Archívum » 1992 » 1992. éves tartalom

 

TARTALOM

Pillantás a világba
Privatizálás, felszámolás és szanálás Németországban XXXVI. évfolyam, 1. szám, 77-79.

Szemle
Horvátország mezőgazdasága (1942) XXXVI. évfolyam, 10. szám, 63-64.

Szemle
A Parlamenti Agrárklub állásfoglalása az 1992. évi aszályról XXXVI. évfolyam, 7. szám, 61.

Vita
A kárpótlás végrehajtásáról XXXVI. évfolyam, 6. szám, 58-62.

Almásy Sándor- Szabelkó Sándor Pillantás a világba
Kistermelés Kárpátalja mezőgazdaságában XXXVI. évfolyam, 11. szám, 71-76.

Alvincz József Az agrárpiaci rendtartás és a minőségszabályozás XXXVI. évfolyam, 2. szám, 38-45.

Alvincz József Vita
Észrevételek Szakál Ferenc: „A magyarországi mezőgazdaság átalakulása, különös tekintettel a termelőszövetkezetekre” című cikkéhez XXXVI. évfolyam, 4. szám, 41-43.

Arene C. J. A kukoricatermelő kisgazdaságok kölcsönvisszafizetési lehetőségei Nigéria Anambra Államában XXXVI. évfolyam, 3. szám, 29-34.

Balogh András Pillantás a világba
Agrárteljesítmények és farmergazdálkodási törekvések a volt Szovjetunióban XXXVI. évfolyam, 4. szám, 72-79.

Balogh András Szemle
A kelet-európai mezőgazdaság jövője nyugati nézőpontból XXXVI. évfolyam, 7. szám, 64-69.

Balogh Sándor- Kóbor Kálmán- Lakner Zoltán Vita
„Államszocialista” monopolszervezetek helyett privatizált kisvállalkozásokat az élelmiszeriparban? XXXVI. évfolyam, 6. szám, 63-74.

Barcza Gabriella Az állami gazdaságok privatizációja XXXVI. évfolyam, 9. szám, 14-29.

Bartos Attila A búza- és a kukoricatermelés ökonómiai és ökológiai adottságainak elemzése matematikai módszerekkel XXXVI. évfolyam, 1. szám, 50-54.

Bartos Attila A napraforgó- és szójatermelés ráfordítás-hozam viszonyainak elemzése sokváltozós módszerekkel XXXVI. évfolyam, 7. szám, 26-32.

Bartos Attila Infláció és agrárpolitika XXXVI. évfolyam, 9. szám, 7-12.

Berde Csaba A gépüzemeltetésben alkalmazott érdekeltségi rendszerek értékelése XXXVI. évfolyam, 10. szám, 50-56.

Borszéki Éva A gabonavertikum helyzete és szabályozása XXXVI. évfolyam, 3. szám, 1-17.

Borszéki Éva Az agrárkülkereskedelem támogatási és lefölözési rendszerének továbbfejlesztése XXXVI. évfolyam, 4. szám, 11-15.

Bozó Sándor Szemle
A Holstein-Fríz fajta szerepe Magyarországon XXXVI. évfolyam, 8. szám, 66-68.

Buzás Gyula- Nemes Kornélia Vélemények az agrártermelés tulajdon- és érdekviszonyainak, vállalati struktúrájának átalakulásáról XXXVI. évfolyam, 5. szám, 43-45.

Cselőtei László Szemle

Czettler Jenő elmékére XXXVI. évfolyam, 6. szám, 75-76.

Cseresné Kovács Zsuzsanna Vita
További adalékok a családi gazdaságok természetrajzához XXXVI. évfolyam, 5. szám, 65-67.

Csete László Szakirodalom
Az alkalmazkodó mezőgazdaság rendszere XXXVI. évfolyam, 5. szám, 78-79.

Csete László Pillantás a világba
A mezőgazdaság átalakulása az NSZK keleti tartományaiban XXXVI. évfolyam, 3. szám, 74-79.

Csete László Szakirodalom
Miről olvashattunk! XXXVI. évfolyam, 6. szám, 78-79.

