Archívum » 1995 » 1995. éves tartalom

 

TARTALOM

Contents XXXIX. évfolyam, 2. szám, 96.
Contents XXXIX. évfolyam, 3. szám, 95.
Contents XXXIX. évfolyam, 4. szám, 95.
Contents XXXIX. évfolyam, 5. szám, 95.
Contents XXXIX. évfolyam, 6. szám, 95.

Dr. Pósvay Lajos XXXIX. évfolyam, 4. szám, 94.

Resume XXXIX. évfolyam, 2. szám, 91-95.
Resume XXXIX. évfolyam, 3. szám, 90-94.
Resume XXXIX. évfolyam, 4. szám, 91-94.
Resume XXXIX. évfolyam, 5. szám, 90-94.
Resume XXXIX. évfolyam, 6. szám, 90-94.

Szemle
A szövetkezés jövője a mezőgazdaságban XXXIX. évfolyam, 1. szám, 83-89.

Bánhegyi Gabriella- Aage Walter J.- Palkovics Miklós A dán agrárgazdasági kutatás két aktuális feladatáról XXXIX. évfolyam, 3. szám, 40-48.

Bartos Attila- Demeter Győző- Virág Miklós A fizetőképesség vizsgálata regresszióanalízissel XXXIX. évfolyam, 4. szám, 52-58.

Borszéki Éva Az agrárhitel rendszer XXXIX. évfolyam, 3. szám, 33-34.

Bosznay László Tudományos életünk
Nemzedéki apoteózis helyett XXXIX. évfolyam, 3. szám, 87-88.

Burgerné Gimes Anna Csongrád megye mezőgazdaságának átalakulása XXXIX. évfolyam, 6. szám, 26-35.

Buzás Gyula Dr. Dr. hc. Kukin Sándor 1904-1994. XXXIX. évfolyam, 1. szám, 91-93.

Czeti András A kerethitel pénzügyi tervezése XXXIX. évfolyam, 2. szám, 27-31.

Czeti András Beruházások pénzügyi, gazdasági és társadalmi elemzése XXXIX. évfolyam, 6. szám, 36-40.

Csepregi Tibor Gondolatok a magyar mezőgazdaság jövőképéhez XXXIX. évfolyam, 3. szám, 35-39.

Csepregi Tibor- Hajós László A biotermelés helyzete és sperspektívái XXXIX. évfolyam, 2. szám, 32-40.

Csete László Megalakult a Gazdálkodás Baráti Köre XXXIX. évfolyam, 4. szám, 84.

Csete László 50 év – három megrázkódtató birtokmozgás XXXIX. évfolyam, 1. szám, 39-42.

Csete László A magyarországi állami gazdaságok privatizálása és átalakítása XXXIX. évfolyam, 5. szám, 20-35.

Csete László Szemle
Őrségváltás a Magyar Paraszt Szövetségben XXXIX. évfolyam, 1. szám, 90.

Fehér Alajos- Kurucz Gyula- Szepesy Edit Az egyéni magángazdaságok az észak-magyarországi körzetekben XXXIX. évfolyam, 3. szám, 22-32.

Fehér Alaljos- Pummer László A vetésforgó gazdasági szerepe az alacsony ráfordítással termelő, fenntartható mezőgazdaságban XXXIX. évfolyam, 4. szám, 59-68.

Fehér István Vita
A megyei agrár és vidékfejlesztési központok hálózatának létesítéséről XXXIX. évfolyam, 3. szám, 63-67.

Fekete György Vita
Gondolatok a nemzeti agrárpolitikához XXXIX. évfolyam, 6. szám, 46-53.

Gergely Sándor A magyar takarékszövetkezetek modernizációja II. XXXIX. évfolyam, 1. szám, 70-82.

Gergely Sándor A szövetkezeti bankhálózatok integrációja a fejlett gazdaságú országokban XXXIX. évfolyam, 6. szám, 14-19.

Hajdú Istvánné- Lakner Zoltán- Eszéky Emese A komparatív előnyök és a versenyképesség néhány összefüggése a magyar élelmiszeriparban XXXIX. évfolyam, 5. szám, 5-19.

Hantó Zsuzsa Birtokpolitika alulnézetből XXXIX. évfolyam, 1. szám, 43-54.

Hanyecz Lajos- Nagy Sándor Gyakorlat és tanácsadás
A termelési szerkezet és az erőforrás-szükséglet tervezése a Field Kft.-nél XXXIX. évfolyam, 6. szám, 69-75.

