Archívum » 1987 » 1987. éves tartalom

 

TARTALOM

„Növekedés és hatékonyság a mezőgazdaságban” c. rendezvény összefoglalása és ajánlásai XXXI. évfolyam, 2. szám, 17-21.

A magyar agrártermelés főbb mutatóinak nemzetközi összehasonlítása XXXI. évfolyam, 2. szám, 22-28.

Három évtized: 1957 - 1987 XXXI. évfolyam, 1. szám, 1.

Szakirodalom
Költség és haszon a mezőgazdaságban XXXI. évfolyam, 1. szám, 76.

Szakirodalom
A. Weber-S. Reicharth-D. Lange: A szovjet gabonatermelés fejlődése és regionális differenciáltsága XXXI. évfolyam, 1. szám, 76-78.

Szakirodalom
Dinya László: Korszerű döntés-előkészítő módszerek alkalmazása a mezőgazdasági vállalatokban XXXI. évfolyam, 10. szám, 77.

Szakirodalom
Dorgai László- Laczkó István: A hegy- és dombvidéki gazdálkodás ökonómiája XXXI. évfolyam, 11. szám, 78.

Szakirodalom
Hézagpótló új könyv jelent meg XXXI. évfolyam, 12. szám, 78.

Tudományos életünk
Bemutatjuk a Vetőmagtermeltető és Értékesítő Vállalat Kutatóközpontját XXXI. évfolyam, 8. szám, 76-77.

Adel Hammam A helyi irányadó személyiségek szerepe a magyarországi és egyiptomi mezőgazdaságban XXXI. évfolyam, 11. szám, 49-53.

Alvincz József Vita
A nyersanyagminőség szerepe a húsipar jövedelemtermelő képességének alakulásában XXXI. évfolyam, 10. szám, 30-32.

Babinszky Mihály Tudományos életünk
Érdekeltség, hatékonyság és tudat XXXI. évfolyam, 5. szám, 74-75.

Babinszky Mihály- Paál Jenő Szemle
A veszteséges vállalatok tartalékainak feltárása a mezőgazdaságban XXXI. évfolyam, 6. szám, 65-70.

Bablena Ferenc A juhászat fejlesztésének gondjai, lehetőségei XXXI. évfolyam, 3. szám, 39-43.

Bálint Sándor- Haraszti Lászó- Péczeli Tibor Szemle
A sörárpatermelés helyzete Magyarországon XXXI. évfolyam, 6. szám, 70-75.

Balogh Botond Vita
Gondolatok az energiaellátás kilátásairól XXXI. évfolyam, 7. szám, 48-49.

Bánfalvi András- Szokol József A gazdálkodás gyakorlatából
Napraforgó-termelés az újfehértói Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben XXXI. évfolyam, 8. szám, 55-57.

Bánóczi Gyula A halmozottan hátrányos helyzetű térségek fejlesztésének lehetőségei Szabolcs-Szatmár megyében XXXI. évfolyam, 8. szám, 8-14.

Baranyi József- Nagy István A gazdálkodás gyakorlatából
Részesművelési eredmények az 1985. évi téli fagykárok után Mátraalján
XXXI. évfolyam, 9. szám, 56-59.

Barcza Gabriella A termelőszövetkezetek és állami gazdaságok szerepe a külkereskedelmi tevékenységben XXXI. évfolyam, 5. szám, 12-25.

Bartolák Zoltán Kukoricahibridek nagytérségi fajtapolitikai modelljei XXXI. évfolyam, 5. szám, 54-62.

Bethlendi László A fogyasztási szövetkezetek tevékenységének megújítása XXXI. évfolyam, 5. szám, 44-53.

Bethlendi László Megújulás az ipari szövetkezetekben XXXI. évfolyam, 1. szám, 31-38.

Biacs Péter Az alapanyag-termelés és –feldolgozás összefüggései az élelmiszer-gazdaságban XXXI. évfolyam, 12. szám, 40-51.

Bíró Miklós A gazdálkodás gyakorlatából
Tízéves a Karancshús XXXI. évfolyam, 3. szám, 77-78.

