Archívum » 1993 » 1993. éves tartalom

 

TARTALOM

Az agrársajtó múltjából: Magyar Mezőgazdaság – 1987 XXXVII. évfolyam, 11. szám, 53-60.

Olvasóink figyelmébe ajánljuk
A Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége felhívása a 71. Nemzetközi Szövetkezeti Nap alkalmából XXXVII. évfolyam, 9. szám, 78.

Pillantás a világba
Az önálló gazdák gondjai az NSZK keleti tartományaiban XXXVII. évfolyam, 7. szám, 75-76.

Szemle
Mit mondott a miniszter 18 évvel ezelőtt? XXXVII. évfolyam, 2. szám, 55-56.

Szemle
Kártalanítás nélkül… XXXVII. évfolyam, 7. szám, 61.

Szemle
Család, vagy nem cseléd? XXXVII. évfolyam, 10. szám, 50.

Vita
Barbár melioráció XXXVII. évfolyam, 11. szám, 45-46.

Kettinger Gyula Szakirodalom
Magyaróvári tanárok írták XXXVII. évfolyam, 11. szám, 72-76.

A. M. Safiullah Pillantás a világba
A tejgazdaság helyzete Indiában XXXVII. évfolyam, 3. szám, 75-77.

Abdu Zeleke Pillantás a világba
A fejlődő országok agrárkereskedelmi helyzete és az elmaradottság okai XXXVII. évfolyam, 2. szám, 70-73.

Abdu Zeleke Pillantás a világba
A világ búzakereskedelmének alakulása XXXVII. évfolyam, 4. szám, 61-64.

Alvincz József A húsipar átalakítása XXXVII. évfolyam, 11. szám, 8-16.

Alvincz József Az élelmiszeripar privatizációjáról XXXVII. évfolyam, 9. szám, 17-21.

Balogh Ádám- Memhölczerné Kapitány Gabriella- Szajkó Pál A tulajdonváltással kialakuló új birtokstruktúrát meghatározó fontosabb tényezők XXXVII. évfolyam, 9. szám, 42-47.

Balogh Ádám- Técsi Jáno A magyarországi hústermelés és –feldolgozás helyzete és kilátásai XXXVII. évfolyam, 6. szám, 26-31.

Borsos János A magyar dohánygazdaság helyzetértékelése XXXVII. évfolyam, 3. szám, 1-13.

Borsos János- Koty Lapid A tervgazdálkodás liberalizációja és a privatizáció elindítása a dohányiparban XXXVII. évfolyam, 12. szám, 34-38.

Borsos János- Magyar József Az Agrárkutató Intézmények Országos Szövetségének III. Közgyűléséről XXXVII. évfolyam, 10. szám, 69-72.

Börzseiné Závori Mária Mezőgazdasági magángazdálkodók pályaalkalmassági jegyei XXXVII. évfolyam, 1. szám, 29-31.

Burgerné Gimes Anna A mezőgazdasági privatizáció és átalakulás a közép-kelet-európai országokban, különös tekintettel Magyarországra XXXVII. évfolyam, 11. szám, 1-7.

Buzás Gyula A vállalati és a termelési struktúra változásának tendenciái Nyugat-Dunántúl mezőgazdaságában XXXVII. évfolyam, 7. szám, 23-26.

Csite András Szövetkezeti átalakulás és cselekvési stratégiák XXXVII. évfolyam, 8. szám, 43-46.

Csuri Károly Mezőgazdaság és szövetkezet Japánban XXXVII. évfolyam, 4. szám, 40-47.

Dimény Imre- Rédai István A vertikális kapcsolódások továbbfejlesztésének elméleti, módszertani összefüggései a kertészeti és élelmiszeripari ágazatokban I. XXXVII. évfolyam, 10. szám, 30-37.

Dimény Imre- Rédai István A vertikális kapcsolódások továbbfejlesztésének elméleti, módszertani összefüggései a kertészeti és élelmiszeripari ágazatokban II. XXXVII. évfolyam, 11. szám, 25-34.