Csete László Szakirodalom
Környezet és fejlődés XXXVI. évfolyam, 7. szám, 76-77.

Csete László Tudományos életünk
Megalakult az „AGRO-21” tárcaközi kutatások Programbizottsága XXXVI. évfolyam, 4. szám, 60-66.

Dimény Imre- Rédai István A vertikális kapcsolatok fejlesztésének főbb összefüggései XXXVI. évfolyam, 8. szám, 32-42.

Domokos Zoltán Vita
A mezőgazdaági szövetkezetek átalakulásának kérdőjeleiről XXXVI. évfolyam, 3. szám, 53-56.

Tenk Antal Dr.Jankó József (1909-2002) XXXVI. évfolyam, 11. szám, 61.

Eck Kálmán- Hajós László Tájtermelés, mint a termelés gazdaságosságát növelő tényező XXXVI. évfolyam, 9. szám, 42-47.

Éliás András A magyarországi élelmiszer-gazdaság exportképességének javítása XXXVI. évfolyam, 5. szám, 1-11.

Erdész Ferencné Szakirodalom
Miről olvashattunk… XXXVI. évfolyam, 10. szám, 77-79.

Erdész Ferencné Szakirodalom
Miről olvashattunk… XXXVI. évfolyam, 11. szám, 77-78.

Erdész Ferencné Szakirodalom
Miről olvashattunk… XXXVI. évfolyam, 7. szám, 78-79.

Erdész Ferencné Szakirodalom
Miről olvashattunk… XXXVI. évfolyam, 8. szám, 77-79.

Erdész Ferencné Szakirodalom
Miről olvashattunk… XXXVI. évfolyam, 9. szám, 78-79.

Fehér Alajos Vita
Még egyszer a családi gazdaság fogalmáról és jövedelemérdekeltségéről XXXVI. évfolyam, 4. szám, 44-46.

Fekete Ferenc A gazdálkodás gyakorlatából
A Szamosmenti Állami Tangazdaságról – közgazda szemmel XXXVI. évfolyam, 1. szám, 66-67.

Fekete Ferenc Tudományos életünk
Magyarországi részvétel az agrárközgazdák tokiói világkonferenciáján XXXVI. évfolyam, 4. szám, 67-68.

Fekete György Vita
A birtok-, a vállalat- és az üzemstruktúra távlati alakulása XXXVI. évfolyam, 2. szám, 62-69.

Feyné Vincze Mária A romániai mezőgazdaság munkaerő-potenciálja és foglalkoztatási lehetőségei XXXVI. évfolyam, 5. szám, 59-62.

Fialka Géza- Hajós László Szemle
A mezőgazdaság privatizálásának munkavédelmi kérdései XXXVI. évfolyam, 3. szám, 58-60.

Fráter Éva A mezőgazdasági alaptevékenység világbanki hitelezésének gyakorlati tapasztalatai XXXVI. évfolyam, 10. szám, 31-40.

Fráter Éva Világbanki hitellel finanszírozott húsipari vállalati fejlesztésről XXXVI. évfolyam, 11. szám, 55-60.

Gazdag László Kitörési pontok és zsákutcák XXXVI. évfolyam, 12. szám, 16-27.

Gazdag László Vita
Élelmiszerért energiahordozót XXXVI. évfolyam, 1. szám, 63-65.

Gazdag László Vita
Rendszerváltás és termelési rendszer XXXVI. évfolyam, 4. szám, 47-50.

Gergátz Elemér Az átalakuló magyar mezőgazdaság XXXVI. évfolyam, 7. szám, 1-4.

Gergely Sándor A takarékszövetkezeti modernizációs agrárfinanszírozás XXXVI. évfolyam, 8. szám, 1-8.

Gyergyói János A mezőgazdasági üzemi struktúra átalakulása, a vállalkozások elterjedése és a hatékonyság XXXVI. évfolyam, 6. szám, 47-51.

Hajagos Antal A mezőgazdaság várható helyzete 1992-ben XXXVI. évfolyam, 1. szám, 16-21.