Bisztry Ádám Az Agrárgazdasági Kutató Intézet Bulletinjei XXXI. évfolyam, 4. szám, 75-76.

Bodnár Imre Tudományos életünk
Termelőszövetkezetünk a növekedés és hatékonyság tükrében XXXI. évfolyam, 4. szám, 71-73.

Bodzás Árpád A gazdálkodás gyakorlatából
Miért csökken a szabolcsi burgonyatermelési kedv? XXXI. évfolyam, 8. szám, 57-59.

Borsi András Az anyagmozgatás színvonala és fejlődése a mezőgazdaságban XXXI. évfolyam, 6. szám, 43-50.

Borsy Istvánné-Galó Miklós A mezőgazdasági termelőszövetkezetek differenciálódásának néhány kérdése XXXI. évfolyam, 8. szám, 15-20.

Borszéki Éva- Mészáros Sándor- Varga Gyula Tudományos életünk
Az erőforrások értékének hatása a magyar agrártermékek versenyképességére XXXI. évfolyam, 11. szám, 68-73.

Botár Józsefné Az új vállalkozási formák működésének tapasztalatai a termelőszövetkezetekben XXXI. évfolyam, 8. szám, 21-25.

Buzás Gyula Szakirodalom
S. Pekárik és társai: A gyümölcs és szőlőtermelés szervezése a nagyüzemekben XXXI. évfolyam, 2. szám, 78.

Czok Gyula Tudományos életünk
A nyereség, a létszám és a kereslet összefüggései XXXI. évfolyam, 4. szám, 73-75.

Csáki Csaba Az ipari és a mezőgazdaság kapcsolata a magyar gazdaság növekedésében XXXI. évfolyam, 2. szám, 34-47.

Csáki Csaba Tudományos életünk
Új lap az Agricultural Economics XXXI. évfolyam, 4. szám, 77.

CsánkyZsuzsa- László Lajosné A szójavertikum ökonómiai értékelése XXXI. évfolyam, 4. szám, 15-19.

Csath András Vita
Hozzászólás a fehérjeprogramhoz XXXI. évfolyam, 9. szám, 41-44.

Csató Sándor A gazdálkodás gyakorlatából
A jövedelmező alaptevékenység megteremtésének feltételei XXXI. évfolyam, 3. szám, 60-62.

Csendes Béla Az adottságok érvényesülése a magyar mezőgazdaság szocialista átszervezésében XXXI. évfolyam, 1. szám, 2-12.

Csete László A termelőszövetkezetek és az állami gazdaságok fejlődése (1976-1985) XXXI. évfolyam, 4. szám, 1-14.

Csete László Az állami gazdaságok fejlődése (folytatás) (1976-2000) XXXI. évfolyam, 12. szám, 14-23.

Csete László Az állami gazdaságok fejlődési irányzatai (1976-2000) XXXI. évfolyam, 11. szám, 1-18.

Csete László Szeme
Az alkalmazkodó mezőgazdasági rendszer stratégiai elemei XXXI. évfolyam, 1. szám, 55-62.

Csete László Tallózás
És mi újság Nógrádban? XXXI. évfolyam, 8. szám, 78.

Csete László- Ivanics András- Márton János- Rednágel Jenő Növekedés és hatékonyság a mezőgazdaságban XXXI. évfolyam, 2. szám, 1-16.

Csullag József Vita
A vállalati méret a szervezeti struktúra és a hatékonyság XXXI. évfolyam, 11. szám, 54-59.

Daróczi Lajos Vita
Hozzászólás „A szójavertikum ökonómiai értékelése” c. tanulmányhoz XXXI. évfolyam, 7. szám, 42-46.

Deák Gézáné- Juhász Lajos A gazdálkodás gyakorlatából
Az eszközhatékonyság változása a földesi „Rákóczi” Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben XXXI. évfolyam, 12. szám, 70-73.

Deák Pál Az érdekképviseleti tevékenység húsz éve a nógrádi termelőszövetkezeti mozgalomban XXXI. évfolyam, 3. szám, 8-13.

Dér Ferenc A takarmány-pázsitfüvek értékének változása az első növedék fejlődése alatt XXXI. évfolyam, 10. szám, 27-29.

