Archívum » 1991 » 1991. éves tartalom

 

TARTALOM

Pillantás a világba
A C.A.B. International a világ mezőgazdaságának szolgálatában XXXV. évfolyam, 4. szám, 78-79.

Pillantás a világba
A gazdaságok támogatásának javasolt csökkentése félelmeket kelt az USA-ban XXXV. évfolyam, 11. szám, 78-79.

Pillantás a világba
Európa integrálása XXXV. évfolyam, 12. szám, 68-70.

Pillantás a világba
A gazdasági csoda második kiadása? XXXV. évfolyam, 12. szám, 71-72.

Pillantás a világba
Fellendülőben a földvásárlás az USA-ban XXXV. évfolyam, 12. szám, 78-79.

Szemle
Az agrársajtó múltjából: Falusi Gazda – 1863 I. XXXV. évfolyam, 3. szám, 60-64.

Bajnógel Ferenc A gazdálkodás gyakorlatából
Nagy hatékonyságú takarmányok gazdaságos előállítása XXXV. évfolyam, 4. szám, 41-46.

Balogh András Tudományos életünk
Élelmiszer-marketing és élelmiszeriparok az egyetlen Európai Piacon I. XXXV. évfolyam, 10. szám, 64-71.

Balogh András Tudományos életünk
Élelmiszer-marketing és élelmiszeriparok az egyetlen Európai Piacon II. XXXV. évfolyam, 11. szám, 60-66.

Baranyi József Pillantás a világba
Az osztrák bortermelés értékesítésének stratégiája XXXV. évfolyam, 10. szám, 75-78.

Barczi Béla Vita
Dobos Károlynak mennyiben van igaza? XXXV. évfolyam, 1. szám, 49-51.

Bartos Attila A hízósertés költségeinek és eredményeinek értékelése faktoranalízissel és regresszióanalízissel XXXV. évfolyam, 2. szám, 32-38.

Bartos Attila Ráfordítás-hozam kapcsolatok a Somogy megyei tehenészetekben XXXV. évfolyam, 10. szám, 41-46.

Bebiák Miklós- Istók Barnabás- Stauder Márta Vita
Hozzászólás a magyartarka témához… XXXV. évfolyam, 12. szám, 59-61.

Bélteky Béla A termelőfelhasználás nagysága és szerkezete hazánk és néhány európai ország mezőgazdaságában XXXV. évfolyam, 2. szám, 26-31.

Bertalan Tamás- Nemes Kornélia Termelőszövetkezeti vezetők alkalmazkodóképessége egy dunántúli gazdaságban XXXV. évfolyam, 9. szám, 38-41.

Bill R. Miller Pillantás a világba
Az USA mezőgazdasági fejlődésének pénzügyi feltételei XXXV. évfolyam, 3. szám, 72-73.

Borszéki Éva A magyarországi adórendszer az Európai Közösséghez közeledés jegyében XXXV. évfolyam, 6. szám, 26-34.

Borszéki Éva A magyarországi agrártermékek nemzetközi versenyképessége XXXV. évfolyam, 9. szám, 14-30.

Borszéki Éva A mezőgazdasági termelés és a termelők pénzügyi támogatása az Európai Közösségben I. XXXV. évfolyam, 6. szám, 13-25.

Borszéki Éva Az adózás rendszere az Európai Közösségben XXXV. évfolyam, 5. szám, 17-24.

Borszéki Éva- Mészáros Sándor A mezőgazdasági termelés és a termelők pénzügyi támogatása az Európai Közösségben II. XXXV. évfolyam, 7-8. szám, 1-10.

Buzás Gyula- Füle Lajos Az integrált kisüzemi csirkehízlalás jövedelmezőségének vizsgálata XXXV. évfolyam, 12. szám, 39-41.

Csáki Csaba Az átalakuló kelet-európai agrárkereskedelem XXXV. évfolyam, 3. szám, 1-13.

Csendes Béláné- Pálovics Béláné- Varga Gyula Magyarország agrárgazdasága és az Európai Közösség XXXV. évfolyam, 10. szám, 1-9.

