Archívum » 1988 » 1988. éves tartalom

 

TARTALOM

Szakirodalom
Tompa Béla: Innováció a mezőgazdaságban XXXII. évfolyam, 12. szám, 76-77.

Abdulla Ahmed Noman Pillantás a világba
A nem kapitalista fejlődési út eredményei és buktatói Dél-Jemen mezőgazdaságában XXXII. évfolyam, 2. szám, 75-78.

Alvincz József Az állati eredetű élelmiszer-ipari nyersanyagok minőségének kérdései XXXII. évfolyam, 3-4. szám, 61-76.

Alvincz József- Balogh Ádám- Czárlné Ivanics Mária- Szabó Márton A nagyobb hasznosanyag-tartalmú tej termelésének szükségessége és lehetőségei XXXII. évfolyam, 3-4. szám, 49-60.

Antal László- Orbán László A melioráció eredményei és további feladatai XXXII. évfolyam, 10. szám, 17-20.

Balogh Ádám Az állattenyésztés ellentmondásos fejlődése és a kibontakozás lehetőségei a 80-as években XXXII. évfolyam, 3-4. szám, 1-16.

Balogh András Pillantás a világba
Új munkaszervezési és anyagi érdekeltségi formák a szovjet mezőgazdaságban XXXII. évfolyam, 8. szám, 70-75.

Balogh András Szakirodalom
G. I. Smeljov: A család a termelés szférájában XXXII. évfolyam, 9. szám, 76-79.

Baracs József A gazdálkodás gyakorlatából
Üzemi talajvédelem a Baranya-csatorna vízgyűjtő területén XXXII. évfolyam, 2. szám, 47-52.

Barcza Gabriella A szakszövetkezeti gazdálkodás tanulságai XXXII. évfolyam, 2. szám, 15-26.

Barcza Gabriella Pillantás a világba
Szövetkezeti mozgalom Japánban XXXII. évfolyam, 9. szám, 58-67.

Bejczy Imre A gazdálkodás gyakorlatából
Kistermelői sertésintegráció Vas megyében XXXII. évfolyam, 10. szám, 47-49.

Béry Ernő- Lőrincz József- Péczeli Tibor A gazdálkodás gyakorlatából
A Sörárpa Termelési Gazdasági Társaság tevékenysége és kapcsolatai XXXII. évfolyam, 10. szám, 58-60.

Biacs Péter- Varsányi Iván- Kishonti László Tudományos életünk
Az élelmiszeripar fejlődését és nemzetközi versenyképességét fokozó tudományos kutatások és fejlesztések eredményei XXXII. évfolyam, 12. szám, 68-72.

Bors Zoltán Az életkörülmények alakulása Vas megye falvaiban XXXII. évfolyam, 10. szám, 5-11.

Borszéki Éva- Szederkényi Ervin- Vaik István A búza és a kukorica vetésterület-változásának közgazdasági összefüggései XXXII. évfolyam, 6. szám, 31-41.

Buncsák Jenő Vita
A gazdasági szabályozók termelőszövetkezeti szemmel XXXII. évfolyam, 8. szám, 52-53.

Csáki Csaba Az agrárfejlődés dilemmái a rendszerelemzés tükrében XXXII. évfolyam, 5. szám, 1-7.

Csáki Csaba Az agrárfejlődés dilemmái a rendszerelemzés tükrében (Folytatás) XXXII. évfolyam, 6. szám, 1-11.

Csánky Zsuzsa- László Lajosné- Memhölczerné Kapitány Gabriella- Szajkó Pál A főbb állattenyésztési ágazatok érdekviszonyai a 80-as években XXXII. évfolyam, 3-4. szám, 17-23.

Csath András A gazdálkodás gyakorlatából
Az alkatrész-felhasználás költségének szerepe a gépek üzemeltetési költségieben XXXII. évfolyam, 11. szám, 60-66.

Csepregi István A gazdálkodás gyakorlatából
Az állati fehérjével dúsított nedves takarmány etetésének a haszna XXXII. évfolyam, 8. szám, 54-57.

Csete László Tallózás
Az agronómus presztízse XXXII. évfolyam, 2. szám, 78-79.

