Archívum » 1989 » 1989. éves tartalom

 

TARTALOM

A reform irányzatai az agrárgazdaságban (I.) XXXIII. évfolyam, 11. szám, 1-17.

A reform irányzatai az agrárgazdaságban (II.) XXXIII. évfolyam, 12. szám, 1-12.

Pillantás a világba
A 24 ezer vágósertés kibocsátó kistermelői integráció XXXIII. évfolyam, 1. szám, 76-77.

Szakirodalom
Új agrárpolitika XXXIII. évfolyam, 8. szám, 79.

Szakirodalom
Fekete József: Vezetés és szövetkezés XXXIII. évfolyam, 8. szám, 79.

Tallózás
Ki üljön az elnökségben? XXXIII. évfolyam, 2. szám, 76.

Tallózás
Az egyik üzemi lapban olvastuk XXXIII. évfolyam, 4. szám, 78-79.

Tallózás
A fogyasztás alakulása tegnap és ma a Német Szövetségi Köztársaságban XXXIII. évfolyam, 5. szám, 77-78.

Tallózás
Mennyit ér egy pár csizma? XXXIII. évfolyam, 11. szám, 79.

Adel Hamman- Csete László Tudományos életünk
A szaktanácsadás szerepe a mezőgazdaság megújulásában XXXIII. évfolyam, 11. szám, 75-76.

Almásy Sándor Szakirodalom

Buzdalov I. N.: Gazdasági mechnaizmus a KGST-orszgáok agráripari szférájában XXXIII. évfolyam, 1. szám, 77-79.

Alvincz József Pillantás a világba
A mezőgazdasági földhasznosítás és földforgalmazás szabályozása az NSZK-ban XXXIII. évfolyam, 6. szám, 75-76.

Alžbeta Gromová Tudományos életünk
A számítástechnika felhasználása a mezőgazdasági üzemek irányításában XXXIII. évfolyam, 8. szám, 75-76.

Andor Ákos Vita
A magyarországi szójatermelésről XXXIII. évfolyam, 3. szám, 52-53.

Ángyán József Az alkalmazkodás stratégiája a szántóföldi növénytermelésben XXXIII. évfolyam, 10. szám, 9-15.

Árva László Pillantás a világba
Az indokínai szocialista országok mezőgazdasági eredményei XXXIII. évfolyam, 3. szám, 76-79.

Babinszky Mihály Vita
Az agrárpolitika gyakorlata és feladatai XXXIII. évfolyam, 11. szám, 51-59.

Babinszky Mihály- Széles Gyula A gyepre alapozott tejtermelési rendszer előnyei XXXIII. évfolyam, 10. szám, 1-8.

Balogh Ádám Csak a méltányos áremelés segít! XXXIII. évfolyam, 12. szám, 13-32.

Balogh Ádám Vita
A szarvasmarha- és juhtenyésztés hanyatlásának okai XXXIII. évfolyam, 10. szám, 50-54.

Balogh András Pillantás a világba
Az agráripari komplexum és a KGST radikális reformja XXXIII. évfolyam, 4. szám, 70-72.

Balogh András Szakirodalom
Agrárviszonyok a szocializmusban XXXIII. évfolyam, 2. szám, 78-79.

Balogh András Szemle
A szovjet élelmezési probléma a XIX. Pártkonferencia tükrében XXXIII. évfolyam, 1. szám, 59-66.

Baranyi József Szemle
Jugoszlávia szőlő- és bortermelése XXXIII. évfolyam, 1. szám, 67-70.

Barcza Gabriella Tudományos életünk
A szakszövetkezeti gyakorlat hasznosítása a mezőgazdasági vállalatok fejlődésében XXXIII. évfolyam, 12. szám, 65-67.

Barcza Gabriella- Szijjártó András- Tóth Erzsébet Szociálpolitikai konfliktusok, ezek okai és feloldási lehetőségei a mezőgazdaságban XXXIII. évfolyam, 6. szám, 10-25.

Bartos Attila A búza és a kukorica jövedelemelemzése faktoranalízissel XXXIII. évfolyam, 2. szám, 36-40.

Bauer Ferenc Tudományos életünk
Homoki tartamkísérlet talajerőgazdálkodási tanulságai XXXIII. évfolyam, 7. szám, 61-65.

Bélteky Béla A hazai citromsavgyártás lehetőségei XXXIII. évfolyam, 10. szám, 44-49.