Csepregi István A gazdálkodás gyakorlatából
Gondolatok a magántulajdonon alapuló gazdaság gépesítéséről XXXV. évfolyam, 2. szám, 48-49.

Cseresné Kovács Zsuzsanna Vita
Megjegyzések a családi gazdaság, családi gazdálkodás kistermelés, részmunkaidős gazdaság fogalmához XXXV. évfolyam, 12. szám, 55-58.

Csete László A magyarországi fő és mellékfoglalkozású magángazdálkodók vizsgálata (1990) XXXV. évfolyam, 2. szám, 1-11.

Csete László Szemle
A szociális piacgazdaságról dióhéjban XXXV. évfolyam, 1. szám, 59-63.

Csete László Vita
Vállalkozók és vállalkozások XXXV. évfolyam, 4. szám, 37-40.

Csete László Vita
Ökonómia vagy ökológia? XXXV. évfolyam, 9. szám, 60-64.

Csete László- Barcza Gabriella Magyarország és az EK országok mezőgazdasági adottságainak komparatív értékelése XXXV. évfolyam, 11. szám, 1-21.

Csete László.- Barcza Gabriella- Kovácsné Varga Ilona- Réder Gyula- Sury Tamás Az Európai Közösséghez csatlakozás várható hatásai a magyarországi erdő- és fagazdaságra I. XXXV. évfolyam, 6. szám, 41-54.

Csete László- Barcza Gabriella- Kovácsné Varga Ilona- Réder Gyula- Sury Tamás Az Európai Közösséghez csatlakozás várható hatásai a magyarországi erdő- és fagazdaságra II. XXXV. évfolyam, 7-8. szám, 11-31.

Deme Pál- Bagi Tibor A gazdálkodás gyakorlatából
A paradicsomtermelés szervezése a Jászszentandrási Szövetkezetben XXXV. évfolyam, 9. szám, 65-67.

Demeter Győző- Molnár Gábor József A sertéshústermelés gazdaságosságának vizsgálata Mezőfalván XXXV. évfolyam, 12. szám, 33-38.

Dimény Imre Tudományos életünk
A műszaki fejlesztés ökonómiai összefüggései a mezőgazdaságban XXXV. évfolyam, 2. szám, 57-67.

Dorgai László- Tóth Erzsébet Az eltartóképesség, a foglalkoztatási és kereseti viszonyok az Európai Közösség és Magyarország mezőgazdaságában XXXV. évfolyam, 7-8. szám, 35-52.

Eleki János A mezőgazdasági szövetkezetek helyzete és fejlődésük irányai XXXV. évfolyam, 1. szám, 5-15.

El-Sayed Hasszán Szemle
A gazdaság és az oktatási rendszerek kapcsolatai a fejlődő országokban XXXV. évfolyam, 12. szám, 62-63.

Ember János A termőföld privatizációjának hatása az állattartás költségeire XXXV. évfolyam, 3. szám, 56-59.

Enyedi György Fordulópont előtt a magyar falu XXXV. évfolyam, 10. szám, 10-15.

Fehér Alajos Szakirodalom
Szűcs István: Verseny és rendszerszemlélet a földhasznosításban XXXV. évfolyam, 3. szám, 77-79.

Fehér Alajos- Bálint Dénes A családi gazdálkodás kialakulása Észak-Magyarországon XXXV. évfolyam, 7-8. szám, 53-62.

Fehér Alajos- Holló Sándor Az ésszerű tápanyag-gazdálkodás lehetőségei a családi gazdaságok növénytermelésében XXXV. évfolyam, 3. szám, 24-31.

Fehér István- Varga Gyula Tudományos életünk
Agrárgazdaságunk dilemmái és teendői XXXV. évfolyam, 5. szám, 65-69.

Fehér József A számítógép a baksai „Ezüstkalász” Termelőszövetkezetben XXXV. évfolyam, 12. szám, 42-44.

Fekete György Szemle
Czettler Jenő agárpolitikai alapvetése XXXV. évfolyam, 10. szám, 59-63.