Abonyi Gyuláné Szakirodalom

Burgerné Gimes Anna: A világ mezőgazdasága XXXVII. évfolyam, 3. szám, 78.

Csáky Csaba Tudományos életünk
Kompolti Tudományos Tanácskozás XXXVII. évfolyam, 1. szám, 70-71.

Márton János 1993: A tanuló gazdák éve XXXVII. évfolyam, 1. szám, 1.

Széles Gyula Babinszky Mihály 1924-1992 XXXVII. évfolyam, 2. szám, 78.

Eck Kálmán Vita
Hozzászólás, dr. Székely Csaba „Az üzemi forma és méret megválasztása az átalakuló mezőgazdaságban” címen megjelent tanulmányához XXXVII. évfolyam, 1. szám, 51-53.

Enese László Mezőgazdasági bérleti rendszerek az Európai Közösség országaiban XXXVII. évfolyam, 4. szám, 25-34.

Enese László Szemle
A mezőgazdasági szaktanácsadás tudománya XXXVII. évfolyam, 7. szám, 48-53.

Erdész Ferencné Olvasóink figyelmébe ajánljuk
A megújuló falusi-tanyai vendégfogadás Magyarországon XXXVII. évfolyam, 4. szám, 72.

Erdész Ferencné Szakirodalom
Miről olvashattunk… XXXVII. évfolyam, 1. szám, 78-80.

Erdész Ferencné Szakirodalom
Miről olvashattunk… XXXVII. évfolyam, 5. szám, 79-80.

Erdész Ferencné Olvasóink figyelmébe ajánljuk
„Piacépítés – termeltetés – finanszírozás az élelmiszer-gazdaságban” XXXVII. évfolyam, 4. szám, 71.

Erdész Ferencné Szakirodalom
Miről olvashattunk… XXXVII. évfolyam, 2. szám, 79-80.

Erdész Ferencné Szakirodalom
Miről olvashattunk… XXXVII. évfolyam, 3. szám, 79-80.

Erdész Ferencné Szakirodalom
Miről olvashattunk… XXXVII. évfolyam, 4. szám, 79-80.

Erdész Ferencné Szakirodalom
Miről olvashattunk… XXXVII. évfolyam, 6. szám, 79-80.

Erdész Ferencné Szakirodalom
Miről olvashattunk… XXXVII. évfolyam, 7. szám, 79-80.

Erdész Ferencné Szakirodalom
Miről olvashattunk… XXXVII. évfolyam, 8. szám, 79-80.

Erdész Ferencné Szakirodalom
Miről olvashattunk… XXXVII. évfolyam, 9. szám, 79-80.

Erdész Ferencné Szakirodalom
Miről olvashattunk… XXXVII. évfolyam, 10. szám, 79-80.

Eric C. Eboh A kisgazdaságok gépesítése Nigériában XXXVII. évfolyam, 3. szám, 36-44.

Ernyei György A termékpálya-management és a vertikális marketingrendszerek XXXVII. évfolyam, 8. szám, 47-53.

Faragó László Az elmaradott falusias térségek központi támogatásának gondjai XXXVII. évfolyam, 9. szám, 51-57.

Fehér Alajos Válság – földhasználat – megélhetés az észak-magyarországi elmaradott agrártérségekben XXXVII. évfolyam, 10. szám, 1-11.

Fehér Alajos- Kurucz Gyula Mezőgazdasági térhasználat a Tiszta-tó környékén XXXVII. évfolyam, 12. szám, 15-27.

Fehér Alajos- Tóth Sebestyén Tudományos életünk
75 éves a Kompolti Kutatóintézet XXXVII. évfolyam, 7. szám, 66-68.

Fehér Alajos- Kurucz Gyula A melioráció és az átalakuló mezőgazdaság XXXVII. évfolyam, 11. szám, 17-24.

Feyné Vincze Mária Pillantás a világba
Milyen gondokkal küzd a mai romániai falu? XXXVII. évfolyam, 6. szám, 70-75.

