Archívum » 1996 » 1996. éves tartalom

 

TARTALOM

Hírek és egyéb tájékoztatók
A feldolgozóipar belföldi értékesítési árainak alakulása XL. évfolyam, 1. szám, 90.o.

Hírek és egyéb tájékoztatók
Az „AGRO-QUALITÁS 21” Kutatási program XL. évfolyam, 3. szám, 75.o.

Hírek és egyéb tájékoztatók
Az „AGRO-QUALITÁS 21” Program tematikájának fejezetei XL. évfolyam, 3. szám, 89.o.

Szemle
Göncz Árpád levele Erdei Ferenchez XL. évfolyam, 3. szám, 74.o.

Alvincz József Tanulmány
Az élelmiszeripar főbb jellemzői az 1900-as években Magyarországon XL. évfolyam, 4. szám, 55.

Andorka Rudolf Tanulmány
A községi és paraszti társadalom hátrányos helyzete (Erdei Ferenc kérdésfeltevéseinek aktualitása) XL. évfolyam, 1. szám, 3-15.

Bartos Attila- Demetes Győző Tanulmány
Mezőgazdasági kisvállalkozások pénzintézeti mutatóinak elemzése Zala megyében
XL. évfolyam, 5. szám, 51.

Bíró Ferenc Tanulmány

Erdei Ferenc vonzáskörében XL. évfolyam, 2. szám, 29.

Csáki Csaba- Forgács Csaba Nekrológ

Vági Ferenc (1929-1996) XL. évfolyam, 6. szám, 84.o.

Csapó Zsolt- Lakatos Dénes Tanulmány
A Hajdú-Bihar megyei nagyüzemi tehenészetek privatizációja XL. évfolyam, 2. szám, 12.

Csepregi Tibor Tanulmány
A biotermék fogyasztás és kereskedelem sajátosságai XL. évfolyam, 1. szám, 57-63.

Csete László Tanulmány
A Gazdálkodás 40. évfolyama elé XL. évfolyam, 1. szám, 1.

Csete László Tanulmány
Emlékképek Erdei Ferencről XL. évfolyam, 1. szám, 28-32.

Csete László Tanulmány
Mindennapi dilemmák egy kiválóan működő állami mezőgazdasági vállalatban XL. évfolyam, 2. szám, 6.

Csete László- Horn Péter- Papócsi László Tanulmány
Integráció az agrárgazdaságban XL. évfolyam, 5. szám, 1.

Csete László- Papócsi László Tanulmány
Bábolnai tanulságok XL. évfolyam, 1. szám, 33-40.

Deme Pál Gyakorlat és tanácsadás
A karfioltermelés gazdaságossága XL. évfolyam, 6. szám, 79.o.

Erdész Ferencné Tanulmány
A zöldségtermelés helyzete és a piaci egyensúlyra ható főbb tényezők XL. évfolyam, 4. szám, 34.

Erent Gábor Gyakorlat és tanácsadás
Mezőgazdasági nonprofit biztosítási rendszer kiépítése XL. évfolyam, 6. szám, 76.o.

Fehér Alajos Tanulmány
Birtokviszonyok és a földtulajdon szerkezetének regionális sajátosságai Észak-Magyarországon XL. évfolyam, 6. szám, 17.

Fehér Alajos Tudományos életünk
Bábolnán találkozott a „Gazdálkodás Baráti Köre” XL. évfolyam, 1. szám, 88.o.

Fehér István Gyakorlat és tanácsadás
Az agrárprojektek előkészítésének jellemzői XL. évfolyam, 3. szám, 67.o.

Fehér István- Smolcz Endre Gyakorlat és tanácsadás
Amerikai tapasztalatok hasznosítása a hazai mezőgazdasági szaktanácsadásban XL. évfolyam, 1. szám, 72.o.

Fekete Ferenc Tanulmány
„Használni és nem fényleni” Erdei Ferenc agrárgazdasági szakirodalmi munkásságáról XL. évfolyam, 2. szám, 16-22.

Fekete Ferenc- Vörös Mihály Tanulmány
Az agrárintegráció: a dinamikus gazdasági növekedés pótolhatatlan tényezője hazánkban XL. évfolyam, 4. szám, 1.

Fekete György Vita
A finanszírozható agrárgazdaság szabályozása XL. évfolyam, 4. szám, 68.o.

Fórisné Sipos Ida Pillantás
A romániai mezőgazdaság jellemzői az átalakulás után XL. évfolyam, 3. szám, 86.o.

Gergely Sándor Tanulmány
A modernizáció lehetséges programja a „Liget Magyarország” XL. évfolyam, 3. szám, 15.

Gergely Sándor Tanulmány
A szövetkezeti integráció sajátos formája a takarékszövetkezeti integráció XL. évfolyam, 5. szám, 8.

Hajdú Istvánné- Lakner Zoltán Tanulmány
A versenyképesség és a felsőoktatás néhány összefüggése az élelmiszergazdaságban I. XL. évfolyam, 2. szám, 62.o.

Hajdú Istvánné- Lakner Zoltán Tanulmány
A versenyképesség és a felsőoktatás néhány összefüggése az élelmiszergazdaságban II. XL. évfolyam, 3. szám, 54.o.