Hajdú József Trendek, változások a világ traktor- és mezőgépgyártásában XXXVI. évfolyam, 11. szám, 22-29.

Halász Péter A falusi turizmus az Európai Közösség országaiban és a hazai fejlesztés lehetőségei I. XXXVI. évfolyam, 2. szám, 51-58.

Halász Péter A falusi turizmus az Európai Közösség országaiban és a hazai fejlesztés lehetőségei II. XXXVI. évfolyam, 3. szám, 43-51.

Halmai Péter Agrárpiaci intézmények, terméktanácsok XXXVI. évfolyam, 12. szám, 1-15.

Halmai Péter Európai csatlakozás és a magyar agrárgazdaság XXXVI. évfolyam, 6. szám, 1-18.

Hantó Zsuzsa Nagy Imre harca a kisparaszti földtulajdonért XXXVI. évfolyam, 5. szám, 49-58.

Hanyecz Lajos- Kajdi György Vegyes vállalatok működése és menedzsmentje XXXVI. évfolyam, 9. szám, 35-41.

Harcsa István- Laczka Sándorné- Oros Iván- Schindele Miklós A mezőgazdasági kistermelés helyzete a 90-es évek elején XXXVI. évfolyam, 10. szám, 1-17.

Héjja Róbert Az árutőzsdék és a tőzsdei agrárkereskedelem XXXVI. évfolyam, 10. szám, 18-24.

Horváth Gábor Sikerágazatból stabilizáló ágazat? XXXVI. évfolyam, 2. szám, 1-11.

Horváth Imre A környezet védelmének esélyei az átalakuló magyar mezőgazdaságban XXXVI. évfolyam, 12. szám, 57-61.

Husti István Irányok és prioritások a mezőgazdasági termelési technológiák fejlesztésében XXXVI. évfolyam, 11. szám, 1-7.

Husti István- Hajdú József A technikai háttér szerepe átalakuló mezőgazdaságunkban XXXVI. évfolyam, 11. szám, 8-21.
ifj. Zsarnóczai Sándor A Közel-keleti országok mezőgazdaságának fejlesztése XXXVI. évfolyam, 3. szám, 35-42.

Kalmár Sándor A munkaerő-gazdálkodás lehetőségei a piacgazdaságban XXXVI. évfolyam, 7. szám, 49-53.

Kalmár Sándor Magyar mezőgazdaság a legújabb átalakítás útján XXXVI. évfolyam, 12. szám, 28-39.

Karalyos Zsolt Pillantás a világba
A francia agrárstruktúra néhány jellemző vonása XXXVI. évfolyam, 2. szám, 76-79.

Karalyos Zsolt Szemle
Szövetkezeti átalakulás politikai erőtérben XXXVI. évfolyam, 4. szám, 51-54.

Karalyos Zsolt Vita
Mindenki vizsgázik XXXVI. évfolyam, 10. szám, 62.

Karalyos Zsolt Vita
Megélni az átalakult szövetkezetekben XXXVI. évfolyam, 11. szám, 62-66.

Karalyos Zsolt Vita
„Teremtő rombolás” XXXVI. évfolyam, 2. szám, 59-61.

Karalyos Zsolt Vita
Búcsú a gondoskodó szövetkezeti modelltől XXXVI. évfolyam, 8. szám, 61-62.

Karalyos Zsolt Vita
A tulajdon „újjáépítése” XXXVI. évfolyam, 9. szám, 55-56.

Kerekes Béla Szemle
Az agrársajtó múltjából: Magyar Gazdák Szemléje - 1901 XXXVI. évfolyam, 1. szám, 68-73.

Kerekes Béla Szemle
Az agrársajtó múltjából: Köztelek - 1927 XXXVI. évfolyam, 10. szám, 65-72.

Kerekes Béla Szemle
Az agrársajtó múltjából: Gazdaszövetség – Szövetkezés 1916 XXXVI. évfolyam, 3. szám, 61-67.

