Archívum » 1998 » 1998. éves tartalom

 

TARTALOM

Az EU-s csatlakozás kérdései
A magyar agrárgzadaság EU csatlakozási stratégiája I. XLII. évfolyam, 1. szám, 58-71.o.

Az EU-s csatlakozás kérdései
A magyar agrárgzadaság EU csatlakozási stratégiája II. XLII. évfolyam, 2. szám, 57-68.

Az EU-s csatlakozás kérdései
A magyar agrárgzadaság EU csatlakozási stratégiája III. XLII. évfolyam, 3. szám, 52-54.o.

Az EU-s csatlakozás kérdései
A magyar agrárgzadaság EU csatlakozási stratégiája IV. XLII. évfolyam, 4. szám, 40-43.o.

Az EU-s csatlakozás kérdései
A magyar agrárgzadaság EU csatlakozási stratégiája V. XLII. évfolyam, 5. szám, 35-38.o.

Bach Quoc Manch- Hajdú Istvánné- Lakner Zoltán Tudományos utánpótlás
Délkelet-Ázsia élelmiszergazdaságának fejlődése XLII. évfolyam, 6. szám, 83-88.o.

Bakos István- Bálint András Tanulmány
Hogyan hat a vidék foglalkoztatására a mezőgazdaság nemzetközi versenyképességének változása? XLII. évfolyam, 2. szám, 11-18.o.

Balogh Ádám- Harza Lajos Tanulmány
A vagyonvesztés mértéke a mezőgazdaságban XLII. évfolyam, 6. szám, 1-8.o.

Bartos Attila- Horváth Zoltán Tanulmány
A nemzetgazdaság néhány ágazatának jövedelmezőségi mutatói és elemzésük faktoranalízissel XLII. évfolyam, 4. szám, 33-39.o.

Bedő Zoltán- Oravecz Sándor Tanulmány
A magyarországi növénytermelés jövőbeni lehetőségei XLII. évfolyam, 1. szám, 34-38.o.

Borbély Csaba- Heinrich István- Széles Gyula Tanulmány
Az eredményes tejtermelés kritériumai XLII. évfolyam, 6. szám, 33-38.o.

Börzseiné Závori Mária
Tudományos utánpótlás
A tejtermelés vizsgálata a termelőszövetkezetek szervezeti változásainak tükrében XLII. évfolyam, 4. szám, 78-83.o.

Buday Sántha Attila Tanulmány
A hazai agrártermelés aktuális kérdései XLII. évfolyam, 6. szám, 26-32.o.

Burgerné Gimes Anna Szemle
Szűcs István: A föld ára és bére XLII. évfolyam, 6. szám, 52-53.o.

Csete László Szemle
Kopogtat a jövő! XLII. évfolyam, 5. szám, 65-67.o.

Csima Ferenc Tudományos utánpótlás
A magyarországi cukorrépatermelés integrációja a 90-es évek közepén XLII. évfolyam, 6. szám, 75-82.o.

Dorgai László Tanulmány
A magyarországi régiók várható részesedése az EU regionális fejlesztési célú támogatásaiból XLII. évfolyam, 2. szám, 1-10.o.

Dorgai László Vita
Néhány gondolat a „Mi tekinthető vidéknek?” című vitacikkhez XLII. évfolyam, 5. szám, 60-64.o.

Dorgai László- Hinora Ferenc Tanulmány
Az országos területrendezési terv agrávonaktozásainak főbb összefüggései I. XLII. évfolyam, 4. szám, 22-32.o. II., 6. szám, 1-9.o.

Elek Sándor Szemle
Területi specializáció a magyar mezőgazdaságban XLII. évfolyam, 2. szám, 87-88.o.

Fehér Alajos Vita
Mezőgazdaság és vidékfejlesztés XLII. évfolyam, 1. szám, 72-79.o.

Fehér Alajos Vita
A vidék fogalmáról és a vidéki terület lehatárolásáról XLII. évfolyam, 5. szám, 54-59.o.

Fehér István Tanulmány
Az agrárágazatok felkészítése az EU csatlakozásra XLII. évfolyam, 4. szám, 10.o.

Fehér István- Balogh János- Korbuly László Tanulmány
Agrárpolitikai tapasztalatok és reformtörekvések a fejlett országokban XLII. évfolyam, 3. szám, 17-30.o.

Fehér István Szemle
A magyar baromfitermelés és az EU csatlakozás főbb szempontjai XLII. évfolyam, 3. szám, 67-72.

