Archívum » 1997 » 1997. éves tartalom

 

TARTALOM

Szemle
Részletek a MOSZ januári közgyűlésének előterjesztéséből XLI. évfolyam, 1. szám, 82-84.

Szemle
A XXXV. Közgazdász-Vándorgyűlés Élelmiszergazdasági Szekciójának főbb megállapításai, következtetései XLI. évfolyam, 4. szám, 80-82.

Bakos István- Bálint András Kisgazdaságok szerepének megítélése XLI. évfolyam, 5. szám, 45-50.

Bálint János- Juhász Mária Az ÁKFN struktúra alkalmazása az almatermelés gazdasági elemzésére XLI. évfolyam, 5. szám, 41-44.

Bartos Attila Kemenesaljai szövetkezetek pénzügyi mutatóinak elemzése faktoranalízissel XLI. évfolyam, 4. szám, 46-54.

Borsos János Szemle
A hazai dohánygazdaság integrációs válságának összefüggései XLI. évfolyam, 1. szám, 57-63.

Buzás Gyula- Kocsis Lajos- Radics Tibor Szemle
A mezőgazdasági termelővállalatok szerepe és lehetőségei az integrációs folyamatban XLI. évfolyam, 1. szám, 54-56.

Buzássy Lajos Szemle
Gyümölcságazatunk EU-csatlakozási lehetőségei XLI. évfolyam, 3. szám, 56-59.

Cselőtei László Szemle
Hatvan éve jelent meg a „Futóhomok” XLI. évfolyam, 1. szám, 78-81.

Csete László Vita
A tangazdaságokról XLI. évfolyam, 5. szám, 62-63.

Dimény Imre- Gockler Lajos A magyar mezőgazdaság, a gépesítés és a gépüzemeltetés helyzete az 1970-80-as években és napjainkban XLI. évfolyam, 5. szám, 1-8.

Dobos Károly A munkanélküliség vizsgálata és értékelése XLI. évfolyam, 3. szám, 1-6.

Dömsödi János- Mizseiné Nyiri Judit A földminősítés helyzete és fejlesztési lehetőségei Magyarországon XLI. évfolyam, 3. szám, 35-38.

Enese László Vita
A mezőgazdasági szaktanácsadásról XLI. évfolyam, 4. szám, 68-71.

Erdész Ferencné- Guba Mária- Ráki Zoltán- Vissyné Takács Mara Adalékok a mezőgazdasági termékek versenyhelyzetének megítéléséhez az európai Unióhoz való csatlakozás során XLI. évfolyam, 4. szám, 31-41.

Farkas József A feldolgozott élelmiszerek minőségével szembeni igények a fizetőképes piacokon XLI. évfolyam, 5. szám, 25-32.

Farkasné Fekete Mária Az agrárpolitika és az erőforrás-felhasználás változása Angliában XLI. évfolyam, 3. szám, 16-25.

Farkasné Fekete Mária Integráció és finanszírozás a mezőgazdaságban XLI. évfolyam, 4. szám, 42-45.

Fehér Alajos A magyar vetőmag-business XLI. évfolyam, 1. szám, 24-30.

Gazdag László Vita
Agrárdilemmák XLI. évfolyam, 3. szám, 53-55.

Gelencsér András Vita
A földhasználat, földbérlet problémái XLI. évfolyam, 5. szám, 64-66.

Hajós László- Méhi József- Kertész János A munkaráfordítás, a munkahatékonyság és a családi munkaerő-kapacitás alapvető összefüggései tejtermelő kisgazdaságokban XLI. évfolyam, 1. szám, 36-41.

Husti István Szemle
Dióhéjban az ír mezőgazdaság jelenéről és jövőjéről XLI. évfolyam, 1. szám, 64-69.

Izinger Pál Vita
Agrárjövőnkért XLI. évfolyam, 3. szám, 39-47.

Kapronczai István- Udovecz Gábor A mezőgazdasági beruházások és az agrárpolitika XLI. évfolyam, 5. szám, 9-24.

Karalyos Zsolt Szemle
A szövetkezetei termőföld-használat időszerű kérdései Hajdú-Bihar megyében XLI. évfolyam, 4. szám, 72-76.

Kenéz Győzőné Szemle
A falusi turizmus szerepe a hátrányos mezőgazdasági adottságú térségek állattartásában XLI. évfolyam, 3. szám, 87-89.