Kerekes Béla Szemle
Az agrársajtó múltjából: Gazdálkodás - 1957 XXXVI. évfolyam, 7. szám, 70-75.

Kettinger Gyula Egy agrártörténeti bejelentés XXXVI. évfolyam, 3. szám, 72-73.

Kóbor Kálmán- Lakner Zoltán A magyar élelmiszeripar termékeinek versenyképessége az Európai Közösségben XXXVI.
évfolyam, 7. szám, 16-25.

Kóbor Kálmán- Lakner Zoltán Az élelmiszer-feldolgozás mezőgazdasági nyersanyagigényei XXXVI. évfolyam, 1. szám, 28-33.

Kocsondi József- Molnár András- Fodor Lóránt Az agrármérnökképzés korszerűsítésének szükségessége átalakuló mezőgazdaságunkban XXXVI. évfolyam, 6. szám, 52-57.

Kovács Gábor Tudományos életünk
A kelet-európai mezőgazdaság átalakulása egy németországi tudományos tanácskozás tükrében XXXVI. évfolyam, 3. szám,
68-71.

Kovács János- Pósvai Lajos Szemle
A sertéságazat helyzete és a gazdasági érdekképviselet javaslatai XXXVI. évfolyam, 7. szám, 62-63.

Kovács János- Pósvai Lajos Tudományos életünk
Visszapillantva a Holstein Világkonferenciára XXXVI. évfolyam, 9. szám, 64-65.

Kurucz Gyula Szakirodalom

Fehér Alajos- Dorgai László- Szepesy Edit: Vállalkozó gazda XXXVI. évfolyam, 9. szám, 75-77.

Laczkó Tibor A magyarországi zöldség-gyümölcs szárítmányok árstratégiája XXXVI. évfolyam, 7. szám, 34-40.

Laczkó Tibor Néhány hazai friss zöldség- és gyümölcstermékünk exportpiacossága, elsősorban a vállalkozók oldaláról XXXVI. évfolyam, 12. szám, 40-45.

Laczkó Tibor Zöldség- és gyümölcsfélék piacának alakulása 1991-ben és az 1992. évi kilátások XXXVI. évfolyam, 1. szám, 22-27.

Lakatos Béla- Fráter Éva A világbanki hitelek felhasználásának tapasztalatai az élelmiszer-gazdaságban XXXVI. évfolyam, 6. szám, 20-28.

Lakner Zoltán- Kóbor Kálmán- Pándy Ferenc- Pozsonyi Ferenc Mezőgazdasági eredetű nyersanyagokból előállított motorhajtóanyag gyártásának ökonómiája és szervezése – avagy miként lehetne egyidejűleg megoldani a magyar mezőgazdaság és a környezetvédelem számos problémáját? XXXVI. évfolyam, 12. szám, 46-56.

Lakner Zoltán- Szabó Tibor- Nagy József- Vödrös Édua A belföldi borértékesítés XXXVI. évfolyam, 5. szám, 31-42.

Láng István Tudományos életünk
A környezetvédelem, a klímaváltozás és a nemzetközi folyamatok XXXVI. évfolyam, 1. szám, 74-76.

Lentner Csaba Vita
A magyarországi agrárfinanszírozás kérdőjelei XXXVI. évfolyam, 2. szám, 70-72.

Ludwig Pahmeyer A kisparaszti üzemek jövedelmezősége, életképessége és a tanácsadási lehetőségek XXXVI. évfolyam, 1. szám, 44-49.

Magda Sándor- Helgertné Szabó Ilona Gépek és eszközök a változó mezőgazdaságban XXXVI. évfolyam, 1. szám, 34-40.

Magda Sándor- Helgertné Szabó Ilona- Törcsvári Zsolt A munkahelyi tényezők változása I. XXXVI. évfolyam, 7. szám, 54-60.

Magda Sándor- Helgertné Szabó Ilona- Törcsvári Zsolt A munkahelyi tényezők változása II. XXXVI. évfolyam, 8. szám, 49-60.

Magda Sándor- Helgertné Szabó Ilona- Törcsvári Zsolt A változó mezőgazdaság és a munkaerő XXXVI. évfolyam, 4. szám, 22-38.