Fekete György Vita
Az agrár gazdaságirányítás reformérzékenysége és az üzemi fejlődés XLII. évfolyam, 3. szám, 55-56.o.

Gaál Béla Szemle
A lengyelországi liba és kacsa ágazat helyzete XLII. évfolyam, 5. szám, 68-72.o.

Gaál Márta Tanulmány
Ökológiai alapú szaktanácsadási információs rendszer XLII. évfolyam, 1. szám, 50-57.o.

Gáll Gyula Tudományos utánpótlás
Szövetkezet eredményének titka XLII. évfolyam, 5. szám, 83-90.o.

Gergely Sándor Tanulmány
A jelzáloghitelezés (agrár) lehetőségei és korlátai XLII. évfolyam, 3. szám, 31-38.o.

Hollósy Zsolt Szemle
Ausztria gabonagazdaságának változása az Európai Unióba lépéssel XLII. évfolyam, 4. szám, 59-65.o.

Husti István Tanulmány
Gondolatok a hazai agrárinnovációról XLII. évfolyam, 1. szám, 23-33.o.

Kajári Karolina Tudományos utánpótlás
A családi gazdaságok döntéshozatalát befolyásoló tényezők XLII. évfolyam, 3. szám, 81-88.

Kalmár Sándor Szemle
A CIOSTA-CIGR Kongresszusa Kaposváron XLII. évfolyam, 1. szám, 83-85.o.

Karalyos Zsolt Szemle
A mezőgazdasági szövetkeztek vezetésének helyzete XLII. évfolyam, 2. szám, 49-51.o.

Karalyos Zsolt Tanulmány
A mezőgazdasgái szövetkezetek vezetésének helyzete XLII. évfolyam, 2. szám, 49-51.o.

Karalyos Zsolt Tanulmány
Az agrárfoglalkoztatás időszerű kérdései országosan és Hajdú-Bihar megyében XLII. évfolyam, 5. szám, 18-27.o.

Karalyos Zsolt Vita
Gondolatok egy új vezetési koncepció kapcsán a mezőgazdasági szövetkezetekben XLII. évfolyam, 4. szám, 44-51.o.

Kettinger Gyula- Seiwerth Gábor Szemle
A fűmagtermelés meghonosítása XLII. évfolyam, 2. szám, 76-80.o.

Kettinger Gyula- Seiwerth Gábor Szemle
A holland Hettema cég bemutatása XLII. évfolyam, 4. szám, 66-69.o.

Kiss Judit Tanulmány
Versenytársak vagy szövetségesek? XLII. évfolyam, 1. szám, 1-14.o.

Kiss Róbert Tudományos utánpótlás
Mezőgazdasági biztosítások Magyarországon XLII. évfolyam, 6. szám, 66-74.o.

Kovács Ernő Vita
A vidék modernizációja XLII. évfolyam, 6. szám, 43-47.o.

Kovács Gábor- Keszthelyi Szilárd Tanulmány
A Mezőgazdasgái Számviteli Információs Hálózat az Európai Unióban XLII. évfolyam, 2. szám, 52-56.o.

Kovács Teréz Tanulmány
Baranya megye mezőgazdaságának új tulajdonviszonyai I. XLII. évfolyam, 2. szám, 38-42.o., II. 3. sz. 46-51.o.

Kovács Teréz Vita
Mi tekinthető vidéknek? XLII. évfolyam, 5. szám, 39-48.o.

Kulcsár László- Kozári József Tanulmány
A vidékfejlesztés új stratégiája Magyarországon XLII. évfolyam, 4. szám, 11-21.o.

Laczkó István Tanulmány
A földhasználatról XLII. évfolyam, 2. szám, 19-28.o.

Lehota József- Szűcs Judit Tanulmány
Multinacionális cégek működési sajátosságai a magyar élelmiszergazdaságban XLII. évfolyam, 2. szám, 29-37.o.

Magó László- Husti István Tudományos utánpótlás
A növénytermesztő gazdaságok optimális gépparkjának kialakítása XLII. évfolyam, 6. szám, 56-65.o.

Magyari János- Hajós László Vita
A kisüzemi tevékenységek tervezése XLII. évfolyam, 4. szám, 52-56.o.

Máhr András- Magyar György Tanulmány
A mezőgazdaság 1997. évi helyzete, az 1998. évi determinációk XLII. évfolyam, 3. szám, 1-16.o.