Birkás Márta- Tajthy József A gazdálkodás gyakorlatából
A talajművelés elemzése a jászapáti Velemi Endre Termelőszövetkezetben XXXIII. évfolyam, 2. szám, 61-69.

Borszéki Éva A hazai szójatermelés és –felhasználás közgazdasági összefüggései XXXIII. évfolyam, 1. szám, 1-9.

Borszéki Éva Vita
Megjegyzés a szójatermelés versenyképességének becsléséhez XXXIII. évfolyam, 8. szám, 60.

Borszéki Éva- Vaik István A napraforgó olajhozamának és olajtartalmának növelési lehetőségei és ökonómiai feltételei XXXIII. évfolyam, 8. szám, 12-19.

Botos Ernő Péter Tudományos életünk
A szőlő- és bortermelés ökonómiai kutatása az Alföldön XXXIII. évfolyam, 7. szám, 66-69.

Botos Katalin Agrárpolitikánk pénzügyi kérdései XXXIII. évfolyam, 4. szám, 11-22.

Buncsák Jenő A gazdálkodás gyakorlatából
Észrevételek a gazdasági átalakulás jegyében XXXIII. évfolyam, 8. szám, 68-72.

Burgerné Gimes Anna A mezőgzadasági kistermelők háztartása XXXIII. évfolyam, 10. szám, 23-33.

Czégai Miklós A gazdálkodás gyakorlatából
Vertikumok a kecskeméti Magyar-Szovjet Barátság Termelőszövetkezetben XXXIII. évfolyam, 7. szám, 37-40.

Csath András A gazdálkodás gyakorlatából
A gépi munka költsége a termelőszövetkezetekben XXXIII. évfolyam, 4. szám, 53-57.

Csath András Vita
Hozzászólás a hazai szójatermelés és felhasználás közgazdasági összefüggései c. íráshoz XXXIII. évfolyam, 8. szám, 61-64.

Csath András Vita
Szarvasmarha-farm a közös gazdaságon belül XXXIII. évfolyam, 10. szám, 61-66.

Csath László A gazdálkodás gyakorlatából
A költségtérítéses gépüzemeltetés XXXIII. évfolyam, 9. szám, 51-53.

Csath András Vita
Hozzászólás. Az állattenyésztés ellentmondásos fejlődését elemző cikkekhez XXXIII. évfolyam, 2. szám, 51-55.

Csendes Béla A tulajdonviszonyok változásainak fő irányai a megújuló agrár- és szövetkezeti szektorokban XXXIII. évfolyam, 2. szám, 1-9.

Csepelyi János- Kettinger Gyula Pillantás a világba
Az NSZK mezőgzadaság: kétféle nézőpontból XXXIII. évfolyam, 3. szám, 70-71.

Csete László A csehszlovákiai mezőgazdasági szövetkezetek négy évtizede XXXIII. évfolyam, 9. szám, 1-10.

Csete László Tallózás
Szociális háló az NSZK-ban XXXIII. évfolyam, 8. szám, 76-77.

Csete László Tallózás
Tallózás a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter nyilatkozataiban XXXIII. évfolyam, 9. szám, 78-79.

Csete László Tudományos életünk
A XXXI. Georgikon Napok XXXIII. évfolyam, 11. szám, 71.

Csete László A mezőgazdaság vállalati struktúrájának fejlődése XXXIII. évfolyam, 3. szám, 1-14.

Csete László Az állami tulajdon fejlesztése az agrárágazatokban XXXIII. évfolyam, 5. szám, 12-28.

Csomor József Tudományos életünk
Alapítvány a szövetkezető közgazdászok számára XXXIII. évfolyam, 4. szám, 64.

Csuhai Sándor A hidromeliorációs beruházások optimális kiépítési szintjének meghatározása XXXIII. évfolyam, 1. szám, 18-25.

Demetes János Vita
Hozzászólás. A hazai szójatermelés és –felhasználás közgazdasági összefüggései c. íráshoz XXXIII. évfolyam, 2. szám,
41-43.

Dinnyés János Tudományos életünk
A vezetői munka eredményességének mérési lehetőségei XXXIII. évfolyam, 12. szám, 70-72.

Dorgai László Szemle
Tények, gondolatok a magyarországi földhasznosításról XXXIII. évfolyam, 9. szám, 60-68.

Dorgai László- Varga Gyula Az elmaradott térségek fejlesztésének feltételei és tennivalói XXXIII. évfolyam, 6. szám, 48-56.

Dömsödi János Az ásványi talajjavító-anyagok, kőportrágyák haszna és lehetőségei XXXIII. évfolyam, 1. szám, 10-17.