Devcsics Miklós Nógrád megye mezőgazdaságának fejlődése ipari környezetben, kedvezőtlen adottságok között XXXI. évfolyam, 3. szám, 1-7.

Domokos Zoltán Vita
A mezőgazdasági kisvállalkozások és az agrártermelés integrációjának aktuális kérdései XXXI. évfolyam, 1. szám, 39-45.

Dorgai László Tudományos életünk
A szűkös erőforrásokkal rendelkező agrárterületek helyzete, fejlesztésük szükségessége és lehetősége XXXI. évfolyam, 9. szám, 65-72.

Dorgai László- Fehér Alajos A talajvédelem közgazdasági feltételrendszere a dombvidéki mezőgazdasági nagyüzemekben XXXI. évfolyam, 6. szám, 11-21.

Fekete Ferenc- Szénay László A mezőgazdasági termelőszövetkezetek alkalmazkodásának általános és sajátos tapasztalatai XXXI. évfolyam, 5. szám, 1-11.

Flórisné Sipos Ida- Guth László Szemle
Új módszer a mezőgazdasági kistermelés tervezéséhez: a háztartások elemzése XXXI. évfolyam, 1. szám, 52-55.

Flórisné Sipos Ida- Guth László- Villányi László Pillantás a világba
A mezőgazdasági kistermeléssel foglalkozó háztartások ökonómiai vizsgálata XXXI. évfolyam, 5. szám, 76-79.

Fórizs Józsefné Tudományos életünk
A Komárom megyei „Környezet- és Természetvédelmi Napok” XXXI. évfolyam, 1. szám, 66-68.

Fülöp Mihály A gazdálkodás gyakorlatából
A Nyírségi Dohánytermelési Rendszer tevékenysége és működése XXXI. évfolyam, 8. szám, 60-62.

Gaál Ferenc- Takács Gusztáv A vezetés és a szakemberellátottság a megyei termelőszövetkezetekben XXXI. évfolyam, 8. szám, 26-30.

Gali Vince- Nagy Géza A gazdálkodás gyakorlatából
A villamosenergia-költségek csökkentése keltetőüzemnél XXXI. évfolyam, 6. szám, 61-64.

Gazdag László Vita
Milliárdok kénmentesítésre, vagy kénmentes tüzelőanyagra? XXXI. évfolyam, 1. szám, 50-51.

Gecse Ferenc A gazdálkodás gyakorlatából
A tokajhegyaljai és más hazai borok termelési ráfordításának belföldi és exportárainak viszonya XXXI. évfolyam, 11. szám, 60-62.

Gergely Sándor Talajvédelem, erdősítés, környezetvédelem XXXI. évfolyam, 3. szám, 48-51.

Gergely Sándor Vita
A termelési adó és a kedvezőtlen adottságú üzemek XXXI. évfolyam, 9. szám, 45-49.

Guba Mária Térségi különbségek a kertészeti termelésben XXXI. évfolyam, 4. szám, 20-29.

Guth László A technikai fejlesztés hatása a magyar mezőgazdaság állóeszköz-igényességére XXXI. évfolyam, 11. szám, 19-28.

Hajdú Miklós Az iskolázottság szerepe a mezőgazdasági termelőszövetkezetek gazdálkodásában XXXI. évfolyam, 7. szám, 1-7.

Halaj Ignác A mezőgazdasági nagyüzemek gazdálkodásának differenciálódása XXXI. évfolyam, 3. szám, 14-20.

Halmai Péter A társulások fejlődési irányai a piacorientált mezőgazdaságban XXXI. évfolyam, 12. szám, 1-13.

Hans Nau- Hans Rainer Nau- Axel Poehls Információs és kommunikációs problémák a mezőgazdaságban XXXI. évfolyam, 12. szám, 58-67.

Harza Lajos- Popp József A hozzáadottérték-adózás Dániában XXXI. évfolyam, 5. szám, 26-37.

Harza Lajos- Popp József Hozzáadottérték-adózás az NSZK-ban XXXI. évfolyam, 6. szám, 35-42.