Major László- Varga Péter Tudományos utánpótlás
Gondolatok a magyar mezőgazdság versenyképességéről XLII. évfolyam, 5. szám, 73-82.o.

Menyhei László Vita
A külterület építkezése a tanya XLII. évfolyam, 2. szám, 69-72.o.

Pálovics Béláné Tanulmány
A változó feltételekhez alkalmazkodó francia mezőgazdaság XLII. évfolyam, 6. szám, 9-15.o.

Papócsi László A magyar falu és vidék gazdasági állapotáról, és fejlesztésének lehetőségeiről XLII. évfolyam, 3. szám, 39-45.o.

Popp József Szemle
A NAFTA hatása az USA agrárkereskedelmére XLII. évfolyam, 2. szám, 81-83.o.

Reke Barnabás Tanulmány
Az alkalmazkodás pénzügyi feltételei XLII. évfolyam, 5. szám, 28-34.o.

Romány Pál Szemle
A broiler hazájában XLII. évfolyam, 4. szám, 57-58.o.

Romány Pál Tanulmány
A zöld forradalom és következményei Magyarorzságon XLII. évfolyam, 1. szám, 39-44.o.

Romány Pál Vita
Miért fontos a vidék? XLII. évfolyam, 5. szám, 49-53.o.

Sántha Attila Szemle
Régiók felemelkedése és hanyatlása. Regionális átalakulás a Brit-szigeteken. (Könyvismertetés) XLII. évfolyam 2. szám, 84-86.o.

Sántha Tamás- Hollósi Erika- Nagy Zoltán Tudományos utánpótlás
Integrációs formák a zöldség-gyümölcs szektorban és a minőség XLII. évfolyam, 4. szám, 84-90.o.

Sárközy Péter Vita
Intenzív extenzitás XLII. évfolyam, 2. szám, 73-75.o.

Slater John M. Tanulmány
Mezőgazdasági statisztikai információk - EU-kontexusban - az Egyesült Királyságban I. XLII. évfolyam, 6. szám, 39-42.o.

Sutus Imre Vita
Hozzászólás az „A szaknyelv színeváltozásai” című tanulmányhoz XLII. évfolyam, 6. szám, 48-49.o.

Szele Ferenc Szemle
Falufejlesztés Európában, Európa Bükön XLII. évfolyam, 6. szám, 50-51.o.

Széles Gyula Szemle

Heinrich István: Versenyképes gazdálkodás XLII. évfolyam, 1. szám, 80-82.o.

Szunai Gábor Szemle
A tangazdaságok, az oktatás és a szaktanácsadás XLII. évfolyam, 2. szám, 89.o.

Szunai Gábor Szemle
Józsefmajor XLII. évfolyam, 6. szám, 54-55.o.

Szunyogh Károly Nekrológ

Fekete Ferenc (1929-1998) XLII. évfolyam, 3. szám, 89-90.o.

Takács János Tanulmány
A földtulajdon és földjelzálog Magyarországon XLII. évfolyam, 1. szám, 45-49.o.

Takácsné György Katalin Tanulmány
A növénytermelő családi gazdaságok tőkeszükséglete és mérete XLII. évfolyam, 5. szám, 10-17.o.

Tenk Antal Szemle

Hensch Árpád a tudós közéleti ember XLII. évfolyam, 1. szám, 86-90.o.

Tenk Antal Tanulmány
A szigetközi régió ökológiai potenciáljának hasznosítási lehetőségei XLII. évfolyam, 2. szám, 43-48.o.

Tenk Antal- Hollósi Erika- Nagy Zoltán Tudományos utánpótlás
A nagyüzemi tejtermelés helyzete és jövőbeni lehetőségei a Kisalföldön XLII. évfolyam, 4. szám, 70-77.o.

Tenk Gábor Tudományos utánpótlás
A mezőgazdaság hitelezésének perspektívái az ezredfordulón XLII. évfolyam, 3. szám, 73-80.

Tenk Gábor Tudományos utánpótlás
A mezőgazdaság hitelezésének perspektívái az ezredfordulón XLII. évfolyam, 3. szám, 73-80.o.

Tóth Erzsébet- Varga Gyula Tanulmány
Az átalakult mezőgazdasági szövetkezetek helyzete és jövőbeni szerepe XLII. évfolyam, 1. szám, 15-22.o.

Uzsonyi Györgyné Tanulmány
Az élelmiszer-fogyasztó védelme az Európai Unióban XLII. évfolyam, 6. szám, 16-25.o.