Durgham Daoud Pillantás a világba
Szíria mezőgazdasága a nyolcvanas évek első felében XXXIII. évfolyam, 4. szám, 65-68.

Fehér Alajos Az agrárpolitika szerepe a kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági területeken XXXIII. évfolyam, 11. szám, 18-29.

Fehér Alajos Vita
Érték- vagy profittermelő képesség? XXXIII. évfolyam, 12. szám, 58-62.

Flórisné Sipos Ida- Guth László Érdekeltség a mezőgazdasági kistermelésben XXXIII. évfolyam, 3. szám, 15-20.

Gajdócsi István A tanyai lakosság életkörülményei és a megyei termelésben betöltött szerepe XXXIII. évfolyam, 7. szám, 1-6.

Gálvölgyi Mária Pillantás a világba
Az Élelmezési Világnapról XXXIII. évfolyam, 2. szám, 72-73.

Gergely Sándor Vita
A társasági törvény és a termelőszövetkezetek reagálása XXXIII. évfolyam, 3. szám, 46-52.

Guba Mária- Ráki Zoltán A termelési szerkezet és a takarmánybázis változása a tömegtakarmányt fogyasztó állatfajoknál XXXIII. évfolyam, 12. szám, 39-48.

Guth László Szemle
Selejtezés, pótlás – hatékonyság a magyar mezőgazdaságban XXXIII. évfolyam, 1. szám, 57-59.

Gyenis János A szövetkezeti vagyon oszthatóságának és oszthatatlanságának dilemmái XXXIII. évfolyam, 5. szám, 1-11.

Halász Péter A mezőgazdasági kistermelés szerepe az elmaradott térségek fejlesztésében XXXIII. évfolyam, 10. szám, 34-43.

Harmati István Szántóföldi növénytermelési kutatások homokon XXXIII. évfolyam, 7. szám, 17-25.

Harnos Zsolt Az alkalmazkodó mezőgazdaság egy rendszerelemzési megfogalmazása XXXIII. évfolyam, 2. szám, 10-26.

Hegedűs Lajos A gazdálkodás gyakorlatából
A sertésintegráció tapasztalatai a hartai Erdei Ferenc Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben XXXIII. évfolyam, 7. szám, 32-36.

Herich György A világpiaci árakhoz történő alkalmazkodás az élelmiszer-gazdaságban XXXIII. évfolyam, 5. szám, 43-52.

Horváth Gyula Pillantás a világba
Bepillantottunk az NSZK mezőgazdaságának ipari hátterébe XXXIII. évfolyam, 4. szám, 73-77.

Horváth Imre A térségi melioráció a kedvezőtlen adottságú régiókban XXXIII. évfolyam, 6. szám, 57-62.

Horváth Zsuzsanna Környezetvédelem a földtörvényben XXXIII. évfolyam, 2. szám, 27-35.

Hraskó István A gazdálkodás gyakorlatából
Bemutatkozik a Kecskeméti Konzervgyár XXXIII. évfolyam, 7. szám, 44-48.

Husti István Szemle
A mezőgazdasági gépek hazai vevőszolgálatáról XXXIII. évfolyam, 3. szám, 59-64.

Ivicz Vilmos Szemle
A termelőszövetkezeti érdekképviselet múltja, jelene és jövője a Kiskunságban XXXIII. évfolyam, 9. szám, 54-60.

Kalmár Sándor A takarmányok korrigált tápértéke és pénzbeli kifejezése XXXIII. évfolyam, 12. szám, 33-38.

Kárpáti László Tudományos életünk
A döntés-előkészítés számítástehcnikai támogatása – célok és eredmények XXXIII. évfolyam, 3. szám, 67-69.

Kaszap László Szemle
Az információ és az információ hiányának ára XXXIII. évfolyam, 1. szám, 54-56.

Kemény Endréné Szemle
Az állóeszközök hasznosítása a Bács-Kiskun megyei nagyüzemekben XXXIII. évfolyam, 10. szám, 67-73.

Kerekes Béla Vita
Földosztás helyett XXXIII. évfolyam, 8. szám, 65-67.

Kerekes Béla Tudományos életünk
Agrárirodalmunk múltjából. Balásházy János (1797-1857): A háztartás és mezei gazdaság tudománya XXXIII. évfolyam, 1. szám,
71-74.

Kerekes Béla Tudományos életünk
Az agrárirodalom múltjából. Tormay Béla (1839-1906) XXXIII. évfolyam, 5. szám, 71-73.