Magyari János- Hajós László- Magyariné Kiss Ágnes A megváltozott körülmények munkaszervezési kihívásai XXXVI. évfolyam, 6. szám, 39-46.

Makra Lászlóné A vállalkozási formák változásának tendenciái a juhászatban XXXVI. évfolyam, 5. szám, 46-48.

Méhi József Munkatermelékenység a piacgazdaságban XXXVI. évfolyam, 3. szám, 18-20.

Mohammad Yar Pillantás a világba
Nomád gazdálkodás Afganisztánban XXXVI. évfolyam, 5. szám, 74-77.

Monspart Judit A mezőgazdasági szakmai tájékozódás igénye, lehetősége és gondjai vidéken XXXVI. évfolyam, 12. szám, 70-79.

Nagy Frigyes- Kettinger Gyula Magyarország helye a világ élelmiszer-termelésében és -fogyasztásában XXXVI. évfolyam, 5. szám, 12-20.

Nagy Frigyes- Kettinger Gyula Tudományos életünk

Wittmann Antalra emlékezve XXXVI. évfolyam, 5. szám, 70-73.

Nagy Mihály A mezőgazdasági melléktermékek hasznosítása, különös tekintettel a talajerő pótlására XXXVI. évfolyam, 11. szám, 37-48.

Németh Ferenc Agrárteljesítmények (1989-1991) XXXVI. évfolyam, 7. szám, 5-14.

Pálovics Béláné Pillantás a világba
Merre tart a kelet-európai mezőgazdaság? XXXVI. évfolyam, 9. szám, 70-74.

Pataky Ernő Az 1945 előtti magyarországi mezőgazdasági érdekképviseleti szervezetek II. XXXVI. évfolyam, 1. szám, 55-59.

Pósvai Lajos Szemle
Magánpraxisban dolgozó növényorvosokat a mezőgazdaságba XXXVI. évfolyam, 2. szám, 73-75.

Pósvai Lajos- Váradi László Szemle
Tanácskozás a magyarországi gabonatermelők helyzetéről XXXVI. évfolyam, 9. szám, 59-63.

Raskó György Az agrárágazatok helyzete és a reális fejlesztés lehetőségei XXXVI. évfolyam, 1. szám, 1-15.

Romány Pál Szemle
Országos Agrárgazdasági Konferencia XXXVI. évfolyam, 5. szám, 68-69.

Romány Pál Szemle
Nem agrártörténeti dokumentumnak szánták XXXVI. évfolyam, 9. szám, 57-58.

Sárközy Péter Vita
Megjegyzések Tóth A. Ernő írásához XXXVI. évfolyam, 4. szám, 39.

Sárközy Péter Vita
Anyagi és szellemi potenciál XXXVI. évfolyam, 5. szám, 63-64.

Sárközy Péter Vita
Tanárok és tanulságok - üzemtanból XXXVI. évfolyam, 1. szám, 60-62.

Sass Magdolna Pillantás a világba
A „kis tigrisek” agrárproblémái XXXVI. évfolyam, 10. szám, 73-76.

Simai Mihály A magyar gazdaság fejlődésének ökológiai feltételei XXXVI. évfolyam, 8. szám, 10-18.

Soós Károly A mezőgazdasági magántulajdon és a munkaminőség összefüggései XXXVI. évfolyam, 6. szám, 36-38.

Sutus Imre Számviteli törvény – új számviteli belső szabályzatok XXXVI. évfolyam, 4. szám, 16-21.

Szabó Imre Energetika és környezet XXXVI. évfolyam, 8. szám, 20-31.

Szabó Lajos Talaj- és növényvizsgálatok eredményei XXXVI. évfolyam, 8. szám, 43-48.

Szabolcsi János Egy külkereskedelmi szerződés tanulságai XXXVI. évfolyam, 10. szám, 25-30.

Szabolcsi János Szemle
A külkereskedelmi ügyletek bonyolításáról XXXVI. évfolyam, 11. szám, 67-70.