Fekete György Tudományos életünk
Ihrig Károly a munkás-termelőszövetkezetekről és a mozgalomról XXXV. évfolyam, 9. szám, 76-79.

Feyné Vincze Mária Pillantás a világba
A romániai mezőgazdaság közelmúltja és jelene XXXV. évfolyam, 3. szám, 67-71.

Gábor Judit Pillantás a világba
Az élelmiszer-marketing Írországban XXXV. évfolyam, 4. szám, 72-75.

Gazdag László A környezetvédelem kvantifikált modellje XXXV. évfolyam, 2. szám, 45-47.

Gergátz Elemér Kortársunk Széchenyi XXXV. évfolyam, 12. szám, 1-6.

Guba Mária- Ráki Zoltán Az energiaárak növekedésének hatása a mezőgazdasági termelésre XXXV. évfolyam, 3. szám, 14-23.

Gyergyói János A Mátrix-séma érvényesítése a mezőgazdasági üzemek korszerűbb szervezeti felépítésében XXXV. évfolyam, 4. szám, 16-22.

Gyergyói János A termőföld pénzbeni értéke és várható ára becslésének lehetőségeiről XXXV. évfolyam, 6. szám, 55-59.

Hajagos Antal A mezőgazdaság várható helyzete 1991-ben XXXV. évfolyam, 1. szám, 16-23.

Halász Péter Szemle
A tanyák távlatairól XXXV. évfolyam, 6. szám, 74-76.

Hanyecz Lajos A tervezés és stratégia a menedzsment szolgálatában XXXV. évfolyam, 10. szám, 34-40.

Heinrich István Milyen irányba halad a keletnémet és magyarországi mezőgazdaság átalakítása? XXXV. évfolyam, 9. szám, 31-37.

Hornyik Béla- Kurucz Gyula Vita
Gondolatok a komplex vízgazdálkodás fejlesztésére és hasznosítására XXXV. évfolyam, 6. szám, 68-73.

Husti István Vita
A vevőszolgálat és a szaktanácsadás összehangolt fejlesztésének igényei, lehetőségei XXXV. évfolyam, 7-8. szám, 126-130.

Illés B. Csaba- Szakál Ferenc A juhtartás válságai történeti-gazdasági szemmel XXXV. évfolyam, 11. szám, 30-39.

Istók Barnabás A gazdálkodás gyakorlatából
A tejtermelés gazdaságos növelésének kisüzemi módszerei XXXV. évfolyam, 1. szám, 54-58.

Jakob Krabbe A környezet állapotának fenntarthatósága Hollandiában XXXV. évfolyam, 12. szám, 16-21.

Kalmár Sándor A marketing alapjai XXXV. évfolyam, 4. szám, 1-8.

Karalyos Zsolt Vita
„Fogadd a kihívásokat: változtass!” XXXV. évfolyam, 3. szám, 47-50.

Karalyos Zsolt Vita
Újszerű együttműködés szükséges! XXXV. évfolyam, 5. szám, 50-52.

Karalyos Zsolt A gazdálkodás gyakorlatából
Melyik a követendő út a szövetkezetek átalakulásában? XXXV. évfolyam, 7-8. szám, 131-132.

Karalyos Zsolt Lehet nyerni!?
Néhány gondolat a mezőgazdasági szövetkezetek átalakulásáról XXXV. évfolyam, 11. szám, 49-50.

Kárpáti László- Pfau Ernő Tudományos életünk
Az EAAE VI. Kongresszusa XXXV. évfolyam, 1. szám, 71-72.

Kartali János- Stauder Márta Élelmiszer-kereskedelem az Európai Közösség országaiban XXXV. évfolyam, 10. szám, 16-28.

Kenéz Győzőné Szemle
Háztartástudományi fakultás a Wageningeni Mezőgazdasági Egyetemen XXXV. évfolyam, 9. szám, 72-75.

Kerek Zoltán A mezőgazdasági adózás lehetséges korszerűsítésének formái XXXV. évfolyam, 9. szám, 42-45.

Kerek Zoltán Piac vagy szabályozás? XXXV. évfolyam, 3. szám, 51-55.