Kerekes Béla Tudományos életünk
Az agrárirodalom múltjából. Bernát István: Agrárpolitika XXXIII. évfolyam, 12. szám, 72-76.

Kóczi András A takarmánygazdálkodás és az állattenyésztés színvonalának ökonómiai összefüggései XXXIII. évfolyam, 8. szám, 32-39.

Konkolyné Gyuró Éva A területhasznosítás optimalizálása a Zempléni-hegység térségében XXXIII. évfolyam, 11. szám, 39-50.

Kovácsné Varga Ilona A gazdálkodás gyakorlatából
Jövedelemérdekeltség egy Pest megyei termelőszövetkezetben XXXIII. évfolyam, 2. szám, 56-61.

Köhler Mihály Szemle
A környezetkímélő ásványi anyagokkal dúsított komposzt alkalmazása XXXIII. évfolyam, 4. szám, 61-63.

Körmendi Lajos Vita
Miért nem javul a hatékonyság? XXXIII. évfolyam, 1. szám, 49-51.

Kulin Sándor Földvásárlás vagy bérlet a nagyüzemben? XXXIII. évfolyam, 8. szám, 51-55.

Kulin Sándor d Kisbérletek a nagyüzemekben XXXIII. évfolyam, 5. szám, 53-56.

Kulin Sándor Vita
Gondolatok a holstein-fríz és a magyartarka tartásának gazdaságosságáról XXXIII. évfolyam, 10. szám, 55-61.

Labancz Antalné- Melegdi Sándor Szemle
A melioráció eredményei és elképzelései XXXIII. évfolyam, 7. szám, 58-60.

Lakatos Lajos A gazdálkodás gyakorlatából
A Kalocsakörnyéki Agráripari Egyesülés integrációs tapasztalatai XXXIII. évfolyam, 7. szám, 41-44.

Lányfalvi Sándor Vita
Egy fogalom nyomában – az „infláció” kifejezés keletkezése XXXIII. évfolyam, 3. szám, 54-55.

László Lajosné Vita
Az árváltozásokvárható hatása a baromfiágazat költségeire XXXIII. évfolyam, 2. szám, 44-47.

Lévai Imre A gazdálkodás gyakorlatából
A házi üzemanyag-normázás tapasztalatai Szabolcs-Szatmárban XXXIII. évfolyam, 6. szám, 73-74.

Lőkös László A világ mezőgazdaságában jelentkező fejlődési tendenciák törvényszerűségei I. XXXIII. évfolyam, 3. szám, 21-31.

Lőkös László A világ mezőgazdaságában jelentkező fejlődési tendenciák törvényszerűségei II. XXXIII. évfolyam, 4. szám, 33-46.

Lőrinczné Bakró Nagy Lívia Szemle
A baromfitenyésztés Bács-Kiskunban XXXIII. évfolyam, 7. szám, 55-57.

Magda Sándor- Helgertné Szabó Ilona- Tóth Zoltán A munkakörülmények és a foglalkoztatás tényezőinek változása a mezőgzadaságban XXXIII. évfolyam, 10. szám, 16-22.

Magda Sándor- Miller György Az időtényező és a munkafolyamatok optimalizálása XXXIII. évfolyam, 3. szám, 39-45.

Matos Lőrinc A mezőgazdasági termelési rendszerekről, különös tekitnettle a BKR FKV-ra XXXIII. évfolyam, 8. szám, 40-50.

Mester László A gazdálkodás gyakorlatából
Tapasztalatok a mezőgazdasági erőgépek helyi üzemanyagnormáinak kidolgozásáról XXXIII. évfolyam, 1. szám, 51-54.

Mester László Szemle
Ügyviteli számítógépes rendszerek bevezetésének lehetőségei XXXIII. évfolyam, 8. szám, 72-74.

Mészáros János Szemle
A kistermelés szerepe a megye mezőgazdasági termelésében XXXIII. évfolyam, 7. szám, 48-51.

Mihalovics Miklós- Bálint János- Horváth Csilla A szójatermelés versenyképességének becslése XXXIII. évfolyam, 8. szám, 56-59.

Mihály Zoltán A vállalati belső érdekeltség egy lehetséges modellje a mezőgazdasági vállalatokban XXXIII. évfolyam, 6. szám, 26-34.

Molnár Béla Tudományos életünk
Megalakult az agrárkutató intézmények Igazgatói Kollégiuma XXXIII. évfolyam, 10. szám, 77-78.