Hepp Ferenc Az aszály mérséklésének hazai módszerei XXXI. évfolyam, 6. szám, 1-10.

Hepp Ferenc- Barcza Gabriella A felszabadulás előtti külkereskedelmi tevékenység változása XXXI. évfolyam, 7. szám, 8-16.

Héri László- Pásztor András A gazdálkodás gyakorlatából
Az üzemi tejfeldolgozás tapasztalatai XXXI. évfolyam, 8. szám, 68-70.

Hermán István A termelőszövetkezetek földminőség szerinti összehasonlító vizsgálata 1970 és 1985 között XXXI. évfolyam, 9. szám, 31-40.

Herpai Balázs A versenyképesség megteremtésének feltételei a gyümölcstemelésben XXXI. évfolyam, 10. szám, 1-9.

Hopka László Az ipari és mezőgazdasági vállalatok kapcsolata XXXI. évfolyam, 3. szám, 44-47.

Horváth Gyula A gazdálkodás gyakorlatából
A Kalocskörnyéki Agráripari Egyesülés eredményei XXXI. évfolyam, 6. szám, 51-58.

Horváth Gyula A zöldségtermelés a mezőgazdasági szövetkezetekben és háztáji gazdaságokban XXXI. évfolyam, 9. szám, 25-30.

Hosszú László A termelőszövetkezetek szövetségének érdekképviseleti tevékenysége XXXI. évfolyam, 8. szám, 31-34.

Husti István A mezőgazdasági termelőeszköz-lízing vállalati döntéseinek megalapozása XXXI. évfolyam, 6. szám, 27-34.

Hütter Csaba A gazdálkodás gyakorlatából
A biogáztermelés üzemi tapasztalatai a szécsényi II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben XXXI. évfolyam, 3. szám, 71-74.

Iklódi László A gazdálkodás gyakorlatából
A kistermelés integrálása Vaján a II. Rákóczi Ferenc Termelőszövetkezetben XXXI. évfolyam, 8. szám, 48-49.

Inántsy István A gazdálkodás gyakorlatából
A számítástechnika bevezetésének tapasztalatai a nyíregyházi Ságvári Termelőszövetkezetben XXXI. évfolyam, 8. szám, 53-54.

Ispán András Környezetvédelem a mezőgazdaságban XXXI. évfolyam, 3. szám, 52-56.

Ivanics András Ösztönzési típusok és azok hatásai XXXI. évfolyam, 2. szám, 29-33.

Juscsák György A gazdálkodás gyakorlatából
A természeti adottságok kihasználása a MátraaljaiÁllami Gazdaságban XXXI. évfolyam, 3. szám, 63-65.

Kálmán Zoltán Pillantás a világba
Az élelmiszer-termelés helyzete és kilátásai Afrikában XXXI. évfolyam, 10. szám, 61-64.

Kalmár Sándor Pillantás a világba

Kalmár Sándor XXXI. évfolyam, 10. szám, 65-68.

Káncz Csaba Szakirodalom
Agrárgazdaságtani tanulságok egy svájci könyvből XXXI. évfolyam, 9. szám, 77-78.

Káposztássyné Berecz Emília Szemle
A mezőgazdasági termelés és a környezetvédelem kapcsolata XXXI. évfolyam, 8. szám, 73-74.

Kardos Zoltánné Hatékonyságváltozási tendenciák Nyugat-Magyarország szövetkezeti mezőgazdaságában XXXI. évfolyam, 7. szám, 1-30.

Kárpáti László A talajok tápanyagfeltöltésének gazdasági hatásáról XXXI. évfolyam, 9. szám, 18-24.

Kenyeres Imre A gazdálkodás gyakorlatából
A lucernatermelés tapasztalatai az FLR-proteinvest Taggazdaságaiban (1980-1985) XXXI. évfolyam, 7. szám, 59-63.

Kerekes Béla A gazdálkodás gyakorlatából
Zöldborsótermelés a tisztavasvári termelőszövetkezetekben XXXI. évfolyam, 6. szám, 59-61.

Kis Ágnes A mezőgazdaság energiafelhasználása XXXI. évfolyam, 12. szám, 52-57.