Hamar Anna Tanulmány
A 100 hektár feletti gazdaságok helyzete és lehetőségei Jász-Nagykun-Szolnok megyében XL. évfolyam, 2. szám, 19.o.

Hantó Zsuzsa Tanulmány
Integrációs változatok a magyarországi mezőgazdaságban XL. évfolyam, 6. szám, 40.o.

Husti István Tanulmány
Műszaki fejlesztési teendők az ágazati versenyképesség javítására XL. évfolyam, 4. szám, 29.o.

Kalmár Sándor Tanulmány
A mezőgazdasági szövetkezetek érdekeltségi rendszerének változása XL. évfolyam, 4. szám, 42.o.

Kántor Béla Gyakorlat és tanácsadás
A bérelt és a saját gépek alkalmazása XL. évfolyam, 2. szám, 83.o.

Kántor Béla Gyakorlat és tanácsadás
Új vagy használt gépek beruházása a mezőgazdaságban? XL. évfolyam, 3. szám, 61.o.

Kapronczai István Tanulmány
Az egyéni termelés integrálása az agrárgazdaságban XL. évfolyam, 6. szám, 49.o.

Karalyos Zsolt Gyakorlat és tanácsadás

Kamarák, korporációk XL. évfolyam, 1. szám, 70.o.

Karalyos Zsolt Pillantás
Erő és szépség XL. évfolyam, 4. szám, 87.o.

Karalyos Zsolt Szakirodalom
„Tájoló”, egy nehéz átkeléshez XL. évfolyam, 3. szám, 90.o.

Karalyos Zsolt Szemle
„Vizet az Alföldre” XL. évfolyam, 2. szám, 87.o.

Karalyos Zsolt Tanulmány
A mezőgazdasági szövetkezetek integrációs tevékenysége XL. évfolyam, 5. szám, 17.o.

Keller Sándor Tanulmány
Magyarország EU csatlakozásának stratégiai kérdései XL. évfolyam, 3. szám, 32.o.

Kettinger Gyula Szemle
Magyaróváriak szerepe a mezőgazdasági múzeum szervezésében XL. évfolyam, 6. szám, 84.o.

Kettinger Gyula- Nagy Frigyes- Ördög Vince Szemle
Üzenet a mának: egy sokoldalú uradalom a XIX. században XL. évfolyam, 3. szám, 76.o.

Kiss Pál István- Radó András Tanulmány
Az élelmiszeripari szervezetek emberi erőforrás gazdálkodása XL. évfolyam, 3. szám, 44.o.

Kósi Kálmán Gyakorlat és tanácsadás
Környezeti menedzsment rendszerek a gyakorlatban I. XL. évfolyam, 4. szám, 79.o.

Kósi Kálmán Gyakorlat és tanácsadás
Környezeti menedzsment rendszerek a gyakorlatban II. XL. évfolyam, 5. szám, 77.o.

Kozma András Vita
A vezetői számvitel feladatai és helye a mezőgazdasági vállalkozások információs rendszerében XL. évfolyam, 5. szám, 74.o.

Kozma András- Bács Zoltán Tanulmány
A közraktározás jelentősége a mezőgazdaság finanszírozásában és a jövedelem fokozásában XL. évfolyam, 4. szám, 50.o.

Kölcsey Tamás Hírek és egyéb tájékoztatók
Az EU mezőgazdaságáról XL. évfolyam, 4. szám, 94.o.

Kölcsey Tamás Hírek és egyéb tájékoztatók
Sajttermelési adatok XL. évfolyam, 5. szám, 7.o.

Kölcsey Tamás Hírek és egyéb tájékoztatók
Gabonatermésbecslés XL. évfolyam, 5. szám, 66.o.

Laczkó András Tanulmány
A japán piac XL. évfolyam, 2. szám, 35.o.

Laczkó István Tanulmány
Agrárpolitikai irányváltozások a fejlett piacgazdaságú országokban XL. évfolyam, 5. szám, 33.o.

Láng István– Csete László Tanulmány
A magyarországi agrárgazdaság fenntartható fejlődése XL. évfolyam, 3. szám, 1.o.

Lehota József Tanulmány
Az élelmiszerpiacok magatartásának kérdése és megjelenésük a hazai tejvertikumban XL. évfolyam, 5. szám, 21.o.

Magda András Tanulmány
A piaci verseny és a gazdálkodás a mezőgazdaságban XL. évfolyam, 3. szám, 24.o.

Magda Sándor- Helgertné Szabó Ilona Tanulmány
Az agrármérnökök képzésének megújulási igénye XL. évfolyam, 1. szám, 41.o.

Magyari János- Hajós László Tanulmány
A tudásábrázolás és az információtechnológia felhasználásának lehetőségei a mezőgazdasági munkák szervezésében XL.
évfolyam, 2. szám, 47.o.

Menyhei László Vita
A falusi társadalom egyenlőtlenségi viszonyait mélyítő gazdasági tényezőkről XL. évfolyam, 5. szám, 70.o.