Frigyesi Veronika A biotechnológiai fejlődésének gazdasági feltételei az Egyesült Királyságban XXXVII. évfolyam, 12. szám, 57-66.

Gazdag László Az agrárfejlődés lehetséges zsákutcái XXXVII. évfolyam, 1. szám, 57-59.

Gazdag László Az agrárválság kiszélesedése és a leendő kormány teendői XXXVII. évfolyam, 11. szám, 37-41.

Gazdag László Vita
Az organikus mezőgazdaság felé XXXVII. évfolyam, 2. szám, 48-51.

Gazdag László Vita
Az agrárválság természetrajza XXXVII. évfolyam, 5. szám, 57-58.

Gere Tibor A hazai szarvasmarha-tenyésztés átalakulása és kilátásai XXXVII. évfolyam, 4. szám, 1-9.

Gurzó Imre A magyar cukorvertikum továbbfejlődésének néhány kérdése XXXVII. évfolyam, 10. szám, 22-28.

Hajós László- Magyari János- Kertész János- Kozári József A térinformatika és a regionális szaktanácsadás XXXVII. évfolyam, 3. szám, 45-51.

Hámory Balázs Az európai országok gazdasági fejlettségének összehasonlító elemzése XXXVII. évfolyam, 1. szám, 11-13.

Hámory Balázs Olvasóink figyelmébe ajánljuk
A nyugat-európai integráció kialakulása XXXVII. évfolyam, 7. szám, 77-78.

Harcsa István Az átalakuló mezőgazdasági kistermelés I. XXXVII. évfolyam, 8. szám, 1-10.

Harcsa István Az átalakuló mezőgazdasági kistermelés II. XXXVII. évfolyam, 9. szám, 1-16.

Harnos Zsolt Tudományos életünk
Az informatika szerepe az agrárkutatásban XXXVII. évfolyam, 10. szám, 65-68.

Heinrich István A keletnémet mezőgazdaság átmenete a piacgazdaságba XXXVII. évfolyam, 9. szám, 32-40.

Héjja Róbert Szemle
Tőzsdei központok a világon XXXVII. évfolyam, 2. szám, 57-66.

Holló István Szakirodalom
Széles Gyula: A tenyészállatimport gazdasági értékelése és hatása szarvasmarha-tenyésztésünk fejlődésére XXXVII. évfolyam, 1. szám, 76-78.

Horn Péter Tudományos életünk
Az állati eredetű élelmiszer-termelés kutatási vonatkozásai XXXVII. évfolyam, 8. szám, 69-70.

Horváth Gábor- Magyar György Az agrárgazdaság 1992. évi 2 milliárd dolláros aktívuma miért nem több, és mi várható 1993-ban? XXXVII. évfolyam, 6. szám, 1-11.

Jalass Gerhard- Schwarzbach Rudi- Hajós László Munkaszervezés Németország új tartományainak mezőgazdasági üzemeiben XXXVII. évfolyam, 1. szám, 44-50.

Jávor András- Lakatos Dénes Keresztezett tejhasznú juhfajták ökonómiai takarmányhasznosításáról XXXVII. évfolyam, 7. szám, 41-47.

Juhász István Versenyben a kihívásokkal XXXVII. évfolyam, 6. szám, 12-19.

Kádár András- Székely Géza Szemle
A karfiol termelése és forgalma XXXVII. évfolyam, 10. szám, 60-61.

Kalmár Sándor A CIOSTA-CIGR Kongresszusán XXXVII. évfolyam, 10. szám, 56-59.

Karalyos Zsolt „A valóság, mint megrepedt cserép…” XXXVII. évfolyam, 1. szám, 53-54.

Karalyos Zsolt Szemle
Tulajdon és kereskedelem XXXVII. évfolyam, 6. szám, 56-57.

Karalyos Zsolt Szemle
„Láthatatlan kéz” a bank XXXVII. évfolyam, 9. szám, 65-66.

Karalyos Zsolt Vita
A szövetkezet: egy humánus alternatíva XXXVII. évfolyam, 2. szám, 52-54.