Kiss András A gazdálkodás gyakorlatából
Bogyósgyümölcs-vertikum a nagyüzem és a kistermelés integrációjában XXXI. évfolyam, 3. szám, 74-77.

Kissné Quallich Eszter Pillantás a világba
A megújuló energiaforrások és a biomassza az USA-ban XXXI. évfolyam, 7. szám, 72-76.

Kissné Quallich Eszter Tallózás
Akcióprogram a biomassza begyűjtése, feldolgozása, hasznosítása és ipari háttere fejlesztésére XXXI. évfolyam, 9. szám, 72-73.

Koncz László A talaptápanyag-gazdálkodás helyzete és fejlesztésének szükségessége XXXI. évfolyam, 3. szám, 21-27.

Kostyálné Sebestyén Mária Tudományos életünk
Technológiai váltás, agrárpolitika és a mezőgazdaság struktúrája az Amerikai Egyesült Államokban XXXI. évfolyam, 2. szám,
67-74.

Kovács Géza A gazdálkodás gyakorlatából
Észak-Szabolcs termelőszövetkezeteinek gazdasági együttműködése XXXI. évfolyam, 8. szám, 50.

Kovács Imre Tudományos életünk
Megújulás a mezőgazdaságban XXXI. évfolyam, 5. szám, 69-74.

Kovácsné Katzenbach Margit Az állami gazdaságok és a mezőgazdasági termelőszövetkezetek erőforrás-szerkezete XXXI. évfolyam, 11. szám, 29-40.

Kramár László Vita
A technológiai fejlődés feltételei az USA mezőgazdaságában XXXI. évfolyam, 10. szám, 35-40.

Laczkó Tibor Lesz-e még tőkés exportcikk a magyar fokhagyma? XXXI. évfolyam, 4. szám, 30-34.

Licskó Lászlóné A búza, a kukorica és a napraforgó jövedelempozíciója a jó és a gyenge termőhelyi adottságú termelőszövetkezetekben XXXI. évfolyam, 11. szám, 41-48.

Márton Sándor Vita
A tulajdonos vagyoni érdekeltségének lehetősége XXXI. évfolyam, 7. szám, 46-48.

Máté Károly- Reke Barnabás A gazdálkodás gyakorlatából
Mezőgazdasági vállalatok erdőgazdálkodása Győr-Sopron megyében XXXI. évfolyam, 10. szám, 48-51.

Mati Ferenc- Sári Zoltán A gazdálkodás gyakorlatából
Az élenjáró termelőszövetkezetek vezetési és termelési tapasztalatai XXXI. évfolyam, 9. szám, 50-56.

Meng Chuande Pillantás a világba
A tulajdonviszonyok változásai a kínai mezőgazdasági reform során XXXI. évfolyam, 10. szám, 68-73.

Mercz Mihály A kiegészítő tevékenység új jelenségei Tolna megye termelőszövetkezeteiben XXXI. évfolyam, 4. szám, 54-57.

Mercz Mihály Vita
A gazdasági kibontakozást eredményesen megvalósító termelőszövetkezetek gazdálkodásának tapasztalatai XXXI. évfolyam, 12. szám, 68-69.

Mester László Vita
A mezőgazdasági termelés feltételeinek és szervezeti kereteinek összhangjáról XXXI. évfolyam, 4. szám, 52-53.

Mester László Vita
A termelésben való személyes érdekeltség fokozásának egyik lehetséges módozata XXXI. évfolyam, 10. szám, 33-35.

Mihail Gavrilov Pillantás a világba
Munkaszervezés és –díjazás a szovjetunió mezőgazdasági vállalataiban XXXI. évfolyam, 1. szám, 69-73.

Nábrádi András Új módszer a takarmánytermelés tervezésében XXXI. évfolyam, 5. szám, 38-43.

Nagy Gábor A térségi komplex melioráció eredményei és további feladatai XXXI. évfolyam, 8. szám, 39-44.

Nagy Kálmán A növénytermelés helyzete és fejlesztési iránya XXXI. évfolyam, 10. szám, 56-61.