Molnár Ferenc- Varga Gábor A gazdálkodás gyakorlatából
Tények és teendők somogy megye termelőszövetkezeteinek állattenyésztésében XXXIII. évfolyam, 11. szám, 67-70.

Nagy Kálmán A mezőgazdasági szállítás helyzete és fejlesztési igényei az ezredfordulóig XXXIII. évfolyam, 11. szám, 30-38.

Nagy Mihály A gazdálkodás gyakorlatából
A vetésváltás, a termelés biztonságának költségmentes tényezője XXXIII. évfolyam, 4. szám, 47-52.

Nagy Mihály- Fekete Attila Szemle
A növénytáplálás hazai alakulása XXXIII. évfolyam, 9. szám, 68-73.

Obzsut József Pillantás a világba
A kávévertikum kialakulása Etiópiában XXXIII. évfolyam, 3. szám, 72-75.

Orbánné Nagy Mária A finnországi élelmiszeripar és a piac néhány jellemző vonása XXXIII. évfolyam, 3. szám, 32-38.

Oszoli Ágnes Az állami élelmiszeripar tulajdonviszonyainak átalakítási lehetőségei XXXIII. évfolyam, 9. szám, 33-45.

Pálovics Béláné Ár és piac a mezőgazdaságban XXXIII. évfolyam, 4. szám, 23-32.

Pálovics Béláné Pillantás a világba
Nemzetközi szeminárium az afrikai országok agrárpolitikájáról XXXIII. évfolyam, 12. szám, 77-78.

Papócsi László Az agrárkutatások szerepe az élelmiszer-termelés fejlesztési stratégiájában (I.) XXXIII. évfolyam, 8. szám, 1-11.

Papócsi László Az agrárkutatások szerepe az élelmiszer-termelés fejlesztési stratégiájában (II.) XXXIII. évfolyam, 9. szám, 11-20.

Papp Géza A szakszövetkezetek helyzete és fejlődésének lehetőségei XXXIII. évfolyam, 7. szám, 26-31.

Papp Géza Bács-Kiskun megye kertészeti ágazatainak helyzetéről, a fejlesztés soron levő feladatairól XXXIII. évfolyam, 7. szám, 7-16.

Perl Harald Grue Pillantás a világba
A norvég mezőgazdaság és a mezőgazdasági politika XXXIII. évfolyam, 9. szám, 74-77.

Pósvai Lajos Tallózás
Országos Gazdaszövetség alakult XXXIII. évfolyam, 12. szám, 79.

Réder Gyula Értékesítési piaci gondok a borgazdaságban XXXIII. évfolyam, 8. szám, 20-31.

Sántha Attila Vita
Agrártermelésünk vitatott kérdéseiről XXXIII. évfolyam, 11. szám, 60-66.

Sebestyén Katalin- Szendrő László Pillantás a világba
A háztáji gazdaságok szervezete a szovjet mezőgazdaságban XXXIII. évfolyam, 1. szám, 74-75.

Sebestyén Katalin- Szendrő László Pillantás a világba
A gabonatermelő IMM-ek működése a Szovjetunióban XXXIII. évfolyam, 2. szám, 74-75.

Sebestyén Katalin- Szendrő László Pillantás a világba
Termelési rendszerek és új vállalkozási-érdekeltségi formák a szovjet mezőgazdaságban XXXIII. évfolyam, 4. szám, 69-70.

Soltész Gábor Vita
A gazdálkodás megújításának lehetősége Heves megye északi térségében XXXIII. évfolyam, 2. szám, 47-50.

Sutus Imre A gazdálkodás gyakorlatából
Az önelszámoló egységek elszámoló árai XXXIII. évfolyam, 3. szám, 55-58.

Szabó Ferenc Tudományos életünk
Az emberközpontú munkaszervezés és vezetés a mezőgazdaságban XXXIII. évfolyam, 11. szám, 71-74.

Szabó Gábor A környezetgazdálkodás és a szabályozórendszer főbb összefüggései a magyar mezőgazdaságban XXXIII. évfolyam, 6. szám, 38-47.

Szalai Csaba Vita
Gondolatok a vagyonérdekeltségről XXXIII. évfolyam, 9. szám, 46-50.

Szeberényi Gyula Szemle
Bács-Kiskun megye mezőgazdasági szövetkezeteinek gépesítési helyzete XXXIII. évfolyam, 7. szám, 52-54.