Karalyos Zsolt Vita
A tulajdonosi irányítás és a vállalkozás vezetése XXXVII. évfolyam, 3. szám, 57-58.

Karalyos Zsolt Vita
Oldás és Kötés XXXVII. évfolyam, 4. szám, 52-54.

Karalyos Zsolt Vita
Gondolatok egy új üzemi rendszer evolúciójához XXXVII. évfolyam, 5. szám, 59-63.

Karalyos Zsolt Vita
Az átalakulás radikális és evolucionista módja XXXVII. évfolyam, 8. szám, 54-55.

Karalyos Zsolt Vita
„Külső” tulajdonosok érdekképviselete a szövetkezetben XXXVII. évfolyam, 10. szám, 48-49.

Karalyos Zsolt Vita
„Bolyongás a pusztában” XXXVII. évfolyam, 11. szám, 42-44.

Karalyos Zsolt Vita
A mérleg elvén XXXVII. évfolyam, 12. szám, 67-70.

Kenderes Ferencné- Gyöpös Pál- Lakner Zoltán Az élelmiszeripari vállalati marketing mai feladatai XXXVII. évfolyam, 7. szám, 27-32.

Kerek Zoltán Vita
Csőd és felszámolás: reorganizáció, dózerolás, vagy egy újabb pankráció?! XXXVII. évfolyam, 3. szám, 52-56.

Kerekes Béla Az agrársajtó múltjából: Gazdasági Néplap – 1919, 1920, 1922 XXXVII. évfolyam, 1. szám, 62-69.

Kerekes Béla Szemle
Az agrársajtó múltjából: Magyar Gazdák Szemléje - 1940 XXXVII. évfolyam, 3. szám, 59-64.

Kerekes Béla Szemle
Az agrársajtó múltjából: Magyar Állattenyésztés - 1939 XXXVII. évfolyam, 6. szám, 63-69.

Kerekes Béla Szemle
Az agrársajtó múltjából: Magyar Mezőgazdaság - 1967 XXXVII. évfolyam, 8. szám, 61-67.

Kovács Gábor- Zilahi-Szabó Miklós G. Információs rendszerek és hálózatok az agrárpolitika támogatására XXXVII. évfolyam, 2. szám, 26-37.

Kovács Teréz A mezőgazdaság átalakulásának kérdőjelei Baranyában XXXVII. évfolyam, 8. szám, 30-36.

Kozák János A vertikális koordináció és a szervezeti struktúra változása a lúdgazdaságban XXXVII. évfolyam, 12. szám, 39-46.

Kozma András Vita
Az üzemméret, a hatékonyság és az érdekeltség összefüggései a mezőgazdaságban XXXVII. évfolyam, 11. szám, 35-36.

Kölcsei Tamás A mezőgazdaság növekvő feladatai a világ élelmezésében XXXVII. évfolyam, 5. szám, 30-37.

Laczkó Tibor A fehérspárga exportja és marketingje XXXVII. évfolyam, 5. szám, 23-29.

Laczkó Tibor A friss paradicsompaprika exportjának és termelésének válságtényezői XXXVII. évfolyam, 7. szám, 33-40.

Lakatos Dénes- Zajácz Gizella A mezőgazdasági vállalkozás makrogazdasági környezete XXXVII. évfolyam, 6. szám, 32-36.

Lakner Zoltán A cukorgazdaság piaci viszonyai XXXVII. évfolyam, 12. szám, 47-56.

Lakner Zoltán- Radóczné Kocsis Terézia- Rédai István A magyarországi fűszerpaprika exportja XXXVII. évfolyam, 3. szám, 24-35.

Loch Jakab Tudományos életünk
A tápanyag-gazdálkodás helyzete Magyarországon XXXVII. évfolyam, 8. szám, 68.

Madas András Szakirodalom

Sántha Attila: Környezetgazdálkodás XXXVII. évfolyam, 10. szám, 73-75.

Magda Sándor- Helgertné Szabó Ilonda Az átalakuló termelőszövetkezetekről XXXVII. évfolyam, 1. szám, 14-21.