Nagy Lajos Vita
A fekvési járadék szerepe a földjövedelem-differenciákban XXXI. évfolyam, 10. szám, 41-45.

Nagy Lajosné A baromfivertikum főbb jellemzői Bács-Kiskun megyében XXXI. évfolyam, 10. szám, 10-18.

Nagy Mihály A gazdálkodás gyakorlatából
A lucernatermelés üzemgazdasági vizsgálata XXXI. évfolyam, 7. szám, 52-58.

Nikli Károly A gazdálkodás gyakorlatából
Az energiagazdálkodás tapasztalatai a jánoshalmi Petőfi Termelőszövetkezetben XXXI. évfolyam, 10. szám, 45-48.

Orbán Árpád- Horváth János A munkaerő-állomány változásának tendenciái a mezőgazdasági ágazatban XXXI. évfolyam, 4. szám, 63-70.

Papp Elemérné- Selley Ferenc Az őszi árpa termelésfejlesztése az ökológiai adottságok és a biológiai alapok függvényében XXXI. évfolyam, 4. szám, 35-45.

Pecze József Tejtermelő tehenészetek gazdaságossági tényezői XXXI. évfolyam, 3. szám, 32-38.

Percze József A gazdálkodás gyakorlatából
Az emberi tényezők szerepe a bátonyterenyei Mátra Termelőszövetkezetben XXXI. évfolyam, 3. szám, 57-59.

Petis Mihály A gazdálkodás gyakorlatából
Az érdekeltségi rendszer kialakítása a nyírbátori Új Barázda Termelőszövetkezetben XXXI. évfolyam, 8. szám, 45-47.

Gerhard Jannerman Tudományos életünk
A szocialista üzemtan elméleti kérdései XXXI. évfolyam, 10. szám, 51-56.

Roberto Rouzi Pillanás a világba
Nemzetközi körkép és tapasztalat a lízingjelenségről XXXI. évfolyam, 7. szám, 66-72.

Radván Mihály A gazdálkodás gyakorlatából
Szanálás után; önbizalmat adó kezdeti eredmények XXXI. évfolyam, 3. szám, 68-71.

Ráki Zoltán A juhtenyésztés helyzete és a kibontakozás esélyei XXXI. évfolyam, 12. szám, 24-39.

Raskó György- Szajkó Pál A húsmarhaágazat helyzete XXXI. évfolyam, 1. szám, 21-30.

Reke Barnabás Csődeljárás alkalmazása a fizetésképtelen vállalatoknál XXXI. évfolyam, 4. szám, 61-63.

Sárközy Péter Tudományos életünk
Mezőgazdasági értékelemzés XXXI. évfolyam, 7. szám, 64-65.

Sipos Miklós Szemle
A kistermelés szerepe és kapcsolata a nagyüzemekkel a magyar mezőgazdaságban XXXI. évfolyam, 9. szám, 60-64.

Somkuti István Tudományos életünk
Munkagazdaság, foglalkoztatás, szabályozás és érdekeltség XXXI. évfolyam, 1. szám, 62-65.

Somkuti István Tudományos életünk
Vagyoni hozzájárulás és tulajdonosi érzület a mezőgazdaságban XXXI. évfolyam, 11. szám, 74-77.

Sutus Imre Vita
„Bérek, keresetek, jövedelmek” Zala megye termelőszövetkezeteiben XXXI. évfolyam, 2. szám, 59-62.

Südi Bertalan Tallózás
A tompai környezetvédelemről XXXI. évfolyam, 7. szám, 77-78.

Südi Bertalan Vita
Hozzászólás… XXXI. évfolyam, 2. szám, 57-58.

Szabó Gábor Földértékelési célkitűzések, módszertani tapasztalatok és a gyakorlati alkalmazás XXXI. évfolyam, 4. szám, 57-61.

Szabó Márton Az élelmiszeripari termelői árak rendszerének néhány problémája XXXI. évfolyam, 10. szám, 19-26.

Szabó Márton Szakirodalom
Az Egyesült Államok élelmiszeriparának fejlődése és perspektívái XXXI. évfolyam, 9. szám, 74-77.