Szelényi Endre Modellszámítások a szarvasmarha-ágazat gazdasági szabályozásának hatásvizsgálatára XXXIII. évfolyam, 1. szám, 26-30.

Széles Gyula- Kalmár Sándor Tudományos életünk
A Ciosta/Cigr XXIII. Kongresszusa XXXIII. évfolyam, 3. szám, 65-66.

Szendrő László Az emberi tényező az agrárpolitikában XXXIII. évfolyam, 6. szám, 1-9.

Szilágyi Ákos István Vita
Időzített bombák a kemizálásban XXXIII. évfolyam, 1. szám, 45-48.

Szolnoky Győző Tudományos életünk
Megalakult a Kecskeméti Mezőgazdasági Földtani Gazdasági Társaság XXXIII. évfolyam, 7. szám, 76-78.

Szőke Gyula Pillantás a világba
Az állatállomány koncentrációja az NSZK-ban XXXIII. évfolyam, 5. szám, 74-76.

Szőke Gyula Pillantás a világba
A termelékenység színvonalának fejlődése a Közös Piac és az USA mezőgazdaságában 1979 és 1984 között XXXIII. évfolyam, 6.
szám, 77-79.

Szőke Gyula Pillantás a világba
A Közös Piaci agrárpolitika hatása: egy szakirodalmi áttekintés XXXIII. évfolyam, 11. szám, 77-78.

Szőke Molnár Lajos A hozamkieséseknek a technológiai színvonaltól függően növekvő hatása a növénytermelés nyereségességére XXXIII. évfolyam, 6. szám, 63-66.

Szűcs István Vita
A reálfolyamatok elemzésének új szempontjai az agrárszférában XXXIII. évfolyam, 1. szám, 31-37.

Szűcs Zoltánné- Víg Péterné A kistermelés és a nagyüzem együttműködési formái XXXIII. évfolyam, 9. szám, 21-32.

Takács János Optimalizálás időpreferenciával beruházási döntéseknél XXXIII. évfolyam, 6. szám, 67-72.

Takács János Szemle
Az állóeszközök használati ideje XXXIII. évfolyam, 2. szám, 70-71.

Takács János Szemle
Gazdálkodás a forgóeszközökkel XXXIII. évfolyam, 4. szám, 58-60.

Takács János Szemle
A váltótechnika és a váltóműveletek XXXIII. évfolyam, 5. szám, 61-69.

Takács János Vita
Az értéknélküli föld XXXIII. évfolyam, 1. szám, 38-45.

Tárkányi Marietta Szakirodalom

Sipos Aladár- Halmai Péter: Válaszúton az agrárpolitika XXXIII. évfolyam, 2. szám, 77.

Tárkányi Marietta Szakirodalom

Szász Gábor: Agrometeorológia – általános és speciális XXXIII. évfolyam, 5. szám, 79.

Tóth Erzsébet A szervezeti és az érdekeltségi rendszer fejlesztése a gazdaságilag elmaradott térségek nagyüzemeiben XXXIII. évfolyam, 12. szám, 49-57.

Tóth József A gazdálkodás gyakorlatából
A Tolna megyei mezőgazdasági termelőszövetkezetekben folyó személyzeti munka jellegéről XXXIII. évfolyam, 12. szám, 63-65.

Urbán András Tudományos életünk
Szőlő- és bortermelésünk helyzete, a kutatásfejlesztési tevékenység eredményei és feladatai XXXIII. évfolyam, 7. szám, 70-76.

Varga Gyula Az agrártermelés növekedésének és strukturális átalakulásának változatai XXXIII. évfolyam, 4. szám, 1-10.

Veszeli Tibor Tudományos életünk
Kontingencia-elmélet érvényesülése a mezőgazdasági vállalati vezetési struktúrák kialakulásában XXXIII. évfolyam, 12. szám, 68-70.

Visóczki Lajos A gazdálkodás gyakorlatából
Mi indokolja a Tokaj-Hegyalján a Szőlő- és Bortermelők Egyesületének létrejöttét? XXXIII. évfolyam, 5. szám, 57-60.

Visóczki Lajos Tudományos életünk
Megjegyzések Varga Gyula „Versenyképesség és szerkezetváltozás az élelmiszer-gazdaságban” c. doktori értekezésének ürügyén XXXIII. évfolyam, 10. szám, 74-76.

Zacher László A vállalati sikerről XXXIII. évfolyam, 6. szám, 35-37.

Zacher László Nagy remények – kis eredmények az élelmiszeriparban XXXIII. évfolyam, 5. szám, 29-42.