Kerek Zoltán Vita
Privatizáció, vagy csupán egy újabb improvizáció? XXXV. évfolyam, 10. szám, 55-58.

Kerekes Béla Az agrársajtó múltjából: Falusi Gazda – 1863 II. XXXV. évfolyam, 4. szám, 57-65.

Kerekes Béla Szemle
Az agrársajtó múltjából: Magyar Gazda – 1844 XXXV. évfolyam, 2. szám, 50-56.

Kerekes Béla Szemle
Széchenyi István: Lovakrul XXXV. évfolyam, 9. szám, 68-71.

Kerekes Béla Szemle
Az agrársajtó múltjából: Mezőgazdasági Szemle 1890. XXXV. évfolyam, 11. szám, 53-59.

Kettinger Gyula Pillantás a világba
Az FR. Straube Cég XXXV. évfolyam, 4. szám, 76-77.

Kettinger Gyula Szemle
A béllyei uradalom: mocsárvilágból mintagazdaság felé XXXV. évfolyam, 7-8. szám, 149-152.

Kettinger Gyula- Csuthy Lajos Pillantás a világba
Sluis en Groot cég XXXV. évfolyam, 5. szám, 78-79.

Kettinger Gyula- Seiwerth Gábor Pillantás a világba
Bemutatjuk partnereinket: A Semundó Cég XXXV. évfolyam, 3. szám, 74-76.

Kocsindi József- ifj. Kocsondi József- Kovács Miklós A zártkertek és a szőlő-gyümölcstermelő kisüzemek talajvédelmi problémái a Balaton vízgyűjtőjében XXXV. évfolyam, 4. szám, 33-36.

Konkolyné Gyuró Éva A tájhasználat és a népesség alakulása a Zempléni-hegység térségben XXXV. évfolyam, 4. szám, 26-32.

Kozári József Szaktanácsadás az Európai Közösség országaiban XXXV. évfolyam, 7-8. szám, 79-85.

Kramár László Vita
Mire képezzük a menedzsereket? XXXV. évfolyam, 2. szám, 39-44.

Laczkó Tibor A gazdálkodás gyakorlatából
Marketinginformációk a fontosabb zöldség-gyümölcs termékek 1991. évi exportjáról XXXV. évfolyam, 7-8. szám, 133-135.

Lakner Zoltán- Kocsondi József- Molnár András A magyar cukoripari vertikum ökonómiai vizsgálata XXXV. évfolyam, 11. szám, 40-46.

László Lajosné Elmélyülő gondok és kilátások a csirketartásban XXXV. évfolyam, 1. szám, 42-48.

Lentner Csaba A mezőgazdasági hitelek árnyoldalai XXXV. évfolyam, 12. szám, 29-32.

Lentner Csaba Pillantás a világba
Agrárfinanszírozás Új-Zélandon XXXV. évfolyam, 12. szám, 73-77.

Makra Lászlóné- Süli Márta A gazdálkodás gyakorlatából
A jövedelemelvonás hatásai a szegvári „Puskin” Termelőszövetkezetben XXXV. évfolyam, 11. szám, 51-52.

Manfred Ploetz A munkanélküliség az NSZK-ban XXXV. évfolyam, 7-8. szám, 63-72.

Marillai Vilmos Vita
Alkalmazkodó alázattal XXXV. évfolyam, 11. szám, 47-48.

Mészáros Sándor A hatékonyság alakulása az EK és Magyarország mezőgazdaságában XXXV. évfolyam, 9. szám, 1-13.

Mészáros Sándor Az Európai Közösség mezőgazdasági árszabályozásának fontosabb jellemzői XXXV. évfolyam, 5. szám, 12-16.

Mészáros Sándor- Spitálszky Márta Az Európai Közösség és Magyarország árrendszerének összehasonlítása XXXV. évfolyam, 6. szám, 1-12.

Mohammad Dikkeh- Lóki József Szemle
A szélerózió elleni védekezés módszerei XXXV. évfolyam, 7-8. szám, 153-155.

