőzsde és közraktározás a profitszerzés érdekében XLIII. évfolyam, 5. szám, 53-55.o.

Gazdag László Vita
Volt egyszer egy magyar modell XLIII. évfolyam, 3. szám, 68-71.o.

Gazdag László Vita
Levél a főszerkesztőhöz XLIII. évfolyam, 5. szám, 74.o.

Gazdag László Vita
Egy margó margójára XLIII. évfolyam, 5. szám, 75-78.o.

Goda Mátyás- Nagy Zoltán- Hollósi Erika Szemle
Benyomások Olaszország élelmiszer-gazdaságáról XLIII. évfolyam, 3. szám, 78-82.o.

Harza Lajos Tanulmány
A LEADER, a SAPARD és a vidékfejlesztés XLIII. évfolyam, 2. szám, 28-37.o.

Harza Lajos Tanulmány
A regisztráció és a földalapú támogatás igénylésének várakozástól való elmaradása XLIII. évfolyam, 5. szám, 23-34.o.

Hollósi Erika- Nagy Zoltán- Goda Mátyás Tanulmány
A zöldség-gyümölcs disztribúció rendszere Olaszországban XLIII. évfolyam, 5. szám, 43-52.o.

Illés B. Csaba- Kohlheb Norbert Tanulmány
Az adók szerepe a környezetpolitikában XLIII. évfolyam, 2. szám, 55-64.o.

Illés B. Csaba- Komároimi Nándor- Lehota József Tanulmány
Piaci orientáció a mezőgazdasági vállalkozásokban XLIII. évfolyam, 3. szám, 40-46.o.

Kajári Karolina Szemle
Agrármenedzsment XLIII. évfolyam, 6. szám, 87-88.o.

Kettinger Gyula Szemle
Villanyszereléstől a földművelési vállalkozásig XLIII. évfolyam, 4. szám, 75-80.

Kettinger Gyula Szemle
Villanyszereléstől a földművelési vállalkozásig XLIII. évfolyam, 4. szám, 75-80.o.

Kettinger Gyula Szemle
A magyarországi vetőmagtermelés és Villax Ödön XLIII. évfolyam, 6. szám, 76-82.o.

Kettinger Gyula- Németh Vilmos Szemle
A cikória termesztés és a kávépótló gyártása XLIII. évfolyam, 1. szám, 76-79.o.

Kettinger Gyula- Seiwerth Gábor Szemle
Benyomások Kína mezőgazdaságáról XLIII. évfolyam, 1. szám, 80-83.o.

Kettinger Gyula- Seiwerth Gábor Tanulmány
Repceolaj mint hajtóanyag XLIII. évfolyam, 3. szám, 14-21.o.

Kispál-Vitai Zsuzsanna Tanulmány
Az „Új generációs” szövetkezetekről XLIII. évfolyam, 5. szám, 16-22.o.

Kispál-Vitai Zsuzsanna Vita
Szövetkezet vagy részvénytársaság? XLIII. évfolyam, 3. szám, 58-67.o.

Kralovánszky U. Pál Tanulmány
Az agrár kutatásfejlesztés helyzetének elemzése az ezredfordulón XLIII. évfolyam, 6. szám, 1-18.o.

Kürthy Gyöngyi- Szűcs István Tanulmány
A versenyképes mezőgazdaság tőkeszükséglete XLIII. évfolyam, 4. szám, 1-7.

Laczkó István Vita
Vidék, vidékfejlesztés XLIII. évfolyam, 1. szám, 65-71.o.

Lőkös László Tanulmány
Földtulajdon és –használat a mezőgazdaság történetében XLIII. évfolyam,3. szám, 51-57.o.

Magda Róbert Tanulmány
A mezőgzadsági földhasználati rendszer elmélete XLIII. évfolyam, 5. szám, 35-42.o.

Magda Sándor-Marselek Sándor Tanulmány
A régiónként eltérő agrárfejlődés észak-magyarországi megjelenése XLIII. évfolyam, 1. szám, 22-31.o.

Magda Sándor-Turányik Béla- Magda Róbert Tanulmány
Dinnyetermesztési módok összehasonlító értékelése XLIII. évfolyam, 2. szám, 65-71.o.

Nagy Lajos Szemle
Gondolatok egy agrárközgazdasági könyv olvasásakor XLIII. évfolyam, 3. szám, 86-91.o.