Szabó Mátyás Szemle
Elektronizáció az élelmiszer-gazdaságban XXXI. évfolyam, 2. szám, 62-66.

Szabó Zoltán A gazdálkodás gyakorlatából
A kiegészítő, „társult” tevékenységek szerepek a nagyüzemek gazdálkodásában XXXI. évfolyam, 3. szám, 65-67.

Szász Kálmán Az állattenyésztési színvonal mutatóiról XXXI. évfolyam, 4. szám, 46-51.

Szelényi Endre A szarvasmarha-tenyésztési ágazat vállalati irányítási modellje XXXI. évfolyam, 9. szám, 11-17.

Szendrei Kálmán- Újlaki Gábor A szarvasmarha-tenyésztés eredményei és problémái XXXI. évfolyam, 8. szám, 35-38.

Szenteleki Károly- Tóth József Vezetésorientált döntések számítógépes megalapozása XXXI. évfolyam, 7. szám, 31-41.

Szigeti Ernő Szemle
A kombinátok gazdálkodása XXXI. évfolyam, 11. szám, 62-67.

Szikszay László A gazdálkodás gyakorlatából
A számítástechnika bevezetésének és alkalmazásának tapasztalatai a szabolcsbákai Búzakalász Termelőszövetkezetben XXXI. évfolyam, 8. szám, 51-52.

Szilágyi Zsolt Pillantás a világba
Távadatközlés az állattenyésztésben XXXI. évfolyam, 2. szám, 74-77.

Szőke Gyula A világ gabonagazdaságának fejlődési távlatai XXXI. évfolyam, 2. szám, 48-56.

Szőke Gyula Ellentétes-e az agrár-világkereskedelem fejlődése az összkereskedelem fejlődésével? XXXI. évfolyam, 1. szám, 13-20.

Szőke Gyula Szakirodalom
T. Haniotis- G. C. W. Ames: Az USA és a Közös Piac közötti agrárkereskedelmi vita eredete XXXI. évfolyam, 10. szám, 74-75.

Takács János Vita
A tulajdonosi szerep vagyonérdekeltség nélkül XXXI. évfolyam, 1. szám, 46-49.

Takács János Szemle
A factoring és a kereskedelmi hitel XXXI. évfolyam, 12. szám, 74-78.

Takács Lajos A gazdálkodás gyakorlatából
A téli alma feldolgozása a Szamosmenti Állami Tangazdaságban XXXI. évfolyam, 8. szám, 66-67.

Takács László Szemle
A MAE megyei szervezete XXXI. évfolyam, 8. szám, 74-75.

Tárkányi Marianna Szakirodalom

Csete László: Árak és költségek a mezőgazdaságban XXXI. évfolyam, 10. szám, 76.

Técsy László A gazdálkodás gyakorlatából
Tenyésztői munka a nyírtassi Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezet sertéstelepén XXXI. évfolyam, 8. szám, 63-65.

Teknős Péter Pillantás a világba
Változások a szovjet élelmiszergazdaság pénzügyi szabályozó rendszerében XXXI. évfolyam, 1. szám, 73-75.

Tóth Tibor Vita
Az értékek azonosságának relativitása XXXI. évfolyam, 7. szám, 50-51.

Urbán Imre A melioráció térségi, komplex szemlélete XXXI. évfolyam, 3. szám, 28-31.

Varga Gyula Az agrárágazat helye és szerepe Szabolcs-Szatmár megye gazdaságszerkezetében XXXI. évfolyam, 8. szám, 1-7.

Végh János A gazdálkodás gyakorlatából
A juhászat jövedelmezősége a csengeri Lenin Termelőszövetkezetben XXXI. évfolyam, 8. szám, 70-72.

Villányi Miklós Készülődés az 1988-1990-es évek tennivalóira XXXI. évfolyam, 9. szám, 1-10.

Villányi Miklós Tudományos életünk
A hatékonyabb növekedés útján XXXI. évfolyam, 5. szám, 63-68.

Z. Kiss László A fa és műanyag tartályládák alkalmazásának gazdaságossága XXXI. évfolyam, 6. szám, 22-26.