Mátyus Aliz Megélhetés a gazdálkodásból XXXVII. évfolyam, 1. szám, 22-28.

Mohammad Yar Pillantás a világba
Az öntözés az afgán mezőgazdaságban XXXVII. évfolyam, 4. szám, 65-68.

Nagy Frigyes- Kettinger Gyula Szemle
A magyaróvári Habsburg birtok története: különös tekintettel a tangazdaság jellegére XXXVII. évfolyam, 11. szám, 47-52.

Nagy Frigyes- Kettinger Gyula- Ördög Vince Tudományos életünk
A magyarországi felsőoktatás és az 1818-ban alapított Magyaróvári Felsőbb Gazdasági Tanintézet XXXVII. évfolyam, 9. szám, 70-77.

Nagy Mihály A növénytermelés hatékonyságát befolyásoló tényezők táblaszintű elemzésének tapasztalatai I. XXXVII. évfolyam, 4. szám, 18-24.

Nagy Mihály A növénytermelés hatékonyságát befolyásoló tényezők táblaszintű elemzésének tapasztalatai II. XXXVII. évfolyam, 5. szám, 50-56.

Nemes Kornélia Szemle
A szövetkezetekről 50-70-80 évvel ezelőtt XXXVII. évfolyam, 5. szám, 70-71.

Nemes Nagy József A városi gazdaság falvakra gyakorolt hatása XXXVII. évfolyam, 10. szám, 12-17.

Nemessályi Zsolt Szakirodalom
Farmgazdálkodás XXXVII. évfolyam, 4. szám, 78.

Pálovics Béláné Az Európai Közösség közös agrárpolitikájának reformja XXXVII. évfolyam, 1. szám, 6-10.

Pap István Vita
Olvasói levél Erdélyből I. XXXVII. évfolyam, 4. szám, 48-51.

Pap István Vita
Olvasói vélemény Erdélyből II. XXXVII. évfolyam, 5. szám, 64-69.

Papp Miklósné A vállalkozást segítő szaktanácsadás XXXVII. évfolyam, 6. szám, 37-47.

Pataky Ernő Szemle
Történelmi agrárszervezeteink felszámolása XXXVII. évfolyam, 5. szám, 72-76.

Posta László Szemle
Földbérlet az Amerikai Egyesült Államokban XXXVII. évfolyam, 8. szám, 58-60.

Pósvai Lajos- Várady László Szemle
Új belga-magyar cég a magyar mezőgazdasági biztosítási piacon XXXVII. évfolyam, 1. szám, 60-61.

Pósvai Lajos- Várady László Tudományos életünk
Az ember-, állat- és növényorvosok összefogása egészségünkért és környezetünkért XXXVII. évfolyam, 3. szám, 73-74.

Rabár Ferenc Mezőgazdaság az új európai felállásban XXXVII. évfolyam, 1. szám, 2-5.

Reke Barnabás Gyakorlat és tanácsadás
A mezőgazdasági tevékenységet végző magánszemélyek ’93. évi adózása XXXVII. évfolyam, 11. szám, 61-66.

Rendek László A mezőgazdaság átalakulásának folyamata hazánkban XXXVII. évfolyam, 10. szám, 18-21.

Romány Pál Szemle
Pótbeporzás és más anomáliák a hazai agrárvilágban XXXVII. évfolyam, 3. szám, 65-72.

Romány Pál Újabb agrármodell a láthatáron? XXXVII. évfolyam, 8. szám, 11-19.

Salamon Lajos- Csatai Rózsa A tagosítás belgiumi tapasztalatairól XXXVII. évfolyam, 4. szám, 35-39.

Salamon Lajos- Csatai Rózsa Szemle
Készletezés a nyugat-európai részfoglalkozású mezőgazdasági vállalkozásokban XXXVII. évfolyam, 9. szám, 60-64.

Salamon Lajos- Tell Imre Gyakorlat és tanácsadás
Mezőgazdasági szaktanácsadás Ontarióban XXXVII. évfolyam, 11. szám, 67-71.