Nagy Kálmán A falufejlesztési és területgazdálkodási politikák összehangolása az Európai Közösségben XXXV. évfolyam, 7-8. szám, 32-34.

Nagy Kálmán A haszonjárművek mérete, súlya, és ezek hatása az útépítésre az Európai Közösség országaiban XXXV. évfolyam, 9. szám, 46-50.

Nagy Kálmán A közlekedés és hírközlés fejlesztési az Európai Közösségben II. XXXV. évfolyam, 6. szám, 35-40.

Nagy Katalin A közlekedés és hírközlés fejlesztése az Európai Közösségben I. XXXV. évfolyam, 5. szám, 42-47.

Németh József Pillantás a világba
Farmergazdaságot, vagy valami mást? XXXV. évfolyam, 4. szám, 68-71.

Orbánné Nagy Mária Fokozódik a koncentráció a finn élelmiszeriparban XXXV. évfolyam, 4. szám, 9-15.

Pál József Szemle
A magyarországi szövetkezetek (1845-1991) XXXV. évfolyam, 7-8. szám, 140-148.

Pataky Ernő Az 1945 előtti magyarországi mezőgazdasági érdekképviseleti szervezetek I. XXXV. évfolyam, 12. szám, 45-54.

Pataky Ernő Szemle
Az 1946. évi agrárpolitika I. XXXV. évfolyam, 4. szám, 47-52.

Pataky Ernő Szemle
Az 1946. évi agrárpolitika II. XXXV. évfolyam, 5. szám, 53-58.

Posta János A Hortobágy I. XXXV. évfolyam, 4. szám, 53-56.

Posta János Szemle
A Hortobágy II. XXXV. évfolyam, 5. szám, 59-64.

Rajki Sándor Tudományos életünk
Konzultáns genetikusként Rómában és Amerikában XXXV. évfolyam, 11. szám, 67-77.

Reke Barnabás A gazdálkodás gyakorlatából
A számviteli törvényről XXXV. évfolyam, 7-8. szám, 136-139.

Romány Pál Félidő után XXXV. évfolyam, 12. szám, 22-28.

Romány Pál Vita
Tervek, viták és torzulások az agrárpolitikában (1957-1961) XXXV. évfolyam, 6. szám, 61-67.

Romány Pál Vita
Tervek, viták és torzulások az agrárpolitikában (1957-1961) XXXV. évfolyam, 10. szám, 47-54.

Sántha Attila Merítsünk ötletet a múltból XXXV. évfolyam, 3. szám, 32-36.

Sárközy Péter A mezőgazdasági szaktanácsadásról XXXV. évfolyam, 2. szám, 19-25.

Sárossy László Az átalakulás nehéz éve agrárgazdaságunkban XXXV. évfolyam, 1. szám, 1-4.

Sartaj Aziz Pillantás a világba
Mezőgazdasági politikák a kilencvenes években XXXV. évfolyam, 10. szám, 72-74.

Sebestyén Katalin A brit mezőgazdaság jövedelmezősége és pénzügyi helyzete XXXV. évfolyam, 5. szám, 1-11.

Sebestyén Katalin Az európai családi gazdaságok jövőjéről XXXV. évfolyam, 1. szám, 31-36.

Sebestyén Katalin Pillantás a világba
Az agrárpiac-szabályozás mechanizmusai és intézményei Angliában XXXV. évfolyam, 2. szám, 68-74.

Sebestyén Katalin- Szabó Márton Tudományos életünk
Kelet- és Közép-Európai agrárműhely a lengyelországi Mala Wisben XXXV. évfolyam, 6. szám, 77-79.

Seres Tibor A komplex élelmiszeripari vállalati marketing szervezése XXXV. évfolyam, 2. szám, 12-18.

Stauder Márta Tudományos életünk
A magyarországi élelmiszergazdaság gyakorlati marketing feladata az új Európában XXXV. évfolyam, 4. szám, 66-67.

Stauder Márta- Szabó Márton Az Európai Közösséghez való csatlakozás várható következményei Ausztria mezőgazdaságára XXXV. évfolyam, 7-8. szám, 1001-111.