Kenéz Győzőné Szemle
Az agroturizmus XLI. évfolyam, 5. szám, 71-72.

Kerek Zoltán A mezőgazdasági vállalkozások jellemző vonásai Magyarországon XLI. évfolyam, 1. szám, 48-53.

Kerek Zoltán- Pintér János Vita
A borvertikum helyzete és az egységes adózás lehetőségei XLI. évfolyam, 3. szám, 48-52.

Keserű János Szemle
Más országok tapasztalataira érdemes odafigyelni XLI. évfolyam, 4. szám, 77-78.

Keszthelyi Szilárd Tudományos utánpótlás
Az export-árualapot növelő reorganizációs program XLI. évfolyam, 1. szám, 85-90.

Kettinger Gyula Szemle
Egy elfelejtett ménes XLI. évfolyam, 5. szám, 73-74.

Kettinger Gyula- Ördög Vince Szemle
A megalapítástól a világsikerig XLI. évfolyam, 4. szám, 83-89.

Kissné Bársony Erzsébet Szemle
Az Európai Unió agrárpolitikai intézkedései Németország keleti tartományainak mezőgazdaságában XLI. évfolyam, 1. szám, 70-74.

Kölcsei Tamás Szemle
Az Európai Unió borpiac-szabályozási rendszere XLI. évfolyam, 3. szám, 64-68.

Laczkó András Tudományos utánpótlás
Japán gazdasága, az élelmiszer-árucsereforgalom és sajátosságai XLI. évfolyam, 5. szám, 75-83.

Laczkó István Az állami befolyásolás agrárközgazdasági nézőpontból XLI. évfolyam, 3. szám, 7-15.

Laczó Ferenc Mezőgazdasági munkaszövetkezetek formaváltozatai XLI. évfolyam, 5. szám, 51-54.

Lakner Zoltán- Somogyi Sándor Vállalati stratégiák a magyar élelmiszeriparban és kereskedelemben XLI. évfolyam, 4. szám, 16-30.

Lehota József- Szűcs Judit Külföldi vállalkozások a magyar élelmiszer gazdaságban XLI. évfolyam, 4. szám, 8-15.

Mayer László Szemle
Nagy farmok – kis farmok az agrárvilágban XLI. évfolyam, 5. szám, 67-70.

Mihály Zoltán Szemle
Magángazdák beszerző értékesítő szolgáltató szövetkezetének lehetőségei és korlátai XLI. évfolyam, 1. szám, 75-77.

Molnárné Stadler Katalin Minőségirányítás lehetőségei a sertéshústermelésben II. XLI. évfolyam, 1. szám, 11-23.

Nacsa János Vita
Agrárválság, agrárirányítás, nemzeti agrárprogram XLI. évfolyam, 1. szám, 42-47.

Nagy Tibor- Dienesné Kovács Erzsébet Tehenészeti telepek munkahelyi szervezettségének vizsgálata XLI. évfolyam, 3. szám, 26-34.

Pálovics Béláné Koncentrációs irányzatok a francia mezőgazdaságban XLI. évfolyam, 4. szám, 1-7.

Popp József Szemle
Változások az USA agrárpolitikájában XLI. évfolyam, 3. szám, 69-80.

Sarudi Csaba- Szabó Gábor A vidékfejlesztés prioritásainak és eszközrendszerének EU-konform harmonizációjáról XLI. évfolyam, 4. szám, 55-67.

Szabó Gábor A mezőgazdaág átalakításának hatása a környezetre XLI. évfolyam, 1. szám, 31-35.

Tenk Antal- Sántha Tamás- Goda Mátyás Szemle
A marhahús-forgalmazás piacszabályozása az EU-ban XLI. évfolyam, 3. szám, 60-63.

Tunyoginé Nechay Veronika- Szakál Éva Statisztikai összefüggés-vizsgálatokkal kiegészített szimulációs modell a sertésállomány korcsoportonkénti előrejelzésére XLI. évfolyam, 5. szám, 33-40.

Varga Gyula Az agrárgazdaság és az agrárpolitika helyzete, kérdőjelei és legfőbb teendői az EU csatlakozás tükrében II. XLI. évfolyam, 1. szám, 1-10.

Vincze Mária Szemle
Az agrárpolitika változásai és kilátásai Romániában XLI. évfolyam, 3. szám, 81-86.

Zsarnóczai J. Sándor A Közel-Kelet élelmiszerhelyzetének kilátásai XLI. évfolyam, 5. szám, 55-61.