Saouma Edouard Áttekintés a huszadik század végén XXXVII. évfolyam, 12. szám, 1-7.

Sárdy Anna Szakirodalom
Családi és farmergazdaságokkal foglalkozó szakirodalom XXXVII. évfolyam, 6. szám, 76-78.

Sárdy Anna Szakirodalom
Családi és farmergazdaságokkal foglalkozó szakirodalom XXXVII. évfolyam, 8. szám, 77-78.

Sárdy Anna Szakirodalom
Családi és farmergazdaságokkal foglalkozó szakirodalom XXXVII. évfolyam, 10. szám, 76-77.

Sárdy Anna Szakirodalom
Családi és farmergazdaságokkal foglalkozó szakirodalom XXXVII. évfolyam, 12. szám, 77.

Sárközy Péter Mit ér a földünk, ha magyar? XXXVII. évfolyam, 1. szám, 55-56.

Sárközy Péter Tudományos életünk
Tudományos Konferencia Gödöllőn XXXVII. évfolyam, 5. szám, 77-78.

Sárközy Péter Vita
Szerény ellenvélemény XXXVII. évfolyam, 2. szám, 46-47.

Sipos Aladár Tudományos életünk
Az agrárkutatások közgazdasági feltételrendszere XXXVII. évfolyam, 10. szám, 62-64.

Sipos Aladár- Szabó Gábor Tudományos életünk
Az agrárgazdaság válsága, leküzdésének követelményei XXXVII. évfolyam, 9. szám, 67-69.

Somogyi Sándor Pillantás a világba
A mezőgazdasági szaktanácsadás és a lombardiai farmeregyesületek XXXVII. évfolyam, 1. szám, 72-75.

Somogyi Sándor Pillantás a világba
A nagyüzemi mezőgazdaság szervezeti és hatékonysági problémái a volt Jugoszláviában I. XXXVII. évfolyam, 7. szám, 69-74.

Somogyi Sándor Pillantás a világba
A nagyüzemi mezőgazdaság szervezeti és hatékonysági problémái a volt Jugoszláviában II. XXXVII. évfolyam, 8. szám, 71-76.

Soós Károly Hollandiai tapasztalatok… XXXVII. évfolyam, 2. szám, 67-69.

Soós Károly- Brazsil József A magángazdálkodás várható irányai és feltételei XXXVII. évfolyam, 9. szám, 48-50.

Stauder Márta Pillantás a világba
Francia példa a hazai mezőgazdasági szaktanácsadáshoz XXXVII. évfolyam, 4. szám, 69-70.

Stefanovits Pál Tudományos életünk
Beszámoló az MTA Agrártudományok Osztályának 1990-93. évi munkájáról XXXVII. évfolyam, 7. szám, 62-65.

Sutus Imre A termelési érték és az eredménymutatók számítása a mérlegbeszámoló adatiból XXXVII. évfolyam, 2. szám, 38-45.

Szabó Gábor Szemle
Ihrig Károly élete és munkássága XXXVII. évfolyam, 7. szám, 54-55.

Szabó Gábor A környezetgazdálkodás makroökonómiai összefüggései az élelmiszer-gazdaságban XXXVII. évfolyam, 9. szám, 22-31.

Szabó Katalin Tart-e a holding? XXXVII. évfolyam, 8. szám, 20-29.

Szakál Ferenc A családi gazdaságok szerepe a mezőgazdaság szerkezetében XXXVII. évfolyam, 7. szám, 1-9.

Széles Gyula Az állattenyésztés feszültségpontjai gazdasági megközelítésben XXXVII. évfolyam, 5. szám, 1-13.

Széles Gyula Szakirodalom
Láng István- Csete László: Az alkalmazkodó mezőgazdaság XXXVII. évfolyam, 4. szám, 73-77.

Szerdahelyi Péter Az agrárágazatok 1992. évi eredményei és 1993. évi kilátásai XXXVII. évfolyam, 2. szám, 1-15.

Szűcs István A jelzáloghitelezés intézményi rendszere XXXVII. évfolyam, 5. szám, 14-22.