Molnárné Stadler Katalin Tanulmány
A minőségirányítás lehetőségei a sertéshústermelésben I. XL. évfolyam, 6. szám, 27.o.

N. Szabó József Tanulmány
Felsőoktatási reform és az agrártudományi elit (1945-1946) XL. évfolyam, 3. szám, 50.o.

Nádasdi József Tanulmány
Birtoktagosítási törekvések Magyarországon a polgári korszakban XL. évfolyam, 6. szám, 71.o.

Nagy Tamás Szemle
A 74. Nemzetközi Szövetkezeti Nap XL. évfolyam, 5. szám, 83.o.

Neszmélyi György Tanulmány
A magyar külkereskedelem Délkelet-Ázsiában XL. évfolyam, 6. szám, 55.o.

Novkovic Nebojsa Pillantás
Jugoszlávia agrárgazdasága XL. évfolyam, 5. szám, 88.o.

Nyers Norbert Pillantás
Hogyan tovább svájci mezőgazdaság? XL. évfolyam, 1. szám, 85.o.

Pálovics Béláné Tanulmány
A közös agrárpolitika reformjának hatása Franciaországban XL. évfolyam, 4. szám, 11.o.

Pataky Ernő Vita
Az esedékes agrárpolitika XL. évfolyam, 3. szám, 59.o.

Pintér István Tanulmány
Az élelmiszeripari termékek minősége és költsége XL. évfolyam, 1. szám, 47.o.

Puskásné Paulina Jancsovszka Tanulmány
A magyar lúgágazat exportja XL. évfolyam, 1. szám, 64.o.

Romány Pál Hírek és egyéb tájékoztatók
Az élelmiszeripar és a mezőgazdaság bruttó termelésének alakulása XL. évfolyam, 5. szám, 80.o.

Romány Pál Tanulmány
A több dimenziós ember XL. évfolyam, 1. szám, 23.o.

Romány Pál Tanulmány
Agrárpolitikai manőverek a hatvanas évek mezőgazdaságában XL. évfolyam, 6. szám, 61.o.

Romány Pál Vita
Az elveszejtett agrárpolitika XL. évfolyam, 2. szám, 70.o.

Salamon Lajos Tanulmány
A versenyképesség fokozásának lehetőségei Északnyugat-Dunántúl agrárgazdaságában XL. évfolyam, 5. szám, 53.o.

Sárközy Péter Szakirodalom
Az Európai Unió agrárrendszere XL. évfolyam, 1. szám, 89.o.

Soós Károly Vita
Érdekviszonyok, érdekkonfliktusok a mezőgazdaságban XL. évfolyam, 2. szám,79.o.

Supp György Pillantás
Hollandiai tapasztalatok a tejtermelő tehenészetek nyereségtermelő képességéről XL. évfolyam, 1. szám, 80.o.

Sutus Imre Vita
A realizációs elv érvényesülésének sajátosságai a mezőgazdaságban XL. évfolyam, 2. szám, 74.o.

Szabó Jenő Gyakorlat és tanácsadás
Közösségi marketing és országimázs Németországban XL. évfolyam, 1. szám, 75.o.

Szabó Jenő Pillantás
A fogyasztók befolyásolása a hazai eredetű termékek fogyasztásának növelésére Ausztriában XL. évfolyam, 2. szám, 89.o.

Szabó Jenő Szemle
Közvetítői kereskedelem az agrártermékek külpiacán XL. évfolyam, 1. szám, 77.o.

Szabó Lajos Vita
Csongrád megye mezőgazdaságáról XL. évfolyam, 1. szám, 67.o.

Szabó Lajos- Fodor László Tanulmány
Kukorica és napraforgó fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei XL. évfolyam, 2. szám, 52.o.

Szabó Lajos- Deme Pál Tanulmány
A zöldborsó termelésének jövedelme XL. évfolyam, 5. szám, 67.o.

Szabó Zoltán Tanulmány
Körkép egy nemzetközi szövetkezetfejlesztési projekt tükrében XL. évfolyam, 2. szám, 1.o.

Szijjártó András- Zacher László Tanulmány
Gondolatok a mezőgazdasági termelők motivációiról és magatartásáról XL. évfolyam, 5. szám, 63.o.

Szűcs István- Tóth Miklós Tanulmány
A környezeti károk számbavételének lehetőségei XL. évfolyam, 5. szám, 42.o.

Tattay Levente Szemle
A földrajzi árujelzők szerepe XL. évfolyam, 6. szám, 87.o.

Tillack Péter- Hajós László Tanulmány
A volt NDK mezőgazdaságának strukturális átalakulása XL. évfolyam, 4. szám, 18.o.

Varga Gyula Tanulmány
A kutató igazgató. Elfogult visszaemlékezés Erdei Ferencre XL. évfolyam, 5. szám, 27.o.

Varga Gyula Tanulmány
Az agrárgazdaság és az agrárpolitika helyzete, kérdőjelei és legfőbb teendői az EU-csatlakozás tükrében I. XL. évfolyam, 6. szám, 1.o.

Zacher László Tanulmány
Mit hoz a jövő (év)? XL. évfolyam, 6. szám, 12.o.