Szakál Ferenc A magyarországi mezőgazdaság átalakulása, különös tekintettel a termelőszövetkezetekre XXXVI. évfolyam, 2. szám, 22-31.

Szakál Ferenc- Székely Csaba Európai javaslatok a termelőszövetkezetek átalakítására XXXVI. évfolyam, 9. szám, 1-6.

Szalay Attila A termelési szerkezet és a koncentráció változása a német mezőgazdaságban XXXVI. évfolyam, 1. szám, 41-43.

Szávay Gábor Tudományos életünk
A Magyar Holstein-Fríz Tenyésztők eredményeikkel köszöntik a Világkonferenciát XXXVI. évfolyam, 8. szám, 69-72.

Székely Csaba Az üzemi forma és méret megválasztása az átalakuló mezőgazdaságban XXXVI. évfolyam, 2. szám, 13-21.

Székely Csaba- Kárpáti László A japán családi gazdaságok és a piac XXXVI. évfolyam, 5. szám, 21-29.

Széles Gyula Szakirodalom

Németi László: A magyar élelmiszer-termelés és a piacgazdaság XXXVI. évfolyam, 8. szám, 73-75.

Szénay László- Kocsondi József.- Molnár András A kialakuló mezőgazdasági kis- és középvállalkozások várható szerepe a regionális fejlődésben XXXVI. évfolyam, 9. szám, 30-34.

Szepesi Dezső A légköri környezet Magyarországon XXXVI. évfolyam, 7. szám, 41-48.

Szíjjártó András A szellemi erőforrás térségi sajátosságai a mezőgazdaságban XXXVI. évfolyam, 2. szám, 32-37.

Szilágyi Zsolt Pillantás a világba
A Közös Piac 1991. évi gazdasági jelentése és jövő évi tervei XXXVI. évfolyam, 9. szám, 66-69.

Szmodits Tibor Átalakulási trendek a volt szocialista országok szarvasmarha-tenyésztésében XXXVI. évfolyam, 10. szám, 41-49.

Tenk Antal- Markovszky György A gazdálkodás gyakorlatából
A vállalat átalakulásának hatása az érdekeltségi viszonyokra egy termelőszövetkezet példáján XXXVI. évfolyam, 8. szám, 63-65.

Tóth A. Ernő A családi gazdaság környezetkímélő üzem XXXVI. évfolyam, 11. szám, 30-36.

Tóth A. Ernő Az államszocialista monopolszervezetek megszüntetésének problémái az agrárgazdaságban XXXVI. évfolyam, 4. szám, 1-9.

Uzonyi Györgyné Minőségi kihívás az élelmiszergyártók címére XXXVI. évfolyam, 9. szám, 48-53.

Ülkei N. Ilona Magyarország mezőgazdaságának regionális helyzete és az EK integráció XXXVI. évfolyam, 12. szám, 62-69.

Veszeli Tibor Tudományos életünk
Piacorientált kistermelés munkaszervezése a nagyüzemekben XXXVI. évfolyam, 4. szám, 69-71.

Visóczki Lajos Szemle
A privatizáció Tokajhegyalján XXXVI. évfolyam, 4. szám, 55-59.

Vizdák Károly- Király János- Juhász Lajos A kisgazdasági termelés főbb ökonómiai, szervezési összefüggései XXXVI. évfolyam, 6. szám, 29-35.

Wachtler István- Janzsó József Szalmabrikett-gyártás XXXVI. évfolyam, 3. szám, 21-28.

Wachtler István- Turányik Béla- Tóth Zoltán Gépüzemeltetési jellemzők meghatározása XXXVI. évfolyam, 2. szám, 46-50.

Z. Kiss László A hazai léalmatermelés a nyugati piacok függvényében XXXVI. évfolyam, 10. szám, 57-60.

Z. Kiss László Szilvatermelésünk helyzete és lehetőségei XXXVI. évfolyam, 11. szám, 49-54.

Z. Kiss László Vita
Hozzászólás Tóh A. Ernő tanulmányához XXXVI. évfolyam, 4. szám, 40-41.