Horváth Gábor Az agrárgazdaság 1994. évi gazdasági értékelése XXXIX. évfolyam, 4. szám, 14-33.

Husti István Gyakorlat és tanácsadás
Használt mezőgazdasági gépek értékmegállapítása XXXIX. évfolyam, 6. szám, 58-66.

Karalyos Zsolt Gyakorlat és tanácsadás
Hogyan tovább a szövetkezeti mezőgazdaság foglalkoztatási viszonyaiban Hajdú-Bihar megyében XXXIX. évfolyam, 5. szám, 77-80.

Karalyos Zsolt Szemle
A mezőgazdasági szövetkezetek átalakulásának tapasztalatai XXXIX. évfolyam, 2. szám, 72-74.

Karalyos Zsolt Szemle
Biztonsági szelep XXXIX. évfolyam, 3. szám, 81-82.

Karalyos Zsolt Szemle
Stratégiai válasz: a továbbszövetkezés XXXIX. évfolyam, 6. szám, 82-83.

Karalyos Zsolt Szövetkezetek növekedési pályán XXXIX. évfolyam, 4. szám, 34-36.

Keserű János Vita
Agrárpolitikai útkeresés Magyarországon (1989-1994) XXXIX. évfolyam, 4. szám, 69-79.

Kettinger Gyula Szemle
Cukoripar Moson vármegyében XXXIX. évfolyam, 4. szám, 80-83.

Kohlléb Norbert- Illés B. Csaba- Ángyán József Gyakorlat és tanácsadás
Németországi gyakorlati tapasztalatok a biogáz hasznosításában XXXIX. évfolyam, 3. szám, 73-80.

Kovács Péter A mezőgazdasági termelőszövetkezetek értékesítése (1989-1994) XXXIX. évfolyam, 3. szám, 49-53.

Kovácsné Varga Ilona-Szijjártó András Kicsik és nagyok a mezőgazdasági magántermelők két rétegéről XXXIX. évfolyam, 3. szám, 15-21.

Kölcsei Tamás Gyakorlat és tanácsadás
Egy példamutató törekvés – nemcsak juhtenyésztők figyelmébe XXXIX. évfolyam, 6. szám, 67-68.

Kralovánszky U. Pál A növényi eredetű takarmányfehérje termelés helyzete és középtávú fejlesztési lehetőségei Magyarországon XXXIX. évfolyam, 5. szám, 52-65.

Kulcsár László- Lakner Zoltán A falusi turizmus helyzete és fejlesztésének lehetőségei XXXIX. évfolyam, 3. szám, 54-62.

Lakos László A mezőgazdaság és a tudomány XXXIX. évfolyam, 4. szám, 9-13.

Lakos László Az agrárpolitika és az 1995. évi szabályozás főbb céljai XXXIX. évfolyam, 1. szám, 1-13.

Láng István Gondolatok a magyar agrárgazdaság jövőképének tudományos megalapozásáról XXXIX. évfolyam, 4. szám, 1-8.

Lehoczky Judit Vita
A mezőgazdaság pénzügyi problémái XXXIX. évfolyam, 2. szám, 41-47.

Lovász Csaba Agrárjogalkotás 1995. XXXIX. évfolyam, 6. szám, 1-13.

Markovszky György Gyakorlat és tanácsadás
Egy mezőgazdasági üzem részvényeinek tőzsdei bevezetése XXXIX. évfolyam, 2. szám, 51-57.

Mihalik László Az agrárpolitika, agrárfinanszírozás vállalkozói szemmel XXXIX. évfolyam, 1. szám, 55-61.

Nagy Lajos A földtulajdon koncentrációja és a földpiac az EU-ban XXXIX. évfolyam, 2. szám, 7-17.

Nemessályi Ákos A Kántorjánosi Gazdaszövetkezet szervezése XXXIX. évfolyam, 2. szám, 58-63.

Pál József A földreform előkészítésében és Szabolcs megyei lebonyolításában való részvételem XXXIX. évfolyam, 1. szám, 24-38.

Papócsi László A kísérletező agrárüzemek és az új tulajdonviszonyok XXXIX. évfolyam, 1. szám, 62-69.

Petz Rajmund- Zacher László Vállalkozói preferenciák és stratégiák a magyar gazdaságban XXXIX. évfolyam, 4. szám, 37-51.

Revel Alain Szemle
A nem-mezőgazdasági jövedelmek fontossága az Egyesült Államokban és Európában XXXIX. évfolyam, 5. szám, 81-83.