Nagy Zoltán- Goda Mátyás- Hollósi Erika Tanulmány
A szarvasmarha-ágazat jellemzői Olaszországban XLIII. évfolyam, 4. szám, 19-29.o.

Papp János Tanulmány
A kertészeti ágazatok helyzete és fejlesztésének feladatai az EU integráció küszöbén XLIII. évfolyam, 6. szám, 25-39.o.

Reke Barnabás Tanulmány
A banki adósminősítés elméleti és gyakorlati kérdései XLIII. évfolyam, 1. szám, 42-50.o.

Réti László- Molnár József Tanulmány
Agrárreform Kárpátalján XLIII. évfolyam, 2. szám, 72-76.o.

Romány Pál Nekrológ
A történelemmé vált idő. Burgert Róbertre emlékezve. XLIII. évfolyam, 1. szám, 84-89.o.

Romány Pál Szemle
Esti program a főiskolán XLIII. évfolyam, 4. szám, 83-87.

Romány Pál Tanulmány
Az agrártársadalom térségi különbségei és a migráció Magyarországon I. XLIII. évfolyam, 5. szám, 62-73.o., II. 6. szám, 53-59.o.

Slater John M. Tanulmány
Mezőgazdasági statisztikai információk EU-kontexusben az Egyesült Királyságban II. XLIII. évfolyam, 1. szám, 59-64.o., III. 2. szám, 77-81.o.

Solymos Rezső Tanulmány
Az erdők fenntartásának és fejlesztésének állami támogatása és a 21. évszázad követelményei XLIII. évfolyam, 6. szám, 40-51.o.

Szabó Bernadett Szemle
Ösztöndíjasként az Iowai Állami Egyetemen XLIII. évfolyam, 6. szám, 83-86.o.

Széles Gyula- Fejes János Szemle
Beszámoló a Dániában rendezett XXVIII. Munkatudományi Kongresszusról XLIII. évfolyam, 5. szám, 82-83.o.

Széles Zsuzsanna Tanulmány
Hol tart a földjelzálog-hitelezés? XLIII. évfolyam, 4. szám, 49-54.o.

Szunai Gábor Szemle
A piacbefolyásolás eurokonform eszköze XLIII. évfolyam, 4. szám, 81-82.

Szűcs István Szemle
Mezőgazdasági vállalkozások szervezése és ökonómiája (Szerk.: Magda Sándor) XLIII. évfolyam, 3. szám, 83-85.o.

Takács István- Takácsné György Katalin Tanulmány
Mezőgazdasági kis- és közepes vállalkozások működésének finanszírozási kérdései XLIII. évfolyam, 2. szám, 10-19.o.

Takácsné György Katalin Szemle
Beszámoló az Amerikai Agrárközgazdászok Társaságának (AAEA) éves találkozójáról XLIII. évfolyam,5. szám, 79-81.o.

Tamus Antalné- Magda Sándor- Lakner Zoltán Tanulmány
Értékek és attitűdök a gyümölcsfogyasztásban XLIII. évfolyam, 1. szám, 51-58.o.

Tenk Gábor Tanulmány
Javuló feltételek az agrárhitelezésben XLIII. évfolyam, 2. szám, 1-9.o.

Tenk Gábor Tanulmány
A magyar mezőgazdaság fejlesztésének finanszírozása I. XLIII. évfolyam, 4. szám, 39-48.o., II. 5. szám, 56-61.o.

Toth Erzsébet Tanulmány
A szociális (megélhetést segítő) mezőgzadaság Magyarországon XLIII. évfolyam, 5. szám, 1-15.o.

Urfi Péter Tanulmány
Tápanyagvagyon a magyarországi növénytermelésben XLIII. évfolyam, 3. szám, 27-39.o.

Varga Gyula Tanulmány
Az Európai Unió mezőgazdaságának üzemi rendszere csatlakozási törekvéseink nézőpontjából XLIII. évfolyam, 4. szám, 30-38.o.

Várhelyi István Tanulmány
A felszabaduló mezőgazdasági földterület erdészeti hasznosításának lehetőségei XLIII. évfolyam, 3. szám, 47-50.o.

Wachtler István Tanulmány
Falusi turizmus Heves megyében XLIII. évfolyam, 2. szám, 38-44.o.