Sury Tamás Szakirodalom
Sántha Attila: Agrártermelés és környezetvédelem XXXV. évfolyam, 1. szám, 79.

Sury Tamás Tudományos életünk
Regionális konferenciák az alkalmazkodó mezőgazdasági rendszer jelenéről és jövőjéről XXXV. évfolyam, 5. szám, 70-77.

Sury Tamás Tudományos életünk
Színvonalas szakmai vita a kormány agrárpolitikájáról XXXV. évfolyam, 7-8. szám, 156-159.

Sutus Imre A számviteli törvény alkalmazásáról XXXV. évfolyam, 10. szám, 29-33.

Symes David A mezőgazdaság fejlődése és a szövetkezetek szerepe Nagy-Britanniában XXXV. évfolyam, 11. szám, 22-29.

Szabó Márton Pillantás a világba
Gazdaszövetkezetek Dániában XXXV. évfolyam, 1. szám, 73-78.

Szabó Márton A magyar tejipar vállalati és üzemi struktúrája a nemzetközi összehasonlítás tükrében XXXV. évfolyam, 3. szám, 37-46.

Szabó Márton Az egyes termékek piacainak szabályozása az Európai Közösségben XXXV. évfolyam, 5. szám, 25-33.

Szabó Márton Pillantás a világba
Óriásfarmok és agráripari vállalatok az Egyesült Államokban XXXV. évfolyam, 2. szám, 75-79.

Szakál Ferenc Vita
Gondolatok az alkalmazkodó mezőgazdasági rendszer jövőjéről és az agrárszakemberek szerepéről XXXV. évfolyam, 5. szám, 48-49.

Szász Kálmán Vita
Az 1990. évi aszály előtörténete XXXV. évfolyam, 1. szám, 52-53.

Szíjjártó András A humán erőforrás minősége a Közös Piac országaiban XXXV. évfolyam, 7-8. szám, 73-78.

Szőke Gyula Ellentétes nyugati és keleti érdekek az európai mezőgazdaságban XXXV. évfolyam, 1. szám, 24-30.

Szőke Molnár Lajos A víz, mint természeti erőforrás feltárása és racionális használata a növénytermelés területén XXXV. évfolyam, 7-8. szám, 112-120.

Takács János Az állóeszközök beszerzési költségeinek összehasonlítása XXXV. évfolyam, 4. szám, 23-25.

Tóth Tibor A bizonytalanság kezelése a mezőgazdasági vállalati tervekben XXXV. évfolyam, 1. szám, 37-41.

Újhelyi Tamás Spanyolország Európai Közösséghez való csatlakozásának agrárkérdései XXXV. évfolyam, 7-8. szám, 86-100.

Varga Gyula Tudományos életünk
Az alkalmazkodó mezőgazdaság XXXV. évfolyam, 1. szám, 64-70.

Várhelyi István Tudományos életünk
Az MTA-VEAB Mező- és Erdőgazdasági Vállalati Munkabizottsága tevékenységéről XXXV. évfolyam, 12. szám, 66-67.

Veress László- Végh János Egy juhtenyésztési program és eddigi eredményei XXXV. évfolyam, 7-8. szám, 121-125.

Vermes Pál A mezőgazdasági gépek vevőszolgálatának értékelése XXXV. évfolyam, 9. szám, 51-59.

Visóczki Lajos Tudományos életünk
Az eredetvédelem szerepe a szőlő- és borgazdaságban XXXV. évfolyam, 3. szám, 65-66.

Visóczki Lajos Tudományos életünk
Vélemény Daoud Durgham „A szőlőágazat gazdasági kérdései” című kandidátusi értekezéséről XXXV. évfolyam, 12. szám, 64-65.

Vissyné Takács Mara A mezőgazdasági gépgyártás és szolgáltatás helyzete az EK országaiban és Magyarországon XXXV. évfolyam, 12. szám, 7-15.

Zacher László A vállalati kultúra és a vezetési gyakorlat a fejlett ipari országokban XXXV. évfolyam, 5. szám, 34-41.