Romány Pál Fazekas Béla XXXIX. évfolyam, 1. szám, 94-95.

Romány Pál Agrárstruktúra és az új kihívások falun XXXIX. évfolyam, 5. szám, 1-4.

Romány Pál Forradalmak és félreformok a hazai agrárvilágban XXXIX. évfolyam, 1. szám, 14-23.

Romány Pál Szemle
Erdei Ferenc 1957 márciusában írott feljegyzése XXXIX. évfolyam, 2. szám, 75-79.

Rontóné Nagy Zsuzsanna Szemle
Az alapanyagtermelés és az élelmiszer-feldolgozás a privatizáció tükrében XXXIX. évfolyam, 2. szám, 80-82.

Sárközy Péter Szakirodalom

Recenzió Kiss Károly- Sárközy Péter: Ezredvégi kertmagyarország című könyvéről XXXIX. évfolyam, 2. szám, 89-90.

Sárközy Péter Szakirodalom

Michael Tracy: Élelmiszertermelés és mezőgazdaság a piacgazdaságban XXXIX. évfolyam, 3. szám, 89.

Sárközy Péter Szakirodalom
Földcséplés? XXXIX. évfolyam, 4. szám, 89-90.

Sipos Aladár Vita
Megjegyzések és ajánlások a „Magyarország az új Európában” című vitaanyaghoz XXXIX. évfolyam, 6. szám, 41-45.

Soós Károly Szemle
Az oktatás és képzés szerepe az új feltételrendszerben XXXIX. évfolyam, 6. szám, 84-86.

Soós Károly Szövetkezeti stratégiát a mezőgazdaságban! XXXIX. évfolyam, 2. szám, 48-50.

Sutus Imre Vita
A mezőgazdasági számvitel oktatásának helyzete XXXIX. évfolyam, 5. szám, 71-76.

Szabó Gábor Szakirodalom

Anna Burger: The Agriculture of the World XXXIX. évfolyam, 5. szám, 87-89.

Szabó Jenő A magyarországi agrárexport strukturális és regionális átrendeződése 1995-ben XXXIX. évfolyam, 6. szám, 20-25.

Szabó Jenő Pillantás a világba
Az agrártermékek exportlehetőségei a szovjet utódállamokban XXXIX. évfolyam, 2. szám, 83-88.

Szabó Jenő- Tassy Sándor- Czárlné Ivanics Mária Agrárgazdasági folyamatok 1995 első felében XXXIX. évfolyam, 5. szám, 36-51.

Szakály Zoltán- Fejes János Tudományos életünk
Beszámoló a norvégiában rendezett XXVI. Nemzetközi Munkatudományi Kongresszusról XXXIX. évfolyam, 5. szám, 84-86.

Szekeres Béla Az agrárszakképzés feladatai az EU csatlakozás tükrében XXXIX. évfolyam, 6. szám, 87-89.

Széles Gyula A termelési alapok helyzete és fejlesztése az állati eredetű termékek előállításában XXXIX. évfolyam, 3. szám, 1-14.

Szórádiné Szabó Márta A működés és a finanszírozás hatásainak szétválasztása a vállalatelemzésben XXXIX. évfolyam, 2. szám, 18-26.

Szűcs István A földbérleti díj és a mezőgazdasági árak XXXIX. évfolyam, 2. szám, 1-6.

Takács János A vállalkozások fennmaradása: összhang a követelések és kötelezettségek között XXXIX. évfolyam, 2. szám, 64-71.

Tassy Sándor Gyakorlat és tanácsadás
A GATT/WTO és a mezőgazdaság (agrárpolitikai információk) XXXIX. évfolyam, 6. szám, 76-81.

Törőcsik Mária Gyakorlat és tanácsadás
Marketingstratégia a mezőgépiparról XXXIX. évfolyam, 3. szám, 68-72.

Varga Gyula Tudományos életünk
40 éves az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (I) XXXIX. évfolyam, 3. szám, 83-86.

Varga Gyula Tudományos életünk
40 éves az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (II.) XXXIX. évfolyam, 4. szám, 85-88.

Zacher László Gyakorlat és tanácsadás
Az élelmiszergazdasági vállalkozások 1996. évi várakozásai XXXIX. évfolyam, 6. szám, 54-57.

Zombai Norbert- Székely Géza Borfogyasztói ismeretek és a borfogyasztó társadalmi megítélése XXXIX. évfolyam, 5. szám, 66-70.