Szűcs István Szemle
A földjelzálog-intézmény jellege és előzményei Magyarországon XXXVII. évfolyam, 4. szám, 55-60.

Szűcs Zoltánné- Tunyoginé Nechay Veronika Az agrárhitelezés intézményi rendszere, néhány fejlett ipari országban XXXVII. évfolyam, 1. szám, 32-38.

Takácsné György Katalin Szemle
A termelőszövetkezetek vagyonértékelése XXXVII. évfolyam, 6. szám, 58-62.

Tamasi Mihály A falusi civilizálódás és polgárosodás XXXVII. évfolyam, 5. szám, 38-49.

Tassi Ilona Szemle
Mezőgazdasági érdekképviselet – ma XXXVII. évfolyam, 10. szám, 51-55.

Tassi Ilona Vita
Mi lesz velünk? XXXVII. évfolyam, 6. szám, 54-55.

Tenk Antal- Markovszky György A Csopak Szövetkezeti Rt. két évvel az átalakulás után XXXVII. évfolyam, 8. szám, 38-42.

Tóth A. Ernő Vita
Akart-e versenyhelyzetet az állami élelmiszeripar? XXXVII. évfolyam, 6. szám, 48-53.

Tóth A. Ernő Vita
Néhány gondolat a „Változó mezőgazdaságunk és a humán erőforrás” című doktori értekezés kapcsán XXXVII. évfolyam, 9. szám, 58-59.

Tóth Erzsébet Az agrárfoglalkoztatás helyzete, feszültségei és a változás kérdőjelei I. XXXVII. évfolyam, 2. szám, 17-35.

Tóth Erzsébet Az agrárfoglalkoztatás helyzete, feszültségei és a változás kérdőjelei II. XXXVII. évfolyam, 3. szám, 14-22.

Tóth László Az Európai Unió agrárpolitikáját alakító hosszú távú tényezők XXXVII. évfolyam, 12. szám, 8-14.

Udovecz Gábor A magyar mezőgazdaság makrogazdasági perspektívái XXXVII. évfolyam, 7. szám, 18-22.

Uzonyi Györgyné Az élelmiszerminőség-szabályozás marketingkövetelményei XXXVII. évfolyam, 12. szám, 28-33.

Uzonyi Györgyné Szemle
A marketing és élelmiszer-szabályozás kapcsolata Kanadában XXXVII. évfolyam, 12. szám, 71-73.

Vági Ferenc A farmstruktúra és hazai megvalósulásának esélye XXXVII. évfolyam, 7. szám, 10-17.

Vahid Yousefi Gyakorlat és tanácsadás
A nagyüzemi juhtenyésztés problémái Magyarországon XXXVII. évfolyam, 12. szám, 74-76.

Vajda László- Korbuly László Hozzászólás Horváth Gábor-Magyar György: „Az agrárgazdaság 1992. évi 2 milliárd dolláros aktívuma miért nem több, és mi várható 1993-ban” című cikkéhez XXXVII. évfolyam, 8. szám, 56-57.

Varga Gyula A magyar mezőgazdaság átalakulása, az új üzemi-vállalati szerkezet kialakulása XXXVII. évfolyam, 6. szám, 20-25.

Várhelyi István Észak- és Nyugat-Dunántúl egyes természeti erőforrásairól XXXVII. évfolyam, 4. szám, 11-17.

Vizdák Károly Átalakulóban a holland mezőgazdasági szaktanácsadási szolgálat XXXVII. évfolyam, 2. szám, 74-77.

Vizdák Károly- Király János- Pásztrai Ilona A magángazdaságok tevékenységének főbb jellemzői Ausztriában XXXVII. évfolyam, 1. szám, 39-43.

Walleshausen Gyula Szemle
Fekete István az író, a gazdász XXXVII. évfolyam, 7. szám, 56-60.

Z. Kiss László A csonthéjas gyümölcsök termelésének és vertikális kapcsolatainak összefüggései XXXVII. évfolyam, 10. szám, 38-47.