Csete László Tallózás
Egy tudományos tanácskozás margójára XXXII. évfolyam, 7. szám, 76-77.

Csete László Tudományos életünk
Az aszálykárok mérséklésére irányuló stratégia és tennivalói XXXII. évfolyam, 1. szám, 63-70.

Csullag József Tudományos életünk
Marketing az agrárfelsőoktatásban XXXII. évfolyam, 5. szám, 71-74.

Dávid Csaba Pillantás a világba
A magyar-algériai mezőgazdasági együttműködés lehetőségei XXXII. évfolyam, 3-4. szám, 150-153.

Deme Gyula Az információs infrastruktúra XXXII. évfolyam, 12. szám, 35-40.

Dénes Katalin- Gábor Éva A munkamegosztáls és együttműködés a többszerktorú húsiparban XXXII. évfolyam, 9. szám, 1-13.

Domokos Zoltán Vita
A mezőgazdasági kistermelés érdekvédelme XXXII. évfolyam, 11. szám, 40-43.

Dorgai László Ingázás és foglalkoztatás egy gazdaságilag elmaradó térségben XXXII. évfolyam, 1. szám, 1-13.

Dorgai László- Fórizs Józsefné- Szabó Mátyás Vetésszerkezet a termőhelyi adottságok mérlegelésével XXXII. évfolyam, 9. szám, 27-37.

Dorgai László- Szabó Mátyás- Szomolányi Ferencné A gépüzemeltetés számítógépes információs rendszerének nagyüzemi tapasztalai XXXII. évfolyam, 11. szám, 13-20.

Dömsödi János Szemle
Talajjavításra és trágyázásra alkalmas ásványi nyersanyagtípusok Magyarországon XXXII. évfolyam, 5. szám, 66-70.

Éliás András- Ujhelyi Tamás Tudományos életünk
A világ élelmiszer-ellátási helyzete és Magyarország agrárkiviteli perspektívája XXXII. évfolyam, 2. szám, 62-66.

Erőss Jenő A gazdálkodás gyakorlatából
Az árutojás-termelés jövedelmezősége az ikervári „Gyöngyös-Rábamenti” Termelőszövetkezetben XXXII. évfolyam, 10. szám, 53-57.

Erőss Jenő Vita
Az ikervári Gyöngyös-Rábamenti Termelőszövetkezet belső érdekeltségi rendszere és fejlesztési feladatai XXXII. évfolyam, 3-4. szám, 122-129.

Fehér Alajos Vállalkozási formák a mezőgazdaságban XXXII. évfolyam, 2. szám, 1-14.

Fekete Ferenc- Csáki Csaba Tudományos életünk
Earl O. Heady szerepéről a modern agrárökonómia fejlesztésében XXXII. évfolyam, 7. szám, 67-71.

Fekete Ferenc- Enese László- Tóth József Tudományos életünk
Early O. Heady (1916-1987) XXXII. évfolyam, 5. szám, 75-79.

Ferdinano Festo Kamugisha Pillantás a világba
A szövetkezetesítés módja Tanzániában XXXII. évfolyam, 6. szám, 73-77.

Fertő Imre- Lénárt Zsolt- Maurer György- Winkler Tamás Vita
Egy forma lehetőségei XXXII. évfolyam, 12. szám, 41-49.

Flórisné Sipos Ida Szemle
Környezetvédelem és mezőgazdaság XXXII. évfolyam, 2. szám, 52-59.

Flórisné Sipos Ida- Guth László Szemle
A biogazdálkodás ökológiai és ökonómiai megfontolásai XXXII. évfolyam, 8. szám, 58-61.

Fülöp Zsuzsanna A hús- és a baromfiipari termékek régi-új külkereskedelmi szervezete XXXII. évfolyam, 5. szám, 32-41.

Gazdag László A gazdálkodás gyakorlatából
A búza, a kukorica, a napraforgó és a cukorrépa jövedelmének alakulása a KSZE növénytermelési rendszerben XXXII. évfolyam, 11. szám, 46-48.

Gelencsér András A gazdálkodás gyakorlatából
A műtrágya-felhasználás tendenciái, differenciáltsága a Tolna megyei termelőszövetkezetekben XXXII. évfolyam, 12. szám, 54-57.

Gergely Sándor A táblaszintű vizsgálatok, valamint az energiaerdő és a kedvezőtlen adottság összefüggései XXXII. évfolyam, 5. szám, 42-46.

Gergely Sándor Vita
Mennyi erdő telepíthető Magyarországon? XXXII. évfolyam, 6. szám, 62-67.

Göncző Anna A cukorrépa-termelés gazdasági kérdései XXXII. évfolyam, 12. szám, 24-34.

Göncző Anna- Gyömreiné Dobák Katalin Vita
Érdekeltség a fűszerpaprika termelésében XXXII. évfolyam, 1. szám, 41-45.

Guba Mária A kertészeti termékek külpiaci helyzete XXXII. évfolyam, 2. szám, 27-41.

Guba Mária- Ráki Zoltán A mezőgazdasági energiafelhasználás gazdasági összefüggései XXXII. évfolyam, 3-4. szám, 109-121.

Guczogi János A gazdálkodás gyakorlatából
Fű- és aprómagtermelés a Dunántúlon XXXII. évfolyam, 10. szám, 60-63.

Gyimesi Kálmán- Kecskés Csaba Szemle
A hazai biotechnológiai körkép XXXII. évfolyam, 1. szám, 59-63.

Győrffy László A gazdálkodás gyakorlatából
A szarvasmarha-tenyésztés gazdaságosságának feltételei az ostffyasszonyfai „Petőfi” Termelőszövetkezetben XXXII. évfolyam, 10. szám, 41-46.

Halász Péter- Szijjártó András A termelőszövetkezeti vezetők véleménye a háztáji és a közös gazdaságok kapcsolatáról XXXII. évfolyam, 3-4. szám, 102-108.

Halmos László- Paál Jenő A gazdálkodás gyakorlatából
A növénytermelés eredményessége és a műtrágya-felhasználás Somogy megyében XXXII. évfolyam, 12. szám, 58-61.

Halmos László- Paál Jenő A gazdálkodás gyakorlatából
Gondolatok Somogy megye állattenyésztéséről XXXII. évfolyam, 7. szám, 62-66.

Hanyecz Lajos- Medve István Az időszakonként és állománycsoportonként eltérő tápanyagigényeket kielégítő tervezési modell XXXII. évfolyam, 1. szám, 34-40.

Harasztosi József A gazdálkodás gyakorlatából
A Szolnok megyei termelőszövetkezetek gazdasági helyzete, a fejlesztés lehetőségei XXXII. évfolyam, 9. szám, 47-48.

Hegedűs Gyula Tudományos életünk
Tudományos tanácskozás Lillafüreden XXXII. évfolyam, 12. szám, 73-74.

Horváth Lajos A favagyon hasznosítása XXXII. évfolyam, 10. szám, 35-40.

Horváth László- Csabai Tamás A gazdálkodás gyakorlatából
A termelőszövetkezeti növénytermelés 10 éves fejlődésének néhány tanulsága Veszprém megyében XXXII. évfolyam, 3-4. szám, 130-133.

Horváth Mihály A gazdálkodás gyakorlatából
Fedetlen etetőterek tapasztalatai juhászati telepeken XXXII. évfolyam, 3-4. szám, 138-139.

Horváth Miklós Vas megye mezőgazdasága a 80-as években XXXII. évfolyam, 10. szám, 1-4.

Huszár Sándor A termelőszövetkezetek szövetségének megyei érdekképviseleti tevékenysége XXXII. évfolyam, 10. szám, 21-23.

Jancsó Sándor A gazdálkodás gyakorlatából
Hogyan segíti a Salgótarján és Vidéke ÁFÉSZ a kistermelést? XXXII. évfolyam, 3-4. szám, 140-143.

Jankó József Szemle
Vas megye természeti értékei XXXII. évfolyam, 10. szám, 69-70.

Jordán Gyula A kínai árreform és a mezőgazdaság XXXII. évfolyam, 8. szám, 30-38.

Jordán Gyula Az árreform igénye a kínai gabona- és hústermelésben XXXII. évfolyam, 9. szám, 38-46.

Józsa Miklós Az arborétumoktól a díszfák exportjáig XXXII. évfolyam, 10. szám, 70-71.

Káncz József A kedvezőtlen termőhelyi adottságú szövetkezetek gazdálkodása XXXII. évfolyam, 10. szám, 12-16.

Kartali János A magyarországi borexport válságjegyei XXXII. évfolyam, 3-4. szám, 89-101.

Kerekes Béla Szemle
Agrárirodalmunk múltjából. Nagyváti János (1755-1819): A szorgalmatos mezei gazda XXXII. évfolyam, 12. szám, 64-67.

Kerekes Béla Tallózás
Búcsú K. B.-től XXXII. évfolyam, 1. szám, 77.

Kerekes Béla Tudományos életünk
Pethe Ferenc emlékezete XXXII. évfolyam, 2. szám, 60-62.

Kerekes Jánosné Adalékok a melioráció ökonómiájához XXXII. évfolyam, 1. szám, 27-33.

Kerekesné Kobjakov Zsuzsa Adalékok a melioráció szabályozásához XXXII. évfolyam, 8. szám, 19-29.

Keresztényi Nándor Szemle
A halászati termelőszövetkezetek XXXII. évfolyam, 9. szám, 49-52.

Kiss Imre A gazdálkodás gyakorlatából
Idegenforgalmi tevékenység a Sárvári Állami Gazdaságban XXXII. évfolyam, 10. szám, 67-68.

Kissné Bársony Erzsébet Az Európai Közösség agrárpolitikájának hatásai XXXII. évfolyam, 7. szám, 12-19.

Kissné Bársony Erzsébet Az Európai Közösség mezőgazdasága a 80-as évek közepén XXXII. évfolyam, 8. szám, 75-79.

Kóbor Kálmán- Toldi Miklós Jövedelemtermelés a húsipari feldolgozásban XXXII. évfolyam, 3-4. szám, 33-48.

Kocsis Éva A gazdálkodás gyakorlatából
Az érdekeltség alakítása a termelőszövetkezetekben XXXII. évfolyam, 7. szám, 57-60.

Kohári István A gazdálkodás gyakorlatából
Vezetési szervezet korszerűsítése a termelőszövetkezetekben XXXII. évfolyam, 7. szám, 60-62.

Kolozsvári Pál Vita
A termelési rendszer jövője XXXII. évfolyam, 11. szám, 44-45.

Kulin Sándor Szemle
A mezőgazdasági vállalatok szerkezetváltásáról XXXII. évfolyam, 12. szám, 62-63.

László Lajosné Az alkalmazkodóképesség növelésének feltételei és lehetőségei a baromfivertikumban XXXII. évfolyam, 8. szám, 11-18.

Lovas Imre Melioráció a változó vállalati lehetőségek fényében XXXII. évfolyam, 6. szám, 42-51.

M. G. L. Gabaly- S. El Shamy- I. Badr- Barcza Gabriella A fejlődés természeti tényezői és közgazdasági akadályai az egyiptomi mezőgazdaságban, a búza- és a rizstermelésben XXXII. évfolyam, 7. szám, 47-56.

Magda Sándor Vállalatgazdasági Tudományos Napok Gyöngyösön XXXII. évfolyam, 8. szám, 64-69.

Magda Sándor- Helgertné Szabó Ilona Szemle
Hová kerülhet a felszabaduló munkaerő Hevesben? XXXII. évfolyam, 5. szám, 62-66.

Marton L. Csaba A kukoricanemesítés költség-hozam viszonyai XXXII. évfolyam, 11. szám, 21-26.

Memhölczerné Kapitány Gabriella- Vissyné Takács Mara- Szajlkó Pál A tejtermelés hatékonysági és jövedelmezőségi problémái a mezőgazdasági nagyüzemekben XXXII. évfolyam, 7. szám, 20-29.

Mercz Mihály A gazdálkodás gyakorlatából
A termelőszövetkezeti gazdasági stabilizáció XXXII. évfolyam, 1. szám, 45-51.

Mercz Mihály A gazdálkodás gyakorlatából
A gazdasági kibontakozás néhány tapasztalata a Tolna megyei termelő-szövetkezetekben XXXII. évfolyam, 11. szám, 52-58.

Mészáros Sándor- Spitálszky Márta A búza és a kukorica árhatásivzsgálatai XXXII. évfolyam, 5. szám, 47-54.

Nagy Kálmán Tudományos életünk
A mezőgazdasági infrastruktúra Magyarországon XXXII. évfolyam, 1. szám, 71-76.

Nagy Lajosné Az állattenyésztés eredményei Bács-Kiskun megyében XXXII. évfolyam, 11. szám, 27-39.

Nemessályi Zsolt A marhahizlalás gazdasági kérdései XXXII. évfolyam, 7. szám, 30-36.

Németh Miklós A szarvasmarha-ágazat helyzete Vas megyében XXXII. évfolyam, 10. szám, 24-30.

Obzsut József Pillantás a világba
Az etióp agrárreform országos és tartományi eredményei XXXII. évfolyam, 2. szám, 66-71.

Obzsut József Pillantás a világba
A szövetkezetek Etiópiában XXXII. évfolyam, 3-4. szám, 153-158.

Orbánné Nagy Mária Verseny a tartósítóiparban XXXII. évfolyam, 6. szám, 22-30.

Oszoli Ágnes A jövedelemszabályozás 1988. évi változásának hatása az élelmiszeriparban XXXII. évfolyam, 5. szám, 19-31.

Papócsi László A megmaradás, az alkalmazkodás feltételei és feladatai a kedvezőtlen adottságú gazdaságokban, az elmaradott térségekben XXXII. évfolyam, 12. szám, 1-10.

Popp József A mezőgazdaság finanszírozásának jellemző vonásai Dániában XXXII. évfolyam, 6. szám, 52-61.

Popp József Szemle
A mezőgazdaság hitelellátása dániai tapasztalatainak néhány hazai vonatkozása XXXII. évfolyam, 11. szám, 69-72.

Pörneczi László A gazdálkodás gyakorlatából
Az ipari tevékenység a kenyeri Egyetértés Termelőszövetkezetben XXXII. évfolyam, 10. szám, 64-67.

Romány Pál Szakirodalom
Tóth A. Ernő: Mezőgazdasági kistermelés, családi termelés XXXII. évfolyam, 6. szám, 78.

Romány Pál Tudományos életünk
Botránykövekről – múlt időben XXXII. évfolyam, 9. szám, 53-57.

Rontóné Nagy Zsuzsanna Pillantás a világba
A Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság mezőgazdasági tervezésének problémája XXXII. évfolyam, 2. szám, 71-74.

Rott Nándor A vállalati vagyonstruktúra az 1980-as évek közepe táján XXXII. évfolyam, 5. szám, 8-18.

Rudi Béla A „Nyírség” Konzervipari Vállat exporttevékenysége XXXII. évfolyam, 3-4. szám, 144-145.

Sárközy Péter Szakirodalom
Mezőgazdaság számokban XXXII. évfolyam, 3-4. szám, 158.

Sárközy Péter Szemle
Sok kukoricát olcsón XXXII. évfolyam, 8. szám, 62-63.

Sebestyán Katalin- Szendrő László Pillantás a világba
Kísérletek az új vállalkozási és érdekeltségi formák meghonosítására a Szovjetunióban XXXII. évfolyam, 12. szám, 75-76.

Simka Éva A példa erejével XXXII. évfolyam, 7. szám, 37-46.

Somlai Gyula Közös érdekünk igazodni az új baromfipiaci körülményekhez XXXII. évfolyam, 10. szám, 50-53.

Szabó Ferenc Az agrártermelés előtt álló feladatok XXXII. évfolyam, 7. szám, 1-11.

Szabó Gábor Szemle
A mezőgazdaság költségvetési kapcsolatairól XXXII. évfolyam, 11. szám, 67-69.

Szabó József Pillantás a világba
Új vonások az európai KGST-országok agrár- és szövetkezetpolitikájában XXXII. évfolyam, 7. szám, 71-75.

Székely Géza Marketing a kertészetben XXXII. évfolyam, 8. szám, 1-10.

Székely Géza Tudományos életünk
Ismertető a VII. Nemzetközi Mezőgazdasági Vállalatgazdálkodási Konferenciáról XXXII. évfolyam, 11. szám, 73-75.

Szele Ferenc A tömegtakarmányok és az árunövények termelésének összefüggései a megye nagyüzemeiben XXXII. évfolyam, 10. szám, 31-34.

Szőke Gyula Pillantás a világba
Miért vált nettó exportőrré a Közös Piac a hetvenes években? XXXII. évfolyam, 11. szám, 76-78.

Szőke Gyula Szakirodalom
A biotechnológia mezőgazdasági alkalmazásának várható közgazdasági kihatásai és az alkalmazás időbeni távlatai XXXII. évfolyam, 7. szám, 78-79.

Szőke Gyula Vita
Miért fontos a technológiai adaptáció? – gondolatok egy vita kapcsán a termelési rendszerek és múltbeli agrárpolitikai folyamatok közötti kapcsolatról XXXII. évfolyam, 8. szám, 48-52.

Szőke Molnár Lajos Az öntözés és a vízrendezés hozamhatásának meghatározása XXXII. évfolyam, 8. szám, 39-47.

Szőke Pál Szemle
Az állategészségügy szerepe és feladatai az állattenyésztés fejlődésében XXXII. évfolyam, 3-4. szám, 146-149.

Szűcs Zoltánné Tények és lehetőségek a kertészeti ágazatok fejlődésében XXXII. évfolyam, 3-4. szám, 77-88.

Takács János Szemle
A váltó XXXII. évfolyam, 1. szám, 54-59.

Tárkányi Marietta Szakirodalom
Halmai Péter: Társulások a piaci mezőgazdaságban XXXII. évfolyam, 12. szám, 78.

Teknős Péter A kiegészítő tevékenység szerepe a mezőgazdasági vállalatok gazdálkodásában XXXII. évfolyam, 9. szám, 14-26.

Tompa Béla Belföldi technológiatranszfer a mezőgazdaságban XXXII. évfolyam, 12. szám, 11-23.

Tóth Erzsébet Érdekeltségi megoldások a mezőgazdasági vállalatokban XXXII. évfolyam, 6. szám, 12-21.

Váci Nóra A technikai felszereltség és a gazdálkodás eredményeinek összefüggései az állami gazdaságokban XXXII. évfolyam, 11. szám, 1-12.

Vajdai Imre A gazdálkodás gyakorlatából
A forgatás nélküli talajmáveléssel elérhető energiamegtakarítás és terméshozam-növelés XXXII. évfolyam, 11. szám, 48-51.

Varga László Szemle
Vezetés és szakember-ellátottság a termelőszövetkezetekben XXXII. évfolyam, 10. szám, 72-74.

Vaskúti Zsuzsa Rostlentermesztési Kutatóállomás kutatási eredményei XXXII. évfolyam, 10. szám, 75-78.

Venesz Károly A gazdálkodás gyakorlatából
Interjú Katona Károllyal XXXII. évfolyam, 3-4. szám, 133-137.

Veress László A juhászatunk helyzete és kilátásai XXXII. évfolyam, 1. szám, 14-26.

Viljo Ryynänen Pillantás a világba
A föld gazdasági értékelésének problémái Finnországban XXXII. évfolyam, 9. szám, 68-75.

Visóczki Lajos A tőkeáramlás és integráció borsod megyében XXXII. évfolyam, 12. szám, 49-53.

Visóczki Lajos Vita
A kibontakozás lehetőségei a szakszövetkezetekben XXXII. évfolyam, 5. szám, 55-62.

Vissyné Takács Mara A nagyüzemi állattartás műszaki hátterének helyzete és a fejlesztés lehetőségei XXXII. évfolyam, 3-4. szám, 24-32.

Wodring László Tudományos életünk
Bemutatkozik a Gabonatermesztési Kutató Intézet Táplánszentkereszti Állomása XXXII. évfolyam, 10. szám, 74-75.

Z. Kiss László A gazdálkodás gyakorlatából
A munkaerő-ellátottság problémái és hatása a gyümölcságazatban XXXII. évfolyam, 6. szám, 68-73.

Zentai László Vita
A mezőgazdaság 2000-ben XXXII. évfolyam, 2. szám, 42-46.

Zentai László- Zsombor András- Skodacsek János Szemle
A tulajdonformák sokszínűsége a nemrégen még monopolizált magyar édesiparban XXXII. évfolyam, 1. szám, 52-54.