Archívum » 1990 » 1990. éves tartalom

 

TARTALOM

Pillantás a világba
Mezőgazdaság és környezetvédelem XXXIV. évfolyam, 5. szám, 67-70.

Pillantás a világba
A mezőgazdaság finanszírozásának új rendszere Franciaországban XXXIV. évfolyam, 11. szám, 72-73.

Pillantás a világba
A mezőgazdasági termékek értékesítése Izraelben XXXIV. évfolyam, 11. szám, 76-79.

Szakirodalom
Tóth Mihály XXXIV. évfolyam, 2. szám, 79.

Szakirodalom
Tulajdon és irányítás az amerikai agribusinessben XXXIV. évfolyam, 12. szám, 75-79.

Szemle
A tulajdonviszonyok átalakítása XXXIV. évfolyam, 8. szám, 68-69.

Tudományos életünk
Darányi Ignác emlékezete XXXIV. évfolyam, 1. szám, 72-75.

Alvincz József A teljes értékű táplálkozás XXXIV. évfolyam, 9. szám, 59-62.

Babinszky Mihály Tudományos életünk
Mezőgazdasági termelőszövetkezetek struktúrájának és érdekeltségi rendszerének korszerűsítése XXXIV. évfolyam, 1. szám, 69-72.

Bakody Katalin A földtulajdon változásai Győr-Sopron megyében 1945-től napjainkig XXXIV. évfolyam, 11. szám, 18-25.

Bálint Dénes A vállalaton belüli vállalkozások és az érdekeltség kapcsolata XXXIV. évfolyam, 11. szám, 32-37.

Baranyi József Pillantás a világba
A turizmus és az osztrák bor XXXIV. évfolyam, 5. szám, 73-76.

Barcza Gabriella Pillantás a világba
Farmgazdaságok Finnországban (l.) XXXIV. évfolyam, 2. szám, 72-77.

Barcza Gabriella Pillantás a világba
Farmgazdaságok Finnországban (II.) XXXIV. évfolyam, 3. szám, 73-78.

Bokor Tamás Pillantás a világba
Hatékonysági követelmények a Dán mezőgazdaságban XXXIV. évfolyam, 5. szám, 62-64.

Bors Zoltán Tudományos életünk
Tények az osztrák-magyar határterületi együttműködésről XXXIV. évfolyam, 1. szám, 63-69.

Borsos János A dohányipar privatizálásának változatai XXXIV. évfolyam, 12. szám, 16-20.

Borszéki Éva Vita
A kritika kritikája XXXIV. évfolyam, 4. szám, 67-69.

Brazsil József- Soós Károly A géphasználat jövője XXXIV. évfolyam, 9. szám, 34-38.

Buncsák Jenő A gazdálkodás gyakorlatából
A személyi jövedelmek – és a béradó XXXIV. évfolyam, 3. szám, 46-50.

Buncsák Jenő Vita
Tulajdon, vállalkozás és érdekeltség XXXIV. évfolyam, 1. szám, 50-52.

Burgerné Gimes Anna- Keszthelyiné Rédei Mária- Salamin Pálné A mezőgazdasági kistermelők háztartásainak jövedelmei és kiadásai XXXIV. évfolyam, 6. szám, 1-12.

Buzás Gyula- Kardos Zoltánné- Pupos Tibor A stratégiai tervezés korszerűsítésének lehetőségei a mezőgazdasági vállalatokban XXXIV. évfolyam, 10. szám, 17-21.

Csáki Csaba Tudományos életünk
A magyarországi agrárvertikum és az európai agrárintervenció XXXIV. évfolyam, 9. szám, 62-70.

Csepregi István A gazdálkodás gyakorlatából
Az energiatermelő mezőgazdaság XXXIV. évfolyam, 3. szám, 43-46.

Csepregi István Vita
Az állami gazdaság hatékonysága XXXIV. évfolyam, 2. szám, 56-58.

Cseresné Kovács Zsuzsanna Szakirodalom
Ruth Gasson: A részmunkaidős mezőgazdálkodás ökonómiája XXXIV. évfolyam, 10. szám, 76-79.

Csete László Szakirodalom
Nemzetközi agrárstratégiák (szerk.: Sárkány Pál) XXXIV. évfolyam, 5. szám, 77-78.

Csete László Szakirodalom
Lukács Gergely Sándor: Energiaerdő XXXIV. évfolyam, 5. szám, 78-79.

Csete László Tallózás
Gyakran szereplő szervezetekről röviden XXXIV. évfolyam, 6. szám, 78-79.

Csete László Az önálló családi és részfoglalkozású gazdálkodás helyzete és fejlődése Magyarországon XXXIV. évfolyam, 4. szám, 3-27.

Csete László Pillantás a világba
Amit az Európai Közösségről tudni kell XXXIV. évfolyam, 2. szám, 69-72.

Csete László Pillantás a világba
Egy piac több helyett! XXXIV. évfolyam, 3. szám, 64-67.

Csete László Pillantás a világba
Portugália mezőgazdaságáról XXXIV. évfolyam, 3. szám, 71-73.

Csete László Szemle
Mezőgazdasági beszerző és értékesítő szövetkezetek Magyarországon 1945 előtt XXXIV. évfolyam, 3. szám, 51-58.

Csete László Szemle
Az egyéni parasztgazdaságok vizsgálata az 50-es években XXXIV. évfolyam, 11. szám, 69-71.

Csete László Tallózás
Alternatíva és konszenzus XXXIV. évfolyam, 3. szám, 79.

Csete László Vita
Menedzser és menedzselés XXXIV. évfolyam, 6. szám, 64-66.

Csete László- Barcza Gabriella A mezőgazdaság vállalati struktúrájának változási irányai XXXIV. évfolyam, 7. szám, 45-51.

D. W. A. Van Verscheuer Pillantás a világba
A mezőgazdasági és kertgazdasági beruházások alakulása Hollandiában XXXIV. évfolyam, 1. szám, 76-77.

Dákai József Vita
Miért fontos a tulajdonreform? XXXIV. évfolyam, 10. szám, 57.

Dancsházy László Szemle
A magángazdálkodás múltjáról és jövőjéről XXXIV. évfolyam, 5. szám, 50-54.

Deme Gyula Szemle
Gondolatok az információs infrastruktúráról XXXIV. évfolyam, 8. szám, 62-67.

Deme Pál A paradicsom betakarításának munkaszervezési tapasztalatai XXXIV. évfolyam, 12. szám, 41-43.

Dobos Károly A privatizálás, az átmeneti modellek és a bürokrácia csökkentése a nagyüzemekben XXXIV. évfolyam, 9. szám, 11-15.

Dobos Károly Mennyibe került és kerül a mezőgazdaág szocializálása? XXXIV. évfolyam, 7. szám, 7-16.

Dobos Károly Tulajdonosi érdekeltség XXXIV. évfolyam, 8. szám, 28-30.

Domokos Zoltán A falusi identitás és közösségi értékrend változása XXXIV. évfolyam, 4. szám, 34-40.

Dorgai László Az elmaradott térségek agrártermelésének társadalmi-gazdasági viszonyai XXXIV. évfolyam, 6. szám, 42-55.

Éliás András Tárgyszerűen az agrártermékek külpiaci kilátásairól XXXIV. évfolyam, 6. szám, 19-26.

Éliás András- Kartali János A mezőgazdasági tulajdonreform és a kereskedelem XXXIV. évfolyam, 9. szám, 23-33.

Éliás András- Kartali János Az Európai Közösség egységes piacának megvalósulásától várható kihívások XXXIV. évfolyam, 3. szám, 32-39.

Fehér Alajos A vállalaton belüli vállalkozások és a privatizáció a mezőgazdaságban XXXIV. évfolyam, 10. szám, 1-6.

Fekete György Nagy Imre agrárpolitikai tanulmányai XXXIV. évfolyam, 2. szám, 1-5.

Fekete György Vita
A felsőfokú mezőgazdasági szakoktatás európai igényű fejlesztése XXXIV. évfolyam, 9. szám, 48-51.

Feyné Vincze Mária A jövedelem változása és az agrárolló nyílása közötti kapcsolat mennyiségi jellemzése XXXIV. évfolyam, 12. szám, 59-63.

File Sándor A gazdálkodás gyakorlatából
Vagyonnevesítési módszerek összehasonlító vizsgálata a gáborjáni „Új Élet” Szövetkezetben XXXIV. évfolyam, 9. szám, 51-55.

Flórisné Sipos Id A mezőgazdasági kistermelés hatása a falusi háztartásokra XXXIV. évfolyam, 12. szám, 21-25.

Gazdag László Szemle
Energiaszolgáltató mezőgazdaság? XXXIV. évfolyam, 12. szám, 64-65.

Gelencsér András A gazdálkodás gyakorlatából
Foglalkoztatás a Tolna megyei termelőszövetkezetekben XXXIV. évfolyam, 1. szám, 57-60.

Gergely István A tulajdon, a szabadság és az agrárjövő XXXIV. évfolyam, 7. szám, 52-56.

Gergely Sándor Az energiaerdő és a marginális területek hasznosítása XXXIV. évfolyam, 2. szám, 6-16.

Gergely Sándor Egy új erdősítési program feltételei Magyarországon XXXIV. évfolyam, 5. szám, 1-12.

Göndöcs Károly Szemle
A szellemi beruházások és a társadalmi kihívások közötti összefüggések XXXIV. évfolyam, 9. szám, 55-58.

Guba Mária- Ráki Zoltán Energiafelhasználás és hatékonyság XXXIV. évfolyam, 11. szám, 1-11.

Guba Mária- Ráki Zoltán Gondolatok a gyeptermékek versenyképességének megítéléséhez XXXIV. évfolyam, 2. szám, 33-44.

Hada Róbert Szemle
Agrármúltunk emlékei Csalapusztán XXXIV. évfolyam, 3. szám, 59-62.

Hajdú Miklós Az iskolai végzettség területi és termelésszerkezeti összefüggései a termelőszövetkezetekben XXXIV. évfolyam, 3. szám, 23-27.

Hajós László- Magyari János Kis- és nagyüzemek munkáinak szervezése a munkafolyamatok ütemezésével XXXIV. évfolyam, 9. szám, 39-42.

Halász Károly Vita
Miért drága és kinek hasznos a sertéshús? XXXIV. évfolyam, 5. szám, 35-38.

Halász Péter A közbirtokossági intézmény és néhány tanulsága XXXIV. évfolyam, 7. szám, 1-6.

Hanyecz Lajos A vállalati tervezés helyzete, fejlesztésének főbb irányai XXXIV. évfolyam, 4. szám, 48-53.

Hegedűs Gyula Tudományos életünk
A döntési és érdekképviseleti rendszer szerepe a műszaki haladásban és a strukturális alkalmazkodásban az NSZK-ban XXXIV. évfolyam, 9. szám, 74-79.

Heissenhuber Alois- Popp József Pártok agrárpolitikája az NSZK-ban (I.) XXXIV. évfolyam, 6. szám, 56-62.

Heissenhuber Alois- Popp József Pártok agrárpolitikája az NSZK-ban (II.) XXXIV. évfolyam, 7. szám, 57-65.

Herbst Árpá Az állam és a szövetkezetek viszonya a jogállamiság keretei között XXXIV. évfolyam, 9. szám, 16-22.

Herczeg Béla A baromfiágazat közgazdasági helyzete XXXIV. évfolyam, 12. szám, 37-40.

Hermán István Likviditási gondok a mezőgazdasági vállalatokban XXXIV. évfolyam, 5. szám, 21-25.

Horváth Lajos- Radó András Élelmiszer-ipari vállalatnál végzett szervezetfejlesztés tapasztalatai XXXIV. évfolyam, 11. szám, 26-31.

Husti István Nomogram a gépbeszerzési változatok költségigényének versenyeztetéséhez XXXIV. évfolyam, 6. szám, 35-41.

Husti István Tudományos életünk
A mezőgazdasági termelési struktúra változásának hatása a gépesítésre XXXIV. évfolyam, 5. szám, 55-57.

Ivanics András Az emberi törekvésekről XXXIV. évfolyam, 6. szám, 27-34.

Ivanics András Vita
Változik-e a rangsor a munkakörülményekben? XXXIV. évfolyam, 3. szám, 40-42.

Ivanics András Vita
Az újabban kialakuló körülmények felismerése a döntő XXXIV. évfolyam, 8. szám, 56-57.

Juhász Lajos A nyereséget eredményező tejhozamszint meghatározása XXXIV. évfolyam, 10. szám, 28-32.

Kajári Karolina Szakirodalom
Somogyi Sándor: Mezőgazdasági vállalatok szervezése XXXIV. évfolyam, 1. szám, 78-79.

Kalmár Sándor A vállalati adottságok szerepe a tejtermelés költségeiben XXXIV. évfolyam, 8. szám, 21-27.

Kalmár Sándor Tejtermelő, aki farmer akar lenni XXXIV. évfolyam, 7. szám, 29-35.

Kanizsay Endre Az egyéni gazdálkodás megvalósításának lehetőségei Magyarországon XXXIV. évfolyam, 7. szám, 24-28.

Kárpáti László- Nábrádi András Vita
Ki vagy mi a menedzser? XXXIV. évfolyam, 6. szám, 63.

Kenéz Győzőné Falu – város, különbségek - következmények XXXIV. évfolyam, 3. szám, 1-8.

Kerekes Béla Tudományos életünk
Kerék Mihály: A magyar földkérdés XXXIV. évfolyam, 5. szám, 58-61.

Kerekes Béla Tudományos életünk
Az agrársajtó múltjából: Nemzeti Gazda – 1814 XXXIV. évfolyam, 6. szám, 73-78.

Kerekes Béla Szemle
Az agrársajtó múltjából: Magyar Gazda XXXIV. évfolyam, 10. szám, 70-75.

Kerekes Béla Tudományos életünk
160 éve jelent meg Széchenyi István fő műve, a Hitel XXXIV. évfolyam, 4. szám, 69-73.

Keresztényi Nándor A gazdálkodás gyakorlatából
Károlyi-birtokon termelőszövetkezet, majd – részvénytársaság?! XXXIV. évfolyam, 11. szám, 56-59.

Klaus Liebscher A mezőgazdaság finanszírozása Ausztriában XXXIV. évfolyam, 5. szám, 65-66.

Klaus Weiser A Német Szövetségei Köztársaság vidéki körzeteinek fejlesztése XXXIV. évfolyam, 4. szám, 78-79.

Klenczner András Tudományos életünk
Tudományos egyesület az agrárfejlődésért XXXIV. évfolyam, 8. szám, 70-75.

Kovács Dezső A Baranya megyei termelőszövetkezeti elnökök három generációja XXXIV. évfolyam, 2. szám, 17-26.

Kovácsné Varga Ilona A gazdálkodás gyakorlatából
Magángazda nagy tervekkel XXXIV. évfolyam, 8. szám, 58-61.

Kovácsné Varga Ilona- Sury Tamás A példaértékű önálló gazdálkodás szépségei és nehézségei XXXIV. évfolyam, 3. szám, 9-15.

Kozák János Harmónia és diszharmónia a lúdgazdaságban XXXIV. évfolyam, 10. szám, 37-43.

Kozári József Racionalizálási technikák alkalmazásának lehetősége a mezőgazdaságban XXXIV. évfolyam, 11. szám, 42-45.

Kulin Sándor Földközösségek – a szerkezetváltás szolgálatában XXXIV. évfolyam, 4. szám, 28-30.

Kulin Sándor Szemle
Dunántúli parasztgazdaságok a számtartás-statisztika tükrében (1929-1943) XXXIV. évfolyam, 5. szám, 41-49.

Kulin Sándor Szemle
Az üzemi ív és számtartás-statisztika az üzemi tanácsadás szolgálatában XXXIV. évfolyam, 11. szám, 65-68.

Kulin Sándor Üzemi tanácsadás időszerűsége a mezőgazdaságban XXXIV. évfolyam, 8. szám, 48-55.

Laczó Ferenc A szakcsoportok és jövőjük XXXIV. évfolyam, 2. szám, 45-55.

Lánc István Az alkalmazkodó mezőgazdaság ökológiai feltételei XXXIV. évfolyam, 12. szám, 1-8.

Lányfalvi Sándor Az agrárollóról XXXIV. évfolyam, 5. szám, 26-34.

Lovas Imre Hol szorít a farmer? XXXIV. évfolyam, 7. szám, 36-44.

Magda Sándor- Helgertné Szabó Ilona A vállalkozás korlátai a mezőgazdaságban XXXIV. évfolyam, 7. szám, 17-23.

Magda Sándor- Helgertné Szabó Ilona- Tóth Zoltán Vita
Válasz Ivanics András megjegyzéseire XXXIV. évfolyam, 4. szám, 65-67.

Magura Ildikó Kockázat és vezetés XXXIV. évfolyam, 2. szám, 27-32.

Marillai Vilmos Tudományos életünk
Agrárszakemberek állásfoglalása az agrárpolitika aktuális kérdéseiről XXXIV. évfolyam, 8. szám, 76-78.

Markovszky György A gazdálkodás gyakorlatából
Mezőgazdasági termelőszövetkezetekből, egyéni és társas vállalkozások rendszere XXXIV. évfolyam, 10. szám, 58-61.

Maton A. Belga családi üzem a sertéságazatban XXXIV. évfolyam, 8. szám, 10-20.

Memhölczerné Kapitány Gabriella- Szajkó Pál A birtokméret és a termelési szerkezet gazdasági összefüggései 1935-ben XXXIV. évfolyam, 6. szám, 13-18.

Memhölczerné Kapitány Gabriella Szemle
Kisgazda számtartás a 30-as években Magyarországon XXXIV. évfolyam, 11. szám, 60-64.

Mészáros Sándor dr. Vita
Hozzászólás A növénytermelés szerkezetének optimalizálásához Selley Ferenc cikke kapcsán XXXIV. évfolyam, 10. szám, 55-56.

Mihalovics Miklós- Bálint János- Horváth Csilla Válasz Borszéki Évának XXXIV. évfolyam, 3. szám, 42-43.

Nábrádi András Az élelmiszeripari eredetű melléktermékek ökonómiai megítélésének főbb szempontjai a takarmányozásban XXXIV. évfolyam, 12. szám, 52-58.

Nagy Frigyes.- Németi Pál- Kettinger Gyula Szemle
A tejgazdaság alakulása Moson vármegyében a XX. század elején XXXIV. évfolyam, 6. szám, 67-72.

Nagy Frigyes- Németi Pál- Kettinger Gyula Szemle
Mosonvármegye gabonatermelésének utóbbi 100 évéről XXXIV. évfolyam, 10. szám, 62-69.

Nagy Mihály- Fekete Attila- Patócs Imre Az almostrágyázás üzemgazdasági kérdései XXXIV. évfolyam, 5. szám, 13-20.

Nemes Kornélia Felsőszintű vállalatvezetők körében végzett üzemszociológiai vizsgálat néhány tapasztalata XXXIV. évfolyam, 8. szám, 44-46.

Németi László Hatékonyság és reform a mezőgazdaságban XXXIV. évfolyam, 4. szám, 1-12.

O. W. A. van Verschuer Pillantás a világba
A mezőgazdasági finanszírozás várható változásai Hollandiában XXXIV. évfolyam, 11. szám, 73-75.

Paál Jenő Operációkutatási módszerek alkalmazása az oktatásban, kutatásban és a termelésfejlesztésben XXXIV. évfolyam, 10. szám, 12-16.

Papócsi László Piacgazdálkodás a kertészeti termelésben XXXIV. évfolyam, 1. szám, 1-7.

Párkányi Ildikó Szakirodalom
Dr. László Ferenc: Környezetvédelem, korszerűen XXXIV. évfolyam, 2. szám, 78.

Pupos Tibor A műtrágyázási technológiák ökonómiai elemzésének módszertani kérdései XXXIV. évfolyam, 10. szám, 22-27.

Rendek László- Kocsondi József- Németh József A kisüzemi termelés lehetőségei és korlátai hazánkban XXXIV. évfolyam, 11. szám, 38-41.

Romány Pál Szemle
Magyar falvak a XXI. század előtt XXXIV. évfolyam, 2. szám,61-63.

Romány Pál Tudományos életünk
Az agrártörténet és az agrárvertikum összefüggései XXXIV. évfolyam, 9. szám, 71-73.

Rott Nándor Vállalati átalakulás - vagyonértékelés XXXIV. évfolyam, 3. szám, 16-22.

S. Hegedűs László Szemle
Helyi szuverenitás, a települések önállóságának kiteljesítése XXXIV. évfolyam, 2. szám, 64-65.

Salamon Lajos A jövedelemrealizálás és a termelési szerkezet alakulása a szigetközi termelőszövetkezetekben XXXIV. évfolyam, 11. szám, 46-49.

Sándor Judit A vidék, az idegenforgalom és a világkiállítás XXXIV. évfolyam, 1. szám, 27-32.

Sárközy Péter Vita
Fokozatok és okozatok XXXIV. évfolyam, 5. szám, 38-41.

Scheiber László A gazdálkodás gyakorlatából
Kell-e vállalkozás a magyarországi mezőgazdaságban? XXXIV. évfolyam, 7. szám, 72-76.

Selley Ferenc A növénytermelés hatékonyságának fokozása vállalati szinten XXXIV. évfolyam, 1. szám, 8-26.

Selley Ferenc A szántóföldi növénytermelés optimális szerkezetének meghatározása XXXIV. évfolyam, 10. szám, 44-54.

Stauder Márta A marketingeszközök alkalmazása Ausztriában XXXIV. évfolyam, 12. szám, 26-29.

Stauder Márta Az élelmiszer-kereskedelem Ausztriában XXXIV. évfolyam, 10. szám, 7-11.

Sury Tamás Tudományos életünk
Ausztria és Magyarország határtérségei közötti együttműködés XXXIV. évfolyam, 1. szám, 61-63.

Sutus Imre Készletértékelési változatok – nyereségvonzatok, a realizált eredmény kimutatása XXXIV. évfolyam, 9. szám, 43-47.

Sutus Imre Vita
Vállalati vezetők átlagkeresetének behatárolása XXXIV. évfolyam, 1. szám, 52-56.

Szabadi Attila- Takács Imre- Horváth Sándorné A termék- és cikkszerkezet-elemzésen alapuló tudatos piaci munka fontossága a Zalai Tejipari Vállalatnál XXXIV. évfolyam, 12. szám, 30-33.

Székely Csaba Vita
Menedzsereket a mezőgazdaságba? XXXIV. évfolyam, 7. szám, 66-71.

Székely Géza Szemle
A nyugat-európai videotex-hálózatok szolgáltatásai a kertészeti ágazatok számára XXXIV. évfolyam, 12. szám, 69-70.

Székely József Szakirodalom
Dr. Fehér Alajos- Dr. Gergely Sándor- Dr. Módos Gyula: A mezőgazdasági vállalatokon belüli vállalkozásokról XXXIV. évfolyam, 8. szám, 79.

Szele Ferenc Tudományos életünk
Regionális fejlesztési törekvések a határmenti területeken XXXIV. évfolyam, 2. szám, 66-69.

Széles Gyula Tudományos életünk
A CIGR XI. Nemzetközi Kongresszusa XXXIV. évfolyam, 3. szám, 62-64.

Széles Gyula Tudományos életünk
A Kaposvári Állattenyésztési Tudományos Napok tanulságai XXXIV. évfolyam, 7. szám, 77-79.

Szőke Gyula Pillantás a világba
Törökország közöspiaci belépésének agrárpolitikai problémái XXXIV. évfolyam, 4. szám, 74-77.

Szőke Gyula Pillantás a világba
A Szovjetunió agrárpolitikájának problémái, irányzatai és kilátásai XXXIV. évfolyam, 5. szám, 71-72.

Szűcs István Vita
Az agrárkutatások dilemmái a 90-es évek kezdetén XXXIV. évfolyam, 11. szám, 50-55.

Szűcs István- Papócsi László A magyarországi élelmiszer-gazdaság hosszabb távú műszaki fejlesztésének koncepciója XXXIV. évfolyam, 1. szám, 39-49.

Szűcs István- Szép Katalin- Laczkó István Kísérleti a mezőgazdaság érték- és járadéktermelő képességének számítására XXXIV. évfolyam, 4. szám, 54-64.

Szűcs Zoltánné- Víg Péterné Változó tulajdonviszonyok, üzemformák és integrációs kapcsolatok a szőlőtermelésben XXXIV. évfolyam, 12. szám, 9-15.

Takács Imre A mezőgazdasági kistermelők vásárlási szokásai Hajdú-Bihar megyében XXXIV. évfolyam, 4. szám, 31-33.

Tóth A. Ernő A mezőgazdasági nagyüzem és a kistermelés együttélése, integrációja XXXIV. évfolyam, 9. szám, 1-10.

Tóth László A vállalkozási struktúra, az érdekeltség és a piac a mezőgazdaságban XXXIV. évfolyam, 8. szám, 1-9.

Tóth Sebestyén A jövedelemtermelő-képesség javításának lehetőségei a lejtős területek szántóföldjein XXXIV. évfolyam, 8. szám, 37-43.

Varga Gábor A törzskönyvezett tejelő típusú tehénállomány termeléséről XXXIV. évfolyam, 12. szám, 34-36.

Varga Gyula Pillantás a világba
Tömören a dániai élelmiszer-gazdaságról XXXIV. évfolyam, 3. szám, 68-70.

Végh János- Veress László A Booroola merinó tenyésztek hozamai és jövedelmezősége XXXIV. évfolyam, 3. szám, 28-31.

Visóczki Lajos Pillantás a világba
Egy szőlész-borász ökonómiai tapasztalatai Kaliforniában XXXIV. évfolyam, 12. szám, 71-74.

Visóczki Lajos Vita
Tokajhegyalja sorsáról XXXIV. évfolyam, 2. szám, 59-61.

Vissyné Takács Mara A mezőgazdaság anyagi-műszaki háttere és a technológiai mobilitás XXXIV. évfolyam, 4. szám, 41-47.

Vissyné Takács Mara A mezőgazdasági tulajdon reformjával összefüggő műszaki kérdések XXXIV. évfolyam, 11. szám, 12-17.

Vizdák Károly- Nagy József Ösztönző érdekeltségi formák alkalmazása a gépüzemeltetésben és –üzem-fenntartásban XXXIV. évfolyam, 8. szám, 31-36.

Vörös Árpád Növényvédelmi eljárások vizsgálata az anyag és energiatartalékok feltárása céljából XXXIV. évfolyam, 12. szám, 47-51.

Wachtler István- Radó András Erőgépek hajtóanyag-felhasználása költségtérítéses vállalkozási formában XXXIV. évfolyam, 10. szám, 33-36.

Wachtler István- Turányik Béla A gazdaságosabb szántás érdekében XXXIV. évfolyam, 12. szám, 44-46.

Zsidei Barnabás Szemle
Kicsiből lesz a nagy: a magyarországi méhészkedésről XXXIV. évfolyam, 